07/07/2021

Norge

Arbeidsliv, Like muligheter, Digital undervisning

9 min.

Er du ny i Norden – lær å starte din egen bedrift!

NVL formidler resultater fra Nordplus projekter: Da jeg kom til Norge, kjente jeg ingen og visste ingenting om landet. Jeg måtte på en måte gjenoppfinne meg selv, sier Rita Anson. Hun kom fra Spania, hvor hun vokste opp og jobbet i mange år. Norge var annerledes.

Johan Morales Campos og Rita Anson

Johan Morales Campos og Rita Anson

For å etablere seg satset hun på å bygge nettverk. Hun deltok i alt av sammenkomster og nettverksmøter hun kunne finne. I ettertid ser hun hvor nyttig denne tilnærmingen var, og hvor riktig det var for henne. Nå er hun havnet midt i matfatet, så å si. Hun er prosjektleder i Oslo International Hub (OIH) som jobber med innovasjon og entreprenørskap, og hvor sosialt og profesjonelt nettverksarbeid går hånd i hånd. Kontakt med OIH er gull verdt for den som kommer fra et annet sted i verden og vil prøve å etablere egen virksomhet i Norge. Et fremmed språk, mangel på nettverk og ukjente regler og systemer kan være overveldende barrierer.

Entreprenør I skandinavia

Rita Anson er en hub i seg selv med omfattende kontaktnett og prosjektaktivitet. De siste to årene har hun vært aktiv i prosjektet «Digital Inclusive Entrepreneurship Scandinavia: A digital platform and local coaches for #digital, #entrepreneurial and #cultural competences development».

Opptakten til prosjektet kom gjennom et felles prosjekt hvor hun kom i kontakt med lederen av Folkuniversitetet i Sverige. De fant fort ut at det kunne være nyttig og spennende å samarbeide om entreprenørskap i Skandinavia, hvor kultur og språk regnes for å være forholdsvis ensartet. Det danske utviklingsselskapet Vifin ble koblet på. Sammen søkte de NordPlus Adult om prosjektmidler.

Rita Anson

Nettverksbygging er uhyre viktig når en vil etablere egen virksomhet, slår prosjektleder Rita Anson fast. Foto: Torhild Slåtto

Ambisiøst

Prosjektmålene var ambisiøse. Gjennom et opplæringsprogram skal deltakerne oppnå en entreprenørmessig måte å tenke og jobbe på, slik at de kan etablere egen virksomhet. De skal dessuten utvikle kulturell kompetanse, det vil si at de skal lære seg den nordiske måten å jobbe på, hvor tillit spiller en stor rolle.

Kurs med 7 moduler

I løpet av prosjektperioden er både kurs og kursplattform ferdigstilt. Kurset er nettbasert og består av sju moduler. Den første modulen gir grunnleggende kunnskap om entreprenørskap og entreprenørmessig tankesett – hvordan tenker jeg og forholder jeg meg dersom jeg skal sette i gang engen virksomhet? I de følgende modulene er det kursing i å oppdage potensial hos seg selv og i omgivelsene. Hvor ligger mulighetene, hva kan jeg satse på? Når muligheter og egen kompetanse og styrke er kartlagt, er det tid for å se på forretningsmodell, ressurser og til sist lansering. Nå er kurset også testet av aktuelle brukere.

Mer digitalt

– Hvor har dere hentet testpersoner?

– Gjennom kontakten med ulike aktører som jobber med entreprenører og inkubatorer, foruten fra egne kurs og aktiviteter. Vi hadde personer fra mange land i testgruppen, fra blant annet Polen, Etiopia, Serbia, Bosnia, Guatemala. Testingen av kurset ga viktig input, forteller Rita Anson.

– Litt overraskende var det at flere av de som testet kurset, påpekte behov for endringer på steder vi trodde var solide. Det var ikke faglige endringer, men endringer fordi vi nå jobber mer digitalt.

Johan Morales Campos har testet kurset som er utviklet i NordPlus-prosjektet «Digital Inclusive Entrepreneurship Scandinavia». Han synes at den første modulen var spesielt nyttig: - Vi jobbet med å kartlegge oss selv, egne ressurser, ferdigheter, kunnskaper og kontakter, sier han.

Johan Morales Campos har testet kurset som er utviklet i NordPlus-prosjektet «Digital Inclusive Entrepreneurship Scandinavia». Han synes at den første modulen var spesielt nyttig: – Vi jobbet med å kartlegge oss selv, egne ressurser, ferdigheter, kunnskaper og kontakter, sier han.

Mangfold og inkludering

– Kurset var «really cool», sier Johan Morales Campos. Han var en av testpersonene på entreprenørskapskurset. Som halvt norsk og halvt guatemalaner kom han til Norge for tre og et halvt år siden. Han er opptatt av mangfold og inkludering som viktige forutsetninger for godt entreprenørskap. Selv jobber han i Internationals og håper at han skal kunne etablere egen bedrift etter hvert.

