01/10/2020

Finland

Monimuoto-opetus, Ammatillinen koulutus, Elinikäinen oppiminen

6 min.

HOKS muutti Suomen ammatilliset oppilaitokset

Ammatillisessa koulutuksessa on Suomessa otettu käyttöön henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat

Henriette Eriksson fick ett nytt yrke i och med yrkesskolreformen 2018

Henriette Eriksson sai uuden ammatin vuoden 2018 ammattikoulutusuudistuksen myötä.

– Vanhusten asumisyksikössä työskentelevä lähihoitaja, jolla on myös kosmetologin tutkinto, voi olla hyvin haluttu työntekijä työmarkkinoilla, tutkinnon ohjaaja Henriette Eriksson kertoo.

Suomalaisessa ammattikoulutuksessa on otettu käyttöön henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat. Uudistus on poikinut uusia ammatteja, yksilöllisiä koulutusohjelmia ja sähköisen palvelun.

Kesälomat ovat ohi, ja tutkinnon ohjaaja Henriette Eriksson on palannut työhönsä ammattioppilaitos Axxelliin. Nykyaikainen rakennus vaikuttavine lasijulkisivuineen otettiin käyttöön vuonna 2012 ja valaisee nykyisin koko kaupunkikuvan. Oppilaitos sijaitsee aivan Karjaan rautatieaseman vieressä vain 50 minuutin junamatkan päässä Turusta ja Helsingistä.

Suuri ammattikoulutuksen muutos

Tutkinnon ohjaaja Henriette Eriksson on työskennellyt Axxellissa pitkään, mutta hänen nykyinen ammattinimikkeensä on uusi. Se otettiin käyttöön juuri ennen Suomessa vuonna 2018 toteutettua laajaa ammattikoulutuksen uudistusta, jossa ammattikoulut ottivat käyttöön henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat (HOKS).

HOKS merkitsee, että jokainen opiskelija saa mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa omia tarpeitaan vastaavan opintopolun. Esimerkiksi Henriette Eriksson on vastuussa niistä opiskelijoista, joista tulee kampaajia ja lähihoitajia.

– Opiskelijoilla on erilaisia tavoitteita. Osa suorittaa vain yhden tai pari tutkinnon osaa, kun taas toiset aikovat suorittaa kokonaisen tutkinnon. Meillä on paljon myös aikuisopiskelijoita, joilla on jo suoritettuna aiempia tutkintoja, kertoo vararehtori Lillemor Norrena, jolla on päävastuu oppilaitoksen HOKSeista.

Axxell är en av de stora finlandssvenska yrkesskolorna i Finland

Axxell on yksi Suomen suurimmista ruotsinkielisistä ammattioppilaitoksista

Vapaa-ajan harrastuksia luetaan hyväksi

Opiskelijan on saatava henkilökohtainen kehittämissuunnitelma kuukauden sisällä opintojen aloittamisesta. Suunnitelmaa päivitetään koko opiskelun ajan. HOKSiin kirjataan tieto siitä, minkä tutkinnon tai mitkä tutkinnon osat opiskelija aikoo suorittaa, yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet sekä urasuunnitelma.

Suunnitelmassa tunnistetaan ja dokumentoidaan myös aiemmin hankittu osaaminen sekä tieto siitä, miten opiskelija aikoo osoittaa osaamisensa.

– Nuoren opiskelijan kohdalla tämä voi tarkoittaa vaikkapa kokemusta partiojohtajana toimimisesta. Tällöin opiskelijalla on kokemusta ryhmän johtamisesta, ja hän voi ehkä jättää väliin johtamisopinnot, mikäli niitä kuulu koulutusohjelmaan. Sen sijaan hän pääse osoittamaan osaamisensa näytön avulla, Lillemor Norrena kertoo.

Ei turhaa oppitunneilla istumista

HOKS toimii opintojen aikana käytännössä konkreettisena tukena, jonka avulla voidaan tunnistaa opiskelijan vahvuuksia, heikkouksia ja ajankohtaisia koulutustarpeita.

–Jotkut opiskelijat kokevat, etteivät osaa mitään, kun taas toiset osaavat omasta mielestään jo valmiiksi kaiken vaadittavan. Siksi on hyvä, että kaikki asiat kirjoitetaan ylös ja tehdään näkyväksi. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella vältetään myös se, että opiskelijat joutuvat käymään tietyt oppitunnit vain siksi, että ne kuuluvat heidän tutkintoonsa, Lillemor Norrena selittää. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ei kuitenkaan automaattisesti lyhennä opiskeluaikaa.

– Opintojen kesto saattaa lyhentyä, mutta useimmiten opiskelija joutuu käyttämään säästämänsä ajan jonkin sellaisen asian opiskeluun, jossa hänen tietonsa ovat riittämättömät tai vanhentuneet, Lillemor Norrena kertoo.

Examenshandleraren Henriette Eriksson hanterar flera hundra olika utvecklingsplaner.

Tutkinnon ohjaaja Henriette Erikssonilla on käsiteltävänä useita satoja HOKSeja.

Sähköinen osaamisen kehittämissuunnitelma

Kehitteillä on myös niin kutsuttu eHOKS – kansallinen sähköinen palvelu, johon ammattioppilaitoksissa jo olemassa olevista HOKSeista siirretään tietoa. Järjestelmä on parhaillaan kehitettävänä ja sitä otetaan asteittain käyttöön.

