17/01/2024

Sverige

Livslångt lärande, Vuxenutbildning

6 min.

Fokus på konkurrenskraft under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

Sverige tar rodret som ordförandeland för Nordiska ministerrådet 2024 med fokus på Nordens konkurrenskraft med ett övergripande tema inom naturvetenskap, teknik, ingenjörskap och matematik (STEM). Central för utbildningssektorn är en konferens i Skellefteå i april om grön kompetensförsörjning och hållbar omställning.

Medelålders brunhårig kvinna med glasögon som ler mot kameran. Hon har en mörkt blå klänning med halvlånga ärmar på sig. Hon har några ringar, och armband på båda armarna. Hon är porträtterad mot en grå bakgrund.

Jessika Roswall, EU-minister med ansvar för de nordiska frågorna, anser att det är viktigt att dela erfarenheter inom Norden för att stärka och utveckla utbildningssystemet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Mot ett konkurrenskraftigt Norden

Sverige är 2024 ordförande för Nordiska ministerrådet och väljer under året att fokusera på fyra områden i sitt program:

  1. Ett integrerat Norden utan gränshinder. Med fokus på bland annat “enskildas möjligheter att leva och arbeta utan hinder av nationsgränser”, kommer Sverige under året jobba för att ta fram gränsregional statistik.
  2. Ett grönt Norden. Här nämner programmet bland annat att Sverige kommer ha “fokus på att effektivisera, elektrifiera och digitalisera transportsystemet”.
  3. Ett socialt hållbart Norden. Två av de områden som Sverige väljer att satsa på är erfarenhetsutbyte runt brottslighet och förebyggande av ofrivillig ensamhet.
  4. Ett konkurrenskraftigt Norden. Konkurrenskraft är det ord som genomsyrar beskrivningen av hela det svenska ordförandeskapet. Det handlar om att vi måste vara konkurrenskraftiga för att kunna skapa ett grönt, integrerat och socialt hållbart Norden.

Sveriges ordförandeskap ligger förstås helt i linje med Nordiska ministerrådets vision att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

En textplatta med orden: Publikation. Ett säkrare, grönare, friare Norden. Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. Bredvid den, en bild av Öresundsbron

Sveriges program för ordförandeskapet har titeln “Ett säkrare, grönare och friare Norden”

Erfarenhetsutbyte ska stärka Nordens utbildningssystem

Jessika Roswall, EU-minister med ansvar för de nordiska frågorna, anser att det är viktigt att dela erfarenheter inom Norden för att stärka och utveckla utbildningssystemen.

– Samarbete kring utbildning och ett fokus på livslångt lärande för kvinnor och män är viktigt för att möta nationella och internationella utmaningar, säger Jessika Roswall. Därför kommer det svenska ordförandeskapet att satsa på erfarenhetsutbyte kring hur vi utvecklar och stärker likvärdiga och inkluderande utbildningssystem av hög kvalitet.

– Detta för att våra länder ska klara oss i den globala konkurrensen. Det är viktigt att det finns en tydlig koppling till de kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden både när det gäller utbildning för unga och vuxna, säger Jessika Roswall vidare.

Länkar till mer information om ordförandeskapet 2024
– Sveriges program för ordförandeskapet 2024 “Ett säkrare, grönare, friare Norden”.
– Konferensen i Skellefteå 11–12 april, “Taking great strides towards sustainable competence“.
Statsministern presenterar det svenska ordförandeskapsprogrammet.
Nordiska ministerrådet handlingsplan 2021–2024.
Vad innebär det att vara ordförande för Nordiska ministerrådet?
Sveriges program för Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) 2024.

Kompetensförsörjning och grön omställning viktigt för konkurrenskraften

Genom att satsa på kompetensutveckling och säkerställa att arbetskraften har de färdigheter som efterfrågas kan Norden bibehålla och stärka sin ställning.

– Nordens globala konkurrenskraft är avgörande bland annat för att vårt näringsliv ska utvecklas och för våra länders välstånd och resiliens. En del är att länderna gemensamt ska säkerställa bättre kompetensförsörjning och skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag att verka över gränserna, bland annat genom att undanröja gränshinder, säger Jessika Roswall.