– Hva lærte du av entreprenørskapskurset?

– Jeg synes at den første modulen ga et virkelig godt grunnlag. Vi jobbet med å kartlegge oss selv, egne ressurser, ferdigheter, kunnskaper og kontakter. Hvordan kan vi bruke det vi allerede sitter inne med. Den fjerde modulen likte jeg også godt, hvor vi lærte å se etter muligheter for å skape noe.

Nettkurs-entusiast

Campos var ikke vanskelig å be om å teste kurset. Han sier at han er en entusiast når det gjelder å ta kurs på nett, samtidig som han er opptatt av entreprenørskap. Dessuten var han kjent med arbeidet som Oslo International Hub driver.

– Entreprenørskap er en stor verden, og det er så viktig med samarbeid mellom organisasjoner og institusjoner med mange forskjellige ekspertiser. Vi trenger at OIH vokser seg stor, avslutter Johan Morales Campos.

Åpent og gratis kurs

Prosjektpartnerne er nå inne i en fase der de ønsker å fortelle om kurset, slik at det kan tas i bruk hos store aktører på feltet.

– Vi presenterer kurset hos ulike aktører som jobber med start-up og inkubatorer, så som Caritas Norge, Bærum International Hub og Askershus. De har gjerne opplegg for å gi veiledning i tilknytning til kurset.

Prosjektpartnere

Vifin, Danmark, Folkuniversitetet, Sverige, og Oslo International Hub, Norge.

Koordinator: Folkuniversitetet

De sju modulene i entreprenørskapskurset:

  • Entrepreneurial Orientation
  • Potential Discovering
  • Identification of opportunities
  • Evaluation of opportunities
  • Business modelling
  • Resources mobilization
  • Launching and diffusion

Les mer om prosjektet

Summit 2021

Prosjektet skulle avsluttes med en stor konferanse i Malmø i juni, Summit 2021. Den måtte avlyses og er nå gjennomført digitalt i stedet. Det ble en stor suksess, ifølge en fornøyd Anson.

– Vi fikk med oss en rekke nøkkelpersoner og gode foredragsholdere som vi trolig ikke hadde fått til å reise til Malmø, sier hun.

Det var en imponerende liste over foredragsholdere på konferansen, med representanter fra blant andre Mikrofinans Norge, Business Angels Norway, Bærum International Hub, Sosiale Entreprenører i Danmark, integreringssamordnare fra Rønneby kommune.

Oslo international welcome centre

Det nyutviklede kurset er en god starthjelp. Det er åpent og fritt tilgjengelig for den som er interessert. Nettverksbygging og opplæring i investering og finansiering er gjerne neste trinn for den som vil drive egen virksomhet. OIH har etablert Oslo International Welcome Centre for internasjonale talenter og entreprenører. Hit kan en komme og få informasjon om mange praktikaliteter.

Lærte av forskjellene

– Hva har dere som partnere lært i prosjektet?

– Vi har lært mye av hverandre. Vi kom alle inn i prosjektet med vår kompetanse. Det var interessant å se hvor forskjellige regler og systemer det kan være mellom tre land som ellers har store likheter. Vi lærte av forskjellene, sier Anson.

– Gikk prosjektet etter planen, eller skjedde det overraskelser i prosjektarbeider?

– Den største ikke-planlagte saken var pandemien. Et lite stykke ut i prosjektet måtte vi forholde oss til korona-nedstengningen. Vi måtte omstille oss og finne nye løsninger. Vi fikk bare ett fysisk møte, og resten har vi gjort digitalt, sier Anson.

Hva blir det neste?

– Ett behov viste seg ganske tydelig. Kurset er bra, men vi innser at mange trenger en veileder å snakke med i tillegg. Det gjelder selvsagt nybegynnere, men det kan også være personer som har jobbet i egen bedrift i mange år, som trenger noen å spørre til råds, påpeker Rita Anson.

Anson forteller at de har tatt konsekvensen av denne erkjennelsen. Nå er OIH med i en søknad til EU-programmet Erasmus+ om midler til opplæring av veiledere, et «train the trainer»-program. Veilederne er viktige. De trenger også opplæring, avslutter Rita Anson idet hun inviterer DialogWeb-journalisten til samarbeid. Hun er en genuin nettverksbygger, ingen tvil om det.

 

Nyeste artikler fra NVL

Hrund Gunnsteinsdóttir

26/09/2023

Island

8 min.

Hösten 2023 arrangeres i Reykjavík Nordic Circular Summit, den til nå störste, nordiske konferansen om sirkulær ökonomi. Den holdes årlig og roterer mellom de Nordiske lande.

Karrierevejledning af voksne

25/09/2023

Norden

19 min.

Erindi til umfjöllunar um einkenni, flækjustig og frekari þróun.

Nurses

18/09/2023

Norge

9 min.

I årene som kommer er det sannsynlig at knapphet på kompetanse vil bli en av de viktigste flaskehalsene for å løse de store utfordringene vi som samfunn står overfor

Share This