11/01/2024

Island

Ikke-formell opplæring, Voksenopplæring

6 min.

Hva skal vi gjöre morsomt i dag? Et vellykket tilbud i voksenutdanningen i Nord-Island

Undervisning i form og farger er tittelen på et av mange tilbud hos Símey, senter for voksenutdanning í Akureyri i Nord-Island. Dette tilbudet startet på grasrota gjennom et initiativ hos en kunstner, Bryndís Arnardóttir eller Billa.

Guðmundur Ármann

Guðmundur Ármann har arbeidet i årevis sammen med Billa og han kommer til å forsette arbeidet med kunstneriske studenter i Akureyri.

Undervisning i form og farger er tittelen på et av mange tilbud hos Símey, senter for voksenutdanning í Akureyri i Nord-Island. Dette tilbudet startet på grasrota gjennom et initiativ hos en kunstner, Bryndís Arnardóttir eller Billa.
Hun startet et kursus i billedkunst i familiens egne lokaler med 10 studenter hvert år. Etter noen år önsket Billa at kurset skulle legges under Simey, senter for voksenutdanningen i byen.

Billa startet hver arbeidsdag med å spörre: Hva skal vi gjöre morsomt i dag?
Billa startet hver arbeidsdag med å spörre: Hva skal vi gjöre morsomt i dag?

Hildur Betty Kristjánsdóttir, hos Símey og Billa blev enige om at det skulle lages to studiebeskrivelser, hvor studentene fikk anledning til å lære seg forskjellige arbeidsmetoder innenfor billedkunst. Programmet skulle inspirere dem gjennom skapende metoder og formidlingsmåter. Dette tilbud ble med en gang meget populært.

De som har vært utskrevet får 20 studiepoenger som det formelle skolesystemet godtar. Kurset er blant de mest populære tilbud som Símey ofrer. De 20 studiepoenger kan brukes bl.a i de videregående skolers kunstlinjer. Bryndís eller Billa var födt i 1960. Hun döde sommeren 2023.

Billas tidligere studenter åpnet nylig, for förste gang, en kunstutstilling i Akureyri. Der viste studentene fram sine verker og tilböd dem for salg. Hensikten var å ære Billas navn og samle inn penger til å opprette et fond til å minnes denne kunstneriske kvinnen. Billa döde av kreft kun lidt over seksti år gammel. Fondet skal brukes til å stötte talentfulle kvinner som ellers ikke ville ha råd eller anledning til å studere kunst og la sine drömmer realiseres.

Utstillingen vakte stor oppmerksomhet i byen og en del verker ble solgt. Pengene går i etfond til å stötte kvinner om har lyst å studere kunst.
Utstillingen vakte stor oppmerksomhet i byen og en del verker ble solgt. Pengene går i et fond til å stötte kvinner om har lyst å studere kunst.

Garasje-gruppen

En av de förste gruppene hos Billa kaller seg på Facebook Jenter maler i en garasje. Det var disse som fikk ideen om å åpne utstillingen. De hevder at Billa har vist vei inn i en ny verden som de ikke hadde en anelse om.
-Reisen med Billa inn i kunstens verden har lært oss et nytt språk. I dag er blåfargen ikke lenger kun en blåfarge, sier studentgruppen. Jentene sier også at den höye, slanke Billa, alltid rank i ryggen, startet hver undervisningssessjon med å spörre: Hva skal vi gjöre morsomt i dag? Og hun levde opp til det hele studieperioden, sier de.

Trefaset profil

Kunstneren Guðmundur Ármann Sigurjónsson har arbeidet i årevis sammen med Billa. Han var en aktiv medhjelper til å få utstillingen til, velge kunstverk og ferdiggjöre syningen på en professjonel måte. Han sier at det har vært givende å samarbeide med Billa. Han er glad for at gruppen kom med denne ideen.

Islands president Guðni Th. Jóhannesson besökte gruppen som forberedet utstillingen noen dager för den formelle åpningen. Her sammen med Guðmundur og jentene.
Islands president Guðni Th. Jóhannesson besökte gruppen som forberedet utstillingen noen dager för den formelle åpningen. Her sammen med Guðmundur og jentene.

Guðmundur beskriver Billas profil som trefaset: kunstneren Billa, læreren Billa og forskeren. -Dette tilbudet som hun skapte har interesse for folk fra forskjellige samfunnslag. De har det til felles å være interesert i kunst og kunsthistorie. I tillegg får deltakerne 20 studiepoenger, godkjent av utdanningsministeriet og de kan anvendes i videregående skoler, sier Guðmundur.

Både Guðmundur og Billa har lang erfaring som aktive kunstnere og veiledere. Begge to har höy akademisk bakgrunn, nok til å gi dem rettigheter til å undervise på videregående skole. En ny lærer kommer nå til å overta Billas plass, Dagrún Matthíasdóttir. Hun og Guðmundur kommer til å forsette samarbeidet med Simey, senter for voksenutdannelse og fölge Billas vellykkede model.

Guðmundur tilföyer til slutt at dette kurset, Undervisning i form og farver, tilbys nå for förste gang på Ísafjördur í Vestfjordene. Planen er å bruke samme model som i Akureyri.

Summary:

Undervisning i form og farver er et kurs-tilbud hos Simey, voksenutdanningssentret i Akureyri, Island. Det vokste opp fra grasrota. Kvinnen bak var Bryndís Arnardóttir, Billa. Omkring 100 studenter har deltatt i kurset fra det startet i 2015. Billa döde sommeren 2023. Henne til ære ble det åpnet en utstilling i Akureyri, hvor hennes elever viste sine verker. Inntektene brukes i et minnefond til stötte for kvinner som önsker å lære seg malerkunst.

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This