14/01/2022

Norden

Digitala kompetenser, Livslångt lärande

2 min.

Inspirationsmaterial: 10 REPORTAGE om grundläggande färdigheter i Norden

Samhället ställer idag allt högre krav på grundläggande färdigheter. Att ha svaga grundläggande färdigheter leder lätt till utanförskap.

Inspirationsmaterial: 10 REPORTAGE om grundläggande färdigheter i Norden

Sammanfattning: 10 REPORTAGE om grundläggande färdigheter i Norden

I januari 2020 publicerade NVL:s nätverk för grundläggande färdigheter rapporten Basic digital skills for adults in the Nordic countries – how can we turn challenges into opportunities?.

Rapporten visar att de nordiska länderna ligger i framkant när det gäller digitalisering, men att ett stort antal vuxna i Norden fortfarande har låga grundläggande färdigheter inom flera områden. Att ha svaga grundläggande läs-, skriv- och räknefärdigheter kan också bli ett stort hinder i såväl vardags- som arbets- och samhällsliv.

Dessa individer riskerar att hamna utanför samhällets trygghetssystem. Rapporten visar också att det är svårt att nå ut till den här målgruppen.

Drygt ett år efter att rapporten släppts drabbades världen av covid-19-pandemin och stora delar av samhället stängdes ner. Såväl lärares som studenters digitala färdigheter prövades ”den hårda vägen”: ofta fanns inget annat val än att försöka undervisa digitalt.

Denna skrift består av en samling reportage om verksamheter och projekt i de nordiska länderna som har lyckats nå ut till individer med svaga grundläggande färdigheter i allmänhet och digitala färdigheter i synnerhet. Syftet med reportagen är att sprida kunskaper och erfarenheter samt att inspirera och lära av andra.

Några av frågorna som ställdes inför intervjuerna var:

  • Hur når vi målgruppen i behov av grundläggande digitala färdigheter?
  • Hur arbetar man med motiverande insatser? Och hur motiverar man eleven till att slutföra sina studier?
  • Vilka verktyg använder vi för att stötta eleven i förberedelser, i att välja studier, att planera för studier samt i att genomföra och slutföra sina studier?
  • Hur arbetar vi med anpassning och tillgänglighet?

– Læs ”10 REPORTAGE om grundläggande färdigheter i Norden” her.

Nyeste artikler fra NVL

Medelålders kvinna och man

19/06/2024

Norden

7 min.

How has the Nordic Network for Adult Learning – NVL – approached the challenges that were focused on during the European Year of Skills? In the Nordic region, how have we worked to improve matching, promote retraining opportunities and address the skills shortage? We asked the NVL’s validation and guidance network coordinators, Agnetha Kronqvist and Helgi Þorbjörn Svavarsson.

Utbildningsplaneraren Mia Skog fortbildar finlandssvenska lärare.

18/06/2024

Finland

8 min.

Dagens lärare måste hela tiden lära sig nytt, men räcker det om man går på kurs några dagar? Nej, säger Mia Skog från Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Här finns ett team på 20 personer som skapar hållbar lärarfortbildning som ligger i tiden. Många lärare känner nu press över sin kompetensförsörjning, men inte Krista Kaihovirta som är lika...
Arbetare som använder en vinkelslip i en metallverkstad, iförd skyddskläder och skyddsglasögon.

18/06/2024

Norden

13 min.

ESB hefur forgangsraðað hæfni í atvinnulífinu hátt og skýrt í áætlun sinni og varið heilu ári sem „Evrópuári færninnar“, (e. European Year of Skills) einfaldlega skammstafað EYS. Þeir sem höfðu gefið sig alla að verkefninu notuðu stór orð. Á lokaráðstefnunni í Brussel í apríl var sagt: Árið verður stökkpallur að færnibyltingu. Það er kannski ekki alveg svo einfalt.

Share This