26/10/2022

Finland

Vuxnas lärande

3 min.

”Jag har höga förväntningar på fängelsenätverket”

Satu Tsharkov är pinfärsk finländsk medlem i Nätverket för utbildning i fängelse. –Min förhoppning är att vi ska kunna skapa något bestående för målgruppen unga fångar som alla nordiska länder kan ha nytta av.

Satu Tsharkov

Satu Tsharkov har mycket erfarenhet av fängelesundervisning i Finland.

Vad är din egen bakgrund?

Jag är magister i pedagogik. Fängelseutbildning har varit en del av mina tidigare arbetsuppgifter och de är viktiga med tanke på min nuvarande arbetsbeskrivning. Jag har arbetat sex år vid västra Finlands Brottspåföljdsmyndighet och i samband med en organisationsförändring började jag arbeta mera operativt.

Vad gör du just nu?

Jag arbetar med samordning och vägledning relaterat till det klientarbete som görs på Brottspåföljdsmyndigheten. Det gäller studier, utbildning och anställningsförhållanden. Hit hör även andliga frågor, samt biblioteks- och kulturverksamhet. Digitaliseringsfrågor är givetvis relaterade till mitt arbetsområde, men ur ett mera begränsat perspektiv.

Vad tycker du om arbetet i NVL så här långt?

Jag har bara varit medlem några månader, men jag ser verkligen framemot det här med stor entusiasm. Vi vet mycket väl att utbildning tjänar många olika behov och att det är ett av de mest effektiva medlen för att förhindra återfall bland dem som sitter i fängelse. Enligt mig gör NVL ett fint arbete och det här nätverket är högkvalitativt och viktigt.

Vilka förväntningar har du?

Det ska bli intressant att mer i detalj få veta huruvida utmaningarna i de olika länderna är likartade eller inte, och i sådana fall vilken god praxis som skulle kunna tillämpas i en finsk kontext. Utifrån arbetsgruppens arbete förväntar vi oss någon form av prestanda som kan tjäna alla nordiska länder. Det gäller i synnerhet hur man kan få fler unga fångar att delta i utbildningsverksamhet.

Hur har de finska fängelserna utvecklats?

Möjligheterna att utbilda sig har utveckltats under de senaste åren. Det gäller fångarnas arbetsverksamhet överlag och samhällstjänsten har blivit mer akademiserad. Det finns nu också bredare möjligheter inom yrkesutbildningen och många framsteg har gjorts för att förenhetliga den. Det har till exempel utarbetats en speciell handbok.

Vad ska Finland satsa på i framtiden?

Vi behöver ägna mer uppmärksamhet åt gymnasieutbildningen och även bredda utbudet av närundervisning på nationell nivå. Redan nu har klassrumsundervisningen distribuerats digitalt från en institution till en annan. Vi behöver på olika sätt förenhetliga arbetet mellan våra institutioner.

– Læs også artiklen ”Det här är Finlands första intelligenta fängelse”.

Nyeste artikler fra NVL

Nurses

18/09/2023

Norge

9 min.

I årene som kommer er det sannsynlig at knapphet på kompetanse vil bli en av de viktigste flaskehalsene for å løse de store utfordringene vi som samfunn står overfor

Verksamhetsplan 2023 - Bæredygtig Udvikling

15/09/2023

Norden

2 min.

Detta skall nätverket för bæredygtig udvikling göra 2023

VIA University College Viborg

11/09/2023

Danmark

7 min.

Tusindvis af danskere har ikke bestået 9. klasses afgangseksamen. Det er en stor ulempe for job, uddannelse og retten til at bestemme over sig selv. Grete Kerrn-Jespersen arbejder for at forbedre muligheden for at tage afgangseksamen senere i livet.

Share This