22/02/2024

Island

Fleksibel læring, Høyere utdanning

9 min.

Kreativ bæredyktighet på et gammelt grunnlag

En tidligere kvinneskole blir ledende på området i Island?
Forhandlinger mellom Islands eldste universitet, Háskóli Íslands, og en liten skole i östlandet, Hallormsstaðaskóli, er på gang. Planen er å utvikle samarbeide om studier i kreativ bæredyktighet. Noe helt nytt innenfor det islandske skolesystemet på dette nivået.

Ragna Dagbjört Davíðsdóttir, fungerene rektor sier det er et privilegum å arbeide i Hallormsstað.

Ragna Dagbjört Davíðsdóttir, fungerene rektor sier det er et privilegum å arbeide i Hallormsstað.

Forhandlinger mellom Islands eldste universitet, Háskóli Íslands, og en liten skole i östlandet, Hallormsstaðaskóli, er på gang. Planen er å utvikle samarbeide om studier i kreativ bæredyktighet. Noe helt nytt innenfor det islandske skolesystemet på dette nivået.

Hensikten er å skape muligheter til å utdanne folk som kan bidra til å heve nivået på alle skoletrinn innenfor dette området. I slutten av året 2023 ble det undertegnet en kontrakt mellom skolene om å lage et opplegg. Folk fra begge skolene utarbeider nå en handlingsplan for å gjöre dette mulig.

Dagens Island er ikke kjent for skoger, men midt i Östlandet finnes faktisk en stor, grönn oase med höye vakre trær, Hallormsstaðaskog, en naturperle som folk i Island setter stor pris på. Midt inne i skogen drives en eksperimentel skole, på gymnasnivå, Hallormstaðaskole. Der er bæredyktighet og kreativitet i fokus. Ledelsen i skolen håper at i fremtiden vil den utdanne folk som kommer til å lede undervisning i skolesystemet. -Det er stort behov for dette, sier fungerene rektor, Ragna Dagbjört Davíðsdóttir.

Studentene har mulighet til å delta i utviklingen av programmet i bæredyktighet.

Studentene har mulighet til å delta i utviklingen av programmet i bæredyktighet.

Hun mener at det islandske skolesystemet må legge större vekt på å utdanne unge folk i bæredyktighet, respekt for naturen og kreativ bruk af naturen som grunnlag for fremtiden. – Vi manger folk med kunnskap på området som kan undervise, et problem som vi trenger å löse snarest. Nå håper vi at dette holder på å skje med disse forhandlingene som er i gang, sier Ragna.

Nye og gamle verdier

Hallormstaðaskole bygger på nye og gamle verdier. I året 1930 ble det åpnet en skole for kvinner í Öslandet, et barn av sin tid med manglede, relevante tilbud for kvinner. Kvinneskolene i Island blomstret i en periode. Den förste ble opprettet i Reykjavik í 1874. I skoler for kvinner lærte studentene å sy, reparere, strikke, veve, lage mat og utnytte det som hver årstid hadde å tilby i mat og naturens andre ressurser. Sakte, men sikkert ble etterspörselen etter plass på kvinneskolene mindre. Den ene etter den andre ble nedlagt eller forandret i takt med tiden.

Her arbeides det med naturens gaver etter gamle og nye prinsipper.

Her arbeides det med naturens gaver etter gamle og nye prinsipper.

– Hallormsstaðaskole i dag bygger på dette gamle grunnlaget. De gamle kvinneskolene var drevet på enslags bæredygtige prinsipper, selvom det het ikke det den gangen. Det er nemlig ingenting nytt under solen, sier fungerende rektor.

Den store og den lille

Forhandlingene mellