17/11/2021

Island

Arbeidsliv, Digitale kompetanser

11 min.

Islands Digitale kompetanseklynge

Teknologi driver dagens samfunnsutvikling, i offentlig sektor og næringslivet og har stor innflytelse på konkurranseevne. De teknologiske endringene er kontinuerlige, men endringstakten er raskere enn vi har sett hittil.

Islands Digitale kompetanseklynge

Islands Digitale kompetanseklynge

God infrastruktur og velutdannet befolkning

Hverdagen, både personlig og profesjonelt, krever bruk av avanserte digitale hjelpemidler. Den digitale infrastrukturen i Norden er velfungerende, befolkningen er velutdannet og kan tilegne seg nye teknologier. Men ikke alle er kommet like langt i digitaliseringen. På Island mener mange at vi ikke har fulgt utviklingen på samme måte som i de andre Nordiske landene. Derfor har lønnstaker-og arbeidsgiverorganisasjoner innen handel og kontor, i samarbeid med Reykjavik universitet, dannet Digital kompetanseklynge med støtte fra tre departement, departementene for innovasjon og arbeid, finans og utdanning. Målet er å styrke den digitale kompetansen, øke bevisstheten, forståelsen og kunnskapen om digital transformasjon blant ledere og ansatte, både i offentlig og privat sektor.

DialogWeb møtte Eva Karen Þórðardóttir, daglig leder, på Teams selvfølgelig, for å høre nærmere om klyngen, opprinnelsen, tilgangen og strategien. Eva Karen er utdannet som lærer, men har lengst av arbeidet som entreprenør og har opprettet og drevet virksomheter helt siden hun var ung. De to siste årene har hun vært opplæringsleder for Siminn, den eldste islandske virksomheten for telekommunikasjon.

Måtte ta denne spennende utfordringen

– Jeg har lang erfaring med å trene, undervise, veilede og lede enkeltpersoner, virksomheter og organisasjoner, både som opplæringsleder og gjennom egen konsulentvirksomhet siden 2017. Når jeg ser tilbake er det klart jeg at jeg har vært opptatt av å hjelpe til med å utvikle kompetanser som bringer folk et skritt videre på vei mot målet. Det er grunnen til at jeg sa ja takk til å lede den Digitale kompetanseklyngen da jeg fikk tilbudet, sier Eva Karen. Men jeg fikk også en grunn til å spørre meg selv: Hvorfor i all verden har jeg ikke inkludert den digitale dimensjon i mitt arbeide med mennesker gjennom tiden? Jeg syns det er fantastisk å få mulighet til å delta i den Digitale kompetanseklyngen. Fremover er mange, varierte og spennende oppgaver hvor min erfaring og kunnskap forhåpentlig kommer til god nytte, sier Eva Karen.

Den menneskelige vinkel

– Når gruppen som dannet klyngen overveiet hvilken av de to vinkler, den menneskelige eller den tekniske, var å foretrekke hos en kommende leder, bestemte de seg for å ta kontakt med meg. Hvorfor? Jo, fordi de mente at det var størst behov for å utvikle den digitale kompetansen, altså valgte de den menneskelige vinkelen. Mange virksomheter på Island er godt på vei med digitalisering. De har laget en strategi, satt mål for utviklingen og har teknikken på plass, men mangler den kompliserte oppgaven med å utvikle medarbeidernes digitale kompetanse for å følge strategien, sier Eva Karen.

– Læs også artiklen «Be Digital to meet the digital divide».

Digitalisering innebærer kreativitet og kritisk tenkning

– Digitalisering kan være vanskelig, dyr og tidkrevende prosess. Smerten kommer ofte først, de bedrifts- og samfunnsmessige gevinstene senere. Det er et digitalt dilemma. Mange mennesker viser motstand, de tror at det dreier seg mest om teknikk og at teknikken tar arbeidet fra dem. Men det er en grundig misforståelse. Teknikken er bare en brøkdel, den digitale transformasjon dreier seg om mye mer enn det. Den innebærer også kreativitet, nyskaping og kritisk tenkning. Det er et behov for at vi strekker oss, erverver både kompetanse og teknikk som tjener det formålet vi arbeider med.

Strategien er klar

Eva Karen

Eva Karen

– Vi har i løpet av de siste ukene utarbeidet strategi og staket ut veien mot neste mål, laget et ambisiøst program. Det første skrittet er å finne ut hvilken kompetanse dagens medarbeidere har. Det blir en åpen undersøkelse som bygger videre på det digitale selvevalueringsverktøyet som har vært i bruk de siste par årene, sier Eva Karen og legger til:

– Det er et omfattende verktøy som vi vil forenkle litt og forbedre fordi vi syns det for eksempel mangler et viktig element – nemlig kritisk tenkning. Det å kunne hente, analysere og vurdere informasjon for å kunne danne en velbegrunnet oppfatning som grunnlag for handling. Vi samarbeider med en Prósent som er et markedsundersøkelsesbyrå om utviklingen av et nytt verktøy. Drømmen er å utvikle en digital undersøkelse hvor virksomhetene kan besvare en rekke spørsmål for å finne ut hvor langt de er kommet med å utvikle medarbeidernes digitale kompetanse.

Stor interesse

– Vi opplever en stor interesse hos virksomheter og medarbeidere for å utnytte teknologien bedre for å kunne følge med i tiden og tilby individuelt tilpassede og konkurransedyktige tjenester. Det er spennende tider vi lever i, og de fleste er bevisste på endringene som er på gang. Vi ser et klart behov for en samarbeidsplattform hvor det er mulig å tilby faglig rådgivning om digitale spørsmål forbundet med virksomhetens utvikling, men også om å hjelpe enkeltpersoner på arbeidsmarkedet til å øke sin digitale kompetanse. Det er stor interesse for karriereutvikling og folk ser ut til å følge nøye med på hva som skjer og ønsker å ta del i endringene.

