14/03/2024

Finland

Lika möjligheter, Näringsliv

9 min.

Finland har fått sitt första testcenter för branschvalidering

Yrkesakademin i Österbotten börjar utföra branschvalidering enligt en beprövad svensk modell. Företagaren Jonas Sandlin har fått ensamrätt på den i Finland och flera finländska utbildningsinstitutioner visar intresse.

Kaj Sandvik från Optimaplus, Linda Fransson från Gnosjö Automatsvarvning och Jonas Sandlin från FCV möts på Åland i samarbete med NVL. Foto: Marika Kvarnström

Kaj Sandvik från Optimaplus, Linda Fransson från Gnosjö Automatsvarvning och Jonas Sandlin från FCV möts på Åland i samarbete med NVL. Foto: Marika Kvarnström

– Branschvalidering är ett bra sätt att ta vara på det kunnandet vi skapat i vår organisation och sedan erbjuda det till företag, säger den österbottniska utbildningschefen Kenneth Sundlin.

Utbildningschef Kenneth Sundlin från Yrkesakademin i Finland. Foto: Niklas Forsberg

Utbildningschef Kenneth Sundlin från Yrkesakademin i Finland. Foto: Niklas Forsberg

– Nu har jag bra feeling och bättre självkänsla när det gäller min bransch. Dessutom fick jag en belöning i form av en CNC-certifiering, säger Henrik Sulkakoski.
Han är en erfaren lärare inom maskin- och metallproduktionsteknik. Samtidigt är han också en av Yrkesakademins (YA) två lärare som nu kan titulera sig testledare, med behörighet att själva utföra branschvalidering. I fjol blev YA Finlands första testcenter efter att skolan erhållit sin ackreditering av företaget FCV.

Yrkesläraren Henrik Sulkakoski är glad över att få lära sig nytt trots lång erfarenhet av metallbranschen. Foto: Privat.

Yrkesläraren Henrik Sulkakoski är glad över att få lära sig nytt trots lång erfarenhet av metallbranschen. Foto: Privat.

– Den här våren ska vi börja marknadsföra och erbjuda våra valideringstjänster till olika företag, säger utbildningschefen Kenneth Sundlin från YA.

Nytt verktyg för att testa

– Arbetsgivaren har kanske sett ett betyg eller ett cv, men det säger inte så mycket om vad personen faktiskt kan på riktigt? Det är många företag som anställer stora mängder personal, utan att ändå riktigt veta vilken kompetens man har i sitt företag. Tidigare har vi saknat testverktyg för det här, men nu finns det, säger Jonas Sandlin.
Hans företag har nämligen avtal med de organisationer i Sverige som står bakom utvecklingen och spridningen av branschvalideringssystemet där.
Jonas Sandlin har just kommit hem från Åland där han presenterat konceptet för Ålands landskapsregering, utbildningsorganisationer och företag under ett evenemang som ordnats i samarbete med NVL.

– Det gick superbra. Jag har hållit motsvarande presentation vid ett annat seminarium som NVL ordnade 2022 och jag har förstått att Ålands yrkesgymnasium är intresserade av att bli ett testcenter. Det finns även intresse på fastlandet.

Finlands modell med yrkesskolor

– Jag tyckte inte att det fanns behov att börja utveckla en egen modell i Finland när det redan finns en modell i Sverige som använts där sedan 1999, säger Jonas Sandlin.
Han är övertygad om att det är en bra sak om flera nordiska länder skulle gå in för likadan branschvalidering. Sandlin berättar om bakgrunden till Sveriges över hundra testcenter. Redan under 1990-talet drev fackförbunden hårt på branschvalidering. Sedan 2020 ingår den till och med i det svenska regeringsprogrammet.

– I Finland har vi länge haft livskraftiga yrkesskolor som stått för kompetensförsörjningen, till exempel till industrin. Det här kan vara en tänkbar orsak till att behovet varit mindre hos oss. I Sverige har man i stället haft en modell med yrkesgymnasier som är en helt annan sak, säger Kenneth Sundlin.

Nyttan syns på flera sätt

Men tiderna förändras, också i Finland. Industrin behöver nu snabbare än någonsin få nischad specialkompetens, ofta med krav på att personalen också kan visa upp olika certifieringar enligt internationell standard. Kenneth Sundlin listar några fördelar med branschvalidering.

– Vi valde att gå med, eftersom vi tror att branschvalidering kommer att behövas ännu mera i framtiden. På det här sättet kan vi också säkerställa att vi har kvalitativa lärare i vår organisation. Samtidigt kan vi också hjälpa medelstora företag i deras personalstrategi när de ska säkerställa att de har personal som uppfyller kraven på arbetsmarknaden.
Nyttoeffekten syns också i rekryteringen av nya studerande och kunder.

