09/11/2021

Norge

Fleksibel læring, Motivasjon, Fag- og yrkesopplæring

3 min.

Helsefagarbeider i en alder av 59

– Jeg anbefaler så absolutt en helsefagutdanning! Jan Skovgaard Petersen er ikke i tvil. Han gjorde et godt valg da han satset på å utdanne seg til helsefagarbeider, selv om han var godt voksen.

Helsefagarbeider i en alder av 59

Jan Skovgaard Petersen viser stolt fram fagbrevet sitt.

Da han tok eksamen var han 59 år. Nå er han i full stilling på et bofellesskap med ti leiligheter i Askim, og stortrives i jobben.

Når helsa sier stopp

Dersom en er utdatert i jobben, eller det yrket en har valgt er automatisert bort, eller om kroppen ikke lenger tåler det yrket en har, vil det være behov for å satse på ny utdanning og nytt yrke. For Jan var det helsa som sviktet. Han var taktekker, et yrke som krever mange tunge tak og mye klatring og bøying. Knær, ankler og rygg tålte ikke mer, og han ble sjukemeldt. En kamerat hadde flere ganger sagt til han at «du skulle jobbe med folk, du». Da sjukemeldingsåret var over, fikk han overraskende nok tilbud om å utdanne seg til helsefagarbeider, et yrke svært forskjellig fra taktekking. Han takket ja, dette ville nettopp være en jobb der han fikk jobbe med folk.

Motivert og stolt

– Det var tungt å gå i gang med utdanningen, men jeg var motivert og stod på. Så fikk jeg også meget godt bestått, ler Jan. Skolegangen var to og et halvt år på voksenopplæringen ved Askim videregående skole. Det siste året hadde han praksis tre dager i uka, en dag på skolen og en studiedag. Han måtte også ha noe å leve av under utdanningen, og tok vakter i et bofellesskap mens han gikk på skolen. Det var krevende skolegang, men så absolutt å anbefale.
– Jeg er meget stolt av fagbrevet mitt, sier en fornøyd Jan Skovgaard Petersen.

Dansk I Norge

Vi må stille standardspørsmålet:

  • Hvordan er det å være dansk i Norge?
  • Liker man øl, så er det dyrt, ler Jan på lett forståelig dansk.
  • Venner sier til meg at det er på tide å lære seg norsk etter 32 år i Norge. Når jeg kommer til Danmark til mor og far, sier de at jeg må lære meg dansk.

Læs også artiklen «Kompetanse i skogen øker effektiviteten og sparer drivstoff».

Nyeste artikler fra NVL

Bruk af fornybar energi og fangst av CO2 legger et viktig grunnlag for fremtidens lösninger for bæredyktighet i Island.

01/12/2023

Island

6 min.

Norden – en kraft for fred er overskriften på Islands formannskapsprogram i Nordisk ministerråd året 2023. Programmet fremhever ikke kun fred, men setter også et sterkt fokus på den grönne rammen og bæredyktigheten som det nordiske samarbeide understreker i sitt program i årene fremover: Norden som verdens mest bæredyktige og intergrerte region.

Kompetensmärken förändrar spelplanen för finländsk vuxenutbildning

29/11/2023

Finland

6 min.

Finnar munu á næsta ári innleiða færnimerki fyrir fullorðinsfræðsluna. Marja Juhola frá menntamálastofnuninni og Annika Bussman menntaráðgjafi hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu hafa tekið þátt í framsæknu verkefni sem talið er vera einstakt á Norðurlöndunum.

Knútur Rafn Ármann er eier og direktör i Friðheimar.

29/11/2023

Island

10 min.

Sanoo Islannin suurin tomaatintuottaja

Share This