22/03/2023

Åland

Vuxnas lärande, Livslångt lärande, Lika möjligheter

6 min.

Från Syrien till den åländska skärgården

På skärgårdskommunen Kumlinge i Ålands nordöstra skärgård bor paret Iyad Al Monajad, 33 år och Kamarein Al Najjar, 30 år, tillsammans med sina tre barn. De studerar nu GrundVux med målet att få ett åländskt grundskolebetyg.

Iyad Al Monajad och Kamarein Al Najjar

Iyad Al Monajad, 33 år och Kamarein Al Najjar bor tillsammans med sina tre barn i skärgården. De trivs och har planer på att stanna kvar.

De flyttade hit år 2017 från Syrien och bodde först en sväng i Libanon. Nu bor de i en lägenhet tillsammans med sina tre barn – två söner som går på dagis i kommunen och dottern som går årskurs 1 i skolan.

Sedan två år tillbaka är deras mål att få ett åländskt grundskolebetyg. Det betyder att deras vardagar spenderas i Kumlinge skola tillsammans med de 15 eleverna i årskurserna 1-9 och personalen.

Utrymmena i skolan är ljusa och fräscha och tillåter lätt en fördubbling av elevantalet.
Tidsenligheten garanteras med modern teknik, bland annat har varje elev tillgång till en egen bärbar dator. Detta enligt Kumlinge kommuns hemsida.

– Vi trivs jättebra, säger de under intervjun, som vi gör via appen Teams.

Skoldagarna fylls med matematik, svenska, engelska, geografi, biologi, fysik, kemi, idrott, slöjd, historia, hemkunskap och samhällskunskap. På frågan på vad som är roligast svarar de:

– Allt är roligast.

Men efter en liten stund kommer svaret:

– Engelska, det kunde jag inte innan vi kom hit. Och samhällskunskap och geografi. Vi har lärt oss att se på kartor, säger Iyad.

De har under förmiddagen haft engelska med läs-och hörförståelse och sedan väntar en lektion med svenska och grammatik.

– Lärarna är jättebra, säger Kamarein.

De äter lunch tillsammans med hela skolan och på rasterna så tar de en promenad eller deltar i elevernas lekar och spelar spel tillsammans med barnen.

– De är en stor tillgång här. Det känns jättebra. På Lucia i december så var Kamarein med och uppträdde på äldreboendet Annagården, säger läraren Ulla-Karin Newton.

Ulla-Karin Newton, Iyad Al Monajad och Kamarein Al Najjar
Lärare Ulla-Karin Newton säger att Iyad Al Monajad, 33 år och Kamarein Al Najjar är en tillgång i skolan. De deltar i rastaktiviteter, äter lunch tillsammans med barnen och deltar i skolans luciauppträdande.

Kumlinge – en skärgårdskommun

Kumlinge, så som hela Åland, är enspråkigt svenskt. Med andra ord fungerar all kommunal service som skola, daghem och äldreomsorg, på svenska.

Kommunen har dock en positiv syn på nya invånare med andra modersmål än svenska och till exempel i skolan kan nya elever få hjälp med att lära sig svenska. Vuxna kan gå på Medis-kurser som SIA (svenska i arbete) eller SFI (svenska för invandrare). Detta enligt kommunens hemsida.

Kumlinge kommuns område omfattar totalt ungefär 800 öar, varav de fyra största har bofast befolkning. Dessa öar med året-runt bosättning heter Kumlinge, Enklinge, Seglinge och Björkö.

Totalt på Kumlinge bor det drygt 300 personer.

Fritiden på Kumlinge

Familjen tar dagsutflykter både till Åbo och in till Mariehamn.

– Vi åker ibland till Åbo och handlar mat. Sedan åker vi in till Mariehamn för att besöka badhuset Mariebad, gå på stan och till tandläkaren. Men det är så mycket folk överallt, vi trivs bäst på Kumlinge, säger Kamarein.

Kamarein jobbar extra som städare på skolan och ska sommarjobba i kommunens kök, men även hos en restaurang i kommunen.

Iyad har jobbat som målare och cafébiträde i sitt hemland.

-Nu är jag lite av en mångsysslare inom kommunen och jobbar bland annat ibland vid soptippen, säger Iyad.

Om framtiden så säger de att planen är att bo kvar på Kumlinge för här trivs de så bra.

– Vi får se om vi studerar eller jobbar efter att vi har slutat på GrundVux, säger de.

Information om GrundVux

Grundskoleutbildning för vuxna (GrundVux) är en utbildningsform som riktar sig till personer vars hemkommun är på Åland och som har passerat läropliktsåldern (17 år och äldre) och saknar avgångsbetyg från grundskolan.

Utbildningen är indelad i tre skeden: läs- och skrivkunnighetsskedet (motsvarar årskurs 1-3), inledningsskedet (motsvarar årskurs 4-6) och slutskedet (motsvarar årskurs 7-9). Varje skede är organiserat i kurser och man kan delta i hela utbildningen eller endast delar av den, beroende av tidigare kunskaper. Utbildningen omfattar sammanlagt högst 4 år. Den som studerar på heltid ska avlägga studierna på högst 5 år.

Undervisningen är kostnadsfri. Förutom undervisningen är också läroböcker och övriga läromedel, arbetsredskap och material avgiftsfria. Heltidsstuderande har också rätt till en avgiftsfri skolmåltid och under vissa förutsättningar en avgiftsfri skolskjuts.

Kommunerna ansvarar för organisering av grundskoleutbildningen genom att ordna det i sin egen kommun, i samarbete med andra kommuner eller köpa tjänsten av Ålands folkhögskola som har beviljats tillstånd att bedriva grundskoleutbildning för vuxna. (Källa)

– Det är en begränsad tid för GrundVux. Jag känner ibland att det skulle ha varit bra med 9 år tillsammans. Men det är också viktigt att eleverna vid GrundVux kommer vidare ut i arbetslivet eller om de väljer att studera vidare, säger läraren Ulla-Karin Newton.

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This