– Efter att vi validerat personal inom ett företag kan vi sedan skapa fortbildningar och skräddarsy kurser som de bevisligen behöver. Branschvalidering är ett bra sätt att ta vara på det kunnandet vi skapat i vår organisation och sedan erbjuda det till företag, säger utbildningschefen Kenneth Sundlin.
Han är medveten om att mycket arbete ännu återstår innan branschvalideringen etablerat sig i Finland. En utmaning för YA är hur man ska hitta lärarresurs. Men utbildningschefen utesluter inte att det i förlängningen kan uppstå en helt ny arbetsbild för vissa lärare.

– Då kan någon lärare exempelvis jobba hälften med branschvalidering och hälften med undervisning. I Sverige kämpade man också hårt i början, men nu är systemet inkört där.

Läraren fick lära sig nytt

För läraren Henrik Sulkakoski ledde valideringen av hans eget kunnande till att han bildligt talat fick sätta sig på skolbänken igen. Då hade han hunnit arbeta drygt trettio år som lärare och handledare inom metallbranschen.
– Den manuella biten klarade jag bra, men när det gällde automationsmodellen fick jag läsa på ganska mycket, säger han.
Den kunskap som Sulkakoski saknade, valde han att skaffa sig genom att läsa in den på egen hand. Efter en tid gjordes en nyvalidering.
– I dag är jag själv CNC-certifierad och kan erbjuda certifiering för numeriskt styrda bearbetningsmaskiner till våra studerande. Det är helt frivilligt, men det blir en extra merit som vi nu kan erbjuda våra studerande, förutom en examen. Det känns bra.

Så här blir man ett testcenter

  • Om till exempel en yrkesutbildningsorganisation vill bli ett testcenter i Finland behöver man först bli ackrediterad.
  • Jonas Sandlin från FCV granskar inledningsvis att skolan uppfyller de krav som ställs för en ackreditering, till exempel utrymmen, maskiner och säkerhet.
  • När skolan blivit godkänd skriver man kontrakt och sedan börjar man validera kunnande hos blivande testledare.
  • I valideringsprocessen ingår en skriftlig del med frågor som finns på en molnbaserad plattform. Här ingår också en praktisk del.
  • När kunnandet validerats får deltagarna en utbildningsplan som synliggör hur man kan skaffa sig de kompetenser man eventuellt saknar. Sedan omvaliderar man.
  • De blivande testledarna genomgår också en skild utbildning för att bli behöriga som testledare. Via dem kan skolan sedan erbjuda valideringstjänster till olika företag man vill samarbeta med.

OM FCV i Finland

  • Grundaren och ägaren Jonas Sandlin har ensamrätt att använda den svenska branschvalideringsmodellen och sprida systemet på samma premisser i Finland.
  • Den svenska modellen har utvecklats inom Skärteknikcentrum (SKTC) och Svenskindustrivalidering. Företag som använder modellen är till exempel Volvo, Scania, och Gnosjö automatsvarvning.
  • Under fjolåret gjorde FCV en gemensam ESF plus ansökan tillsammans med Yrkesakademin i Österbotten, yrkeshögskolan Novia, Migrationsinstitutet vid Åbo Akademi samt Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Ålands yrkesgymnasium och Optimaplus i Jakobstad har också visat intresse för att bli testcenter.

Läs mera

 

Nyeste artikler fra NVL

Godkjent utdanning fra utlandet et stort pluss i jobbsøknaden

11/04/2024

Norge

10 min.

Den som vil etablere seg i Norge med utdanning fra et annet land, kan få godkjent utdanningen sin og jamført den med norsk utdanning. Dermed stiller en gjerne sterkere i en jobbsøknad. Med vitnemål og full dokumentasjon er saken grei. Dersom dokumentasjonen er mangelfull, blir det en tyngre prosess, men det kan fortsatt være mulig.

ChatGPT kan bygge bro mellem ordblinde og undervisning

04/04/2024

Danmark

12 min.

Ordblinde og andre, der har udfordringer med bogstaver, har med generativ AI som ChatGPT fået nye muligheder for at udtrykke sig og læse svære tekster, fortæller lærer og ekspert.

Simon Dahlgren ja Olof Gränström ovat puhujina Skellefteån konferenssissa.

03/04/2024

Sverige

9 min.

Missið ekki af ráðstefnunni “Taking great strides towards sustainable competence” 11.-12. apríl í Skellefteå þar sem fyrirlesarar eins og Olof Gränström og Simon Dahlgren miðla reynslu sinni við að meta gögn til þess að skilja breytingar á samfélaginu og aðlaga nám að þörfum fyrirtækja.

Share This