Men Norden måste även satsa på den gröna omställningen.

– En annan del är omställningen av transportsektorn som är central för ett konkurrenskraftigt Norden och för att de nordiska länderna ska kunna nå sina klimat- och miljömål. Sverige går in i ordförandeskapet med en fast övertygelse om att ett allt närmare nordiskt samarbete är avgörande för att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region 2030, säger Jessika Roswall.

STEM är ett övergripande tema för året

Ett av Sveriges övergripande teman för ordförandeskapet har fokus på naturvetenskap, teknik, ingenjörskap och matematik, sammanfattat i det engelska begreppet STEM där S står för science (naturvetenskap).

Vi behöver “högkvalitativa och likvärdiga utbildningssystem med tydlig koppling till de kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden”, inte minst STEM, för att klara oss i konkurrensen.

Utbildning och forskning inom STEM blir också avgörande för utvecklingen mot ett grönt Norden där vi till exempel behöver ta fram nya biobaserade material som ersätter de fossilbaserade.

Konferens om grön kompetensförsörjning i Skellefteå

Som en del av ordförandeskapet håller Sverige den 11–12 april en konferens i Skellefteå på temat kompetensförsörjning och grön omställning. Det blir föreläsningar, paneler och mässa för alla som jobbar för kompetensförsörjning med fokus på grön omställning.

Vi vill inspirera och skapa ett forum för idéutbyte, säger Fredrik Berglund, undervisningsråd på Skolverket och nationell koordinator i NVL

Vi vill inspirera och skapa ett forum för idéutbyte, säger Fredrik Berglund, undervisningsråd på Skolverket och nationell koordinator i NVL

Konferensen riktar sig till hela utbildningssektorn, med särskilt fokus på vuxenutbildning, inklusive gymnasial utbildning inom komvux och yrkeshögskola. Den välkomnar även deltagare från lärosäten, yrkeslivet och andra intressenter som strävar efter en hållbar framtid.

– Vi vill inspirera och skapa ett forum för idéutbyte och ge möjlighet till ökat samarbete bland deltagarna. Vi vill att besökarna ska gå därifrån och tänka “Vad kan jag göra i min verksamhet för att underlätta för den lokala kompetensförsörjningen och den gröna omställningen?” säger Fredrik Berglund, undervisningsråd på Skolverket och nationell koordinator i NVL som är en av de som jobbar för att konferensen ska bli verklighet.

Utbildningsdepartementet, NVL, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Skellefteå kommun är värdar för konferensen.

Nyeste artikler fra NVL

Ragna Dagbjört Davíðsdóttir, fungerene rektor sier det er et privilegum å arbeide i Hallormsstað.

22/02/2024

Island

9 min.

En tidligere kvinneskole blir ledende på området i Island?
Forhandlinger mellom Islands eldste universitet, Háskóli Íslands, og en liten skole i östlandet, Hallormsstaðaskóli, er på gang. Planen er å utvikle samarbeide om studier i kreativ bæredyktighet. Noe helt nytt innenfor det islandske skolesystemet på dette nivået.

Tommy Hauglid

14/02/2024

Norge

13 min.

– Får du muligheten til å bli realkompetansevurdert, så ta imot! Det var en fantastisk måte å bli vurdert på, og komme seg videre etter lang sykemelding og fare for uførhet. Så utrolig bra å kunne gå rett på helsefagutdanning uten først å ta to års videregående skole, sier Tommy Hauglid (53) i Sørreisa. Nå er han i full jobb,...
Projektledaren Merita Petäjä arbetar med ett stort välmåendeprojekt i Aalto-universitet i Finland. Foto: Suvi Helko

07/02/2024

Finland

8 min.

– Vi vill att våra studenter ska vara på toppen av sin kraftnivå istället för utbrända när de utexamineras från oss, säger projektledaren Merita Petäjä. Aalto-universitetet i Helsingfors erbjuder en populär online-kurs i konsten att leva som ingår i hållbarhetsprojektet Oasis of Radical Wellbeing.

Share This