02/11/2022

Finland

Vuxnas lärande

5 min.

Det här är Finlands första intelligenta fängelse

Kvinnofängelset i Tavastehus erbjuder modern digital teknik rakt in i fängelsecellerna. Det går att studera på distans och föra videosamtal med nära och kära. Allt det här ställer stora krav på säkerhet och kontinuerlig fortbildning av både klienter och personal.

Kvinnofängelset i Tavastehus i Finland är ett intelligent fängelse som erbjuder modern digital teknik rakt in i fängelsecellerna.

Kvinnofängelset i Tavastehus i Finland är ett intelligent fängelse som erbjuder modern digital teknik rakt in i fängelsecellerna. Billede: cottonbro, Pexels.com

– I ett ”intelligent fängelse” finns det personliga cellterminaler och elektroniska tjänster som klienterna kan använda i och utanför fängelset, säger projektledaren Pia Puolakka.

De lyckade metoderna som tagits fram i Finland har förverkligats inom ramarna för ett flerårigt projekt som startade redan 2018. Kunskapen kommer nu att spridas vidare till andra finländska fängelser genom utbildning och mentorskap.

– Samhället digitaliseras och fängelset måste hänga med i utvecklingen. Det är också en fråga om jämlikhet och tillgänglighet. Alla tjänster kan inte komma fysiskt till ett fängelse, säger Pia Puolakka.

– Læs også artiklen ”Jag har höga förväntningar på fängelsenätverket”.

Pia Puolakka

Pia Puolakka

[media:6972]Pia Puolakka

Hur ser det ut inuti ett intelligent fängelse?

Pia Puolakka berättar. Det handlar om bärbara datorliknande terminaler som innehåller olika interna tjänster, men också externa tjänster i begränsad form. Klienterna har tillgång till videosamtal i cellen, anpassad mejlkommunikation och begränsad tillgång till Internet. Terminalen innehåller även Office verktyg som kan användas när man ska utföra skoluppgifter.

– Via terminalen kan man också sätta sig in i domstolsmaterial, säger Pia Puolakka.

Vilka faktorer måste man beakta i den fysiska fängelsemiljön när man bygger upp ett intelligent fängelse?

– Cellterminalerna måste vara trygga att använda, och de ska vid behov kunna övervakas av personalen. I slutna fängelseenheter är det till exempel inte möjligt med öppen nätförbindelse, säger Pia Puolakka.

– Læs også nyheden «Ny nordisk arbeidsgruppe skal se nærmere på utdanning for unge i fengsel».

Digitala tjänster i den intelligenta cellen

  • Begränsad nätförbindelse
  • Begränsad e-post och Internet
  • Open office verktyg
  • Möjlighet till videosamtal
  • Lärplattformen Moodle
  • E-böcker och e-bibliotek
  • Personlig e-kalender
  • Interna bokningssystem

Kontakt med anhöriga via videosamtal

Den respons som användarna i Tavastehus fängelse gett har varit god. Mer än hälften av klienterna uppger att de använder tjänsterna varje dag. De är glada över att de olika tjänsterna även är lätta att använda.

– Att kunna använda Internet och följa lektioner via sin egen terminal ger möjlighet till meningsfulla aktiviteter även när man tillbringar tid i cellen, säger Pia Puolakka.

Det som klienterna ändå uppskattat mest är att kunna ha direktkontakt med närstående via videosamtal från sin egen cell.

– Den största innovationen är att arbetsstationen är personlig. Den kan också användas för att sköta olika ärenden som underlättar det dagliga livet i fängelset, till exempel för att boka tider och hantera sin personliga kalender, säger Pia Puolakka.

Fångvaktarnas vardag har förändrats

Cellterminalerna har medfört en stor förändring av hela fängelsekulturen. De har medfört nya processer och arbetsbeskrivningar även för personalen.

– Det är mycket lättare nu för personalen att till exempel övervaka videosamtal. Det sparar deras arbetstid och har moderniserat vardagen i fängelset, säger Pia Puolakka.

Klienterna utbildas kontinuerligt och får hela tiden ett större kunnande i verksamheter i digitala miljöer. Den huvudsakliga målsättningen är att de ska anpassas till ett digitalt samhälle och det liv som följer efter tiden i fängelset.

– Digitaliseringen har bidragit till att många av fängelsets kundtjänster nu blivit elektroniska, men möten ansikte mot ansikte och vardagliga interaktioner på avdelningen innebär fortfarande direktkommunikation, säger Pia Puolakka.

Här står projektledaren Pia Puolakka inne i en smartcell i ett finländskt fängelse.

Här står projektledaren Pia Puolakka inne i en smartcell i ett finländskt fängelse. Foto: Projektets eget

Studera på distans från fängelset

Den nya tekniken erbjuder fler möjligheter till distansstudier, men klienterna har ändå önskat att det skulle finnas ännu fler utbildningsmöjligheter. I nuläget kan man delta i grundläggande utbildning via videoförbindelse, och vissa kurser på gymnasienivå kan man avlägga via lärplattformen Moodle. En del universitetsstudier går att avlägga elektroniskt, och Helsingfors universitet erbjuder till exempel en grundkurs i artificiell intelligens. Hela yrkesutbildningen är under utveckling i Finland.

– Utmaningarna är i viss mån likadana som de är för alla som studerar på egen hand. Det krävs motivation att studera på distans och ibland kan det finnas tekniska utmaningar, säger Pia Puolakka.

Personalen behöver utbildas i vägledning

Att vägleda i elektronisk kommunikation är en arbetsuppgift som kräver fortbildning. Digitaliseringen gör fångvårdspersonalens arbete och kompetens synligare än tidigare på många sätt.

– Vid Brottspåföljdsmyndigheten har man till exempel utsett en ansvarig digital handledare som är där och instruerar den övriga personalen. Klienterna får också utbildning i digitala färdigheter, men den kunde göras ännu mera systematisk, säger Pia Puolakka.

Den finländska modellen är som helhet uppbyggd utifrån andra europeiska länders intelligenta fängelser som Finland stiftat bekantskap med.

Nyeste artikler fra NVL

Helga Gísladóttir (til venstre) og Hildur Betty Kristjánsdóttir

25/05/2023

Island

9 min.

Island reviderer rammene rundt utdanning og arbeidsmuligheter.

John Frølich

18/05/2023

Danmark

7 min.

Tre af de største spillere indenfor journalistisk efteruddannelse er gået sammen om at udvikle redskaber og kurser til nordiske journalister, der vil formidle klimakrisen på nye måder.

Framtidslabbet

11/05/2023

Sverige

8 min.

Järfälla kommun bestämde sig för att satsa på unga som varken arbetar eller studerar. Det började med ett ESF-projekt och fortsätter med regelbundna träffar och samarbeten.

Share This