Skreddersydd læring

– Den digitale forandringen har åpnet nye muligheter for å lære, tilegne seg nye og nødvendige kompetanser, på den måten som passer hver og en, når og hvor. Nå kan man hente forelesninger når det passer, gjenta så mange ganger som man vil. Fleksibel, nettbasert læring, kan kombineres med dager hvor man møtes lokalt, sier Eva Karen og fortsetter:

– Vi vil utvikle varierte tilbud og samle sammen på en plattform det som finnes på markedet. Finne ut av hvor fokus er til enhver tid og lage en samling som virksomhetene kan plukke fra. De kan bruke det som passer dem best.

– Læs også artiklen «Han viser vejen til den bæredygtige digitalisering».

Voksne lærer bare hvis de selv vil

– Vi må tenke læring i virksomheter eller i arbeidslivet på nytt. Ikke utvikle kurs hvor alle medarbeidere må ta fri for å delta sammen, men finne ut av hvor den enkelte står og skreddersy tilbud for hver og en. Vi må stole på medarbeiderne, at de gjerne vil utvikle sin kompetanse. For flere år tilbake ansatte vi folk på grunn av hendene – de skulle bruke hendene for å produsere. Nå ansetter vi folk på grunn av kreativitet og tenkning. Slik situasjonen er i dag i den digitaliserte verden så kan du selv hente det undervisningsmateriale du trenger, på den måten du syns at passer deg best, vil du lytte, vil du lese eller møte opp på forelesninger, sier Eva Karen leder for Digital kompetanseklynge.

Kompetanselister og kompetansekrav er viktig redskap

– Derfor er det så godt å ha kompetanselister, slik at folk kan se hva de behøver å tilegne seg, den og den kompetansen og det er opp til en selv å finne ut av hvordan det skjer. Bedriftene må gi medarbeiderne spillerom, eller legge til rette. Det aller viktigste for virksomhetene er å skape lærende kultur innen egen bedrift. En kultur for nysgjerrighet og vilje til å prøve og utforske noe nytt.

Hovedformålet

– Hovedoppgavene til Digital kompetanseklynge i nærmeste fremtid er å øke bevisstheten om og forståelsen av digital transformasjon, dens fordeler og betydning for den islandske økonomien og samfunnet blant allmennheten, bedriftsledere og personer på arbeidsmarkedet. En viktig del av våre aktiviteter vil være å påskynde framgangen av digital transformasjon blant bedrifter og samfunn ved å styrke den digitale kompetansen til ledere og medarbeidere i islandske bedrifter konstaterer Eva Karen og fortsetter:

– Grunnutdanning og rådgivning i tidlige stadier av digital utvikling. Formidling av informasjon og samarbeid. Sammenkoblinger med forbindelser gjennom klyngen som samarbeidsplattform, for å fremme og styrke informasjonsdeling, samarbeid og samtale om digital utvikling og dermed styrke kunnskapsoverføring og utnyttelse av digital teknologi og digital innovasjon mellom offentlig og privat sektor.

Plattform for å formidle erfaring

Et av prosjektene vi snart vil sette i gang er å skape en plattform hvor virksomhetsledere kan komme og formidle sine erfaringer. Altså vi gjorde dette på den og den måte og lyktes og/eller som er like viktig å formidle erfaringer om hva ikke virker, ikke lykkes. Vi vil først og fremst tjene vår målgruppe som er de små og mellomstore virksomhetene innenfor handel og servicesektoren. Men alle som vil bidra til utviklingen av digital kompetanse skal være velkomne til å benytte verktøyene og hjemmesiden. Det handler i stor grad om at få mennesker med.

Kiste full av verktøy

Et annet prosjekt er å skape en verktøykiste for enkeltpersoner og virksomheter. Et senter for opplysning, rådgivning og formidling av trening og læring angående digital forandring. Vi vil være til stede for de som skal ta de første skrittene og også de som er kommet et stykke på vei. Vi oppfordrer alle til å ta kontakt for å hjelpe oss med å skape det som virksomheter og medarbeidere har behov for. Med andre ord vi er til for dere, konstaterer Eva Karen Þórðardóttir, daglig leder for Digital kompetanseklynge.

Mer om den Digitale klynge www.stafraent.is

Nyeste artikler fra NVL

Islands eldste universitet, Háskóli Ísland, ofrer stadig flere kurser på engelsk

18/04/2024

Island

18 min.

-Islandske myndigheter feier utfordringen under teppet mener eksperter

Godkjent utdanning fra utlandet et stort pluss i jobbsøknaden

11/04/2024

Norge

10 min.

Den som vil etablere seg i Norge med utdanning fra et annet land, kan få godkjent utdanningen sin og jamført den med norsk utdanning. Dermed stiller en gjerne sterkere i en jobbsøknad. Med vitnemål og full dokumentasjon er saken grei. Dersom dokumentasjonen er mangelfull, blir det en tyngre prosess, men det kan fortsatt være mulig.

ChatGPT kan bygge bro mellem ordblinde og undervisning

04/04/2024

Danmark

12 min.

Ordblinde og andre, der har udfordringer med bogstaver, har med generativ AI som ChatGPT fået nye muligheder for at udtrykke sig og læse svære tekster, fortæller lærer og ekspert.

Share This