21/06/2021

Finland

Demokrati, Folkbildning

1 min.

En cirkusskola på konferens

Sirkus Taika-Aika från julgubbens stad hörde till de mer ovanliga konferensdeltagarna. Satu Koivu är rektor för cirkusskolan som finns i Rovaniemi i finska Lappland.

En cirkusskola på konferens

Cirkuskonsten utvecklas och lever med sin samtid. Fotograf: Mikko Pirinen

– Konferensen Alla påverkar var aktuell, tankeväckande och ytterligare ett sätt att stärka det nordiska samarbetsnätverket inom området för cirkusexpertis. Det var ett välorganiserat och intressant internationellt evenemang, trots lite tekniskt strul, säger rektorn Satu Koivu.

Syftet med skolan är att utveckla och främja cirkuskonst för barn, ungdomar och vuxna, och att göra cirkuskonsten känd på orten.

Skolan har för närvarande cirka 500 medlemmar. Under cirkuslektionerna utvecklas ett brett spektrum av fysiska, mentala och sociala färdigheter.

–Vi har ett fantastiskt tillfälle att höra och lyssna på ungdomar i vår praktiska undervisning och ta del av deras åsikter och bekymmer. Under konferensen väcktes många viktiga tankar.

– Genom att föregå med gott exempel genom våra egna val kan vi påverka på lokal nivå. I de nordiska välfärdsstaterna har alla möjlighet att downshifta sin egen levnadsstandard, säger Satu Koivu.

– Læs også artiklen ”Dags för hållbar action och mindre prat”.

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This