Perusajatuksena on, että palvelu lisää muun muassa tiedon näkyvyyttä ja parantaa tiedon liikkuvuutta eri toimijoiden välillä.

Esimerkiksi opiskelijan vaihtaessa ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen tai toiseen oppilaitokseen tieto siirtyy joustavasti ja nopeasti. Näin varmistetaan, että suunnitelmat ovat yhdenmukaisia ja että tarvittavat asiat tulevat kirjatuiksi niihin.

– Ohjausta ja erityistä tukea koskevia luottamuksellisempia tietoja ei kuitenkaan välitetä eteenpäin ammatillisista oppilaitoksista, Lillemor Norrena kertoo.

Ohjaajalla kädet täynnä työtä

Axxellissa on tällä hetkellä yhdeksän tutkinnon ohjaajaa useaa tuhatta opiskelijaa kohden. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokaisen tutkinnon ohjaajan vastuulla on noin 150–200 osaamisen kehittämissuunnitelmaa.

Työtaakan voisi kuvitella olevan erityisen raskas elokuussa, kun uusia opiskelijoita tulee paljon, ja osittain tämä pitääkin paikkansa. Axxellissa noudatetaan kuitenkin jatkuvan haun periaatetta, ja niinpä kouluun voi ilmestyä viikoittain uusia oppilaita, joille tarvitaan nopeasti henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Tutkinnon ohjaaja Henriette Eriksson varaa yleensä nopealla aikataululla uudelle opiskelijalle tunnin pituisen tapaamisen, johon osallistuu myös vastuuopettaja.

– Tuon keskustelun jälkeen jokainen tietää tilanteensa. Kukaan ei voi esimerkiksi väittää jälkeenpäin, ettei ole saanut tietoa, Henriette Eriksson sanoo. Sen sijaan suunnitelmaa on usein päivitettävä erityisesti opintojen arvioidun keston osalta. Joskus opiskelijat myös unohtavat, mitä on sovittu.

– Käytännössä opintojen, työn ja pikkulapsiarjen yhdistäminen voi osoittautua haastavaksi, Henriette Eriksson sanoo.

Examenshandledare Henriette Eriksson samtalar med studerande Frida Nordlund och Essi Weckström.

Tutkinnon ohjaaja Henriette Eriksson keskustelee opiskelija Frida Nordlundin ja opiskelija Essi Weckströmin kanssa.

Tuhansia erilaisia suunnitelmia

Kun Henriette Erikssonia pyydetään mainitsemaan hänen käsittelemiensä HOKSien joukosta jokin erityisen poikkeava ja luova esimerkki, vastaus ei tulekaan kuin apteekin hyllyltä.

– Kaikki meidän suunnitelmamme ovat niin erityisiä ja yksilöllisiä, ettei mikään yksittäinen HOKS enää tunnu ainutlaatuiselta. Työssä saa todellakin olla tarkkana, kun kaikki suunnitelmat ovat niin erilaisia.

Nykyisin on myös yleistä, että opiskelijat sisällyttävät tutkintoonsa jonkin tutkinnon osan aivan toiselta opiskelualalta, joka ensi silmäyksellä vaikuttaa olevan kovin kaukana heidän omalta alaltaan. Esimerkiksi vanhustenhoidossa työskennellyt lähihoitaja voi haluta suorittaa osia kampaajan tutkinnosta voidakseen tarjota vanhusten asumisyksikössä kampaajapalveluita.

– Lähihoitaja, jolla on myös kosmetologin tutkinto ja joka osaa hieroa asiakkaiden jalkoja, voi olla hyvin suosittu ja haluttu työntekijä työmarkkinoilla, Henriette Eriksson sanoo.

Edut haittoja suuremmat

Vararehtori Lillemor Norrenan mukaan uudessa, jatkuvasti kehittyvässä järjestelmässä ei toistaiseksi ole ilmennyt suoranaisia haittapuolia. Edut painavat vaakakupissa enemmän.

– Tähän mennessä olemme kuitenkin keskittyneet lähinnä lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseen. Meillä on vielä matkaa siihen, että HOKSista ja eHOKSista tulee sellaiset tärkeät työkalut kuin miksi ne on ajateltu.

Lue lisää ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistamisesta ja HOKSista:
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/henkilokohtaistaminen

Nyeste artikler fra NVL

Islands eldste universitet, Háskóli Ísland, ofrer stadig flere kurser på engelsk

18/04/2024

Island

18 min.

-Islandske myndigheter feier utfordringen under teppet mener eksperter

Godkjent utdanning fra utlandet et stort pluss i jobbsøknaden

11/04/2024

Norge

10 min.

Den som vil etablere seg i Norge med utdanning fra et annet land, kan få godkjent utdanningen sin og jamført den med norsk utdanning. Dermed stiller en gjerne sterkere i en jobbsøknad. Med vitnemål og full dokumentasjon er saken grei. Dersom dokumentasjonen er mangelfull, blir det en tyngre prosess, men det kan fortsatt være mulig.

ChatGPT kan bygge bro mellem ordblinde og undervisning

04/04/2024

Danmark

12 min.

Ordblinde og andre, der har udfordringer med bogstaver, har med generativ AI som ChatGPT fået nye muligheder for at udtrykke sig og læse svære tekster, fortæller lærer og ekspert.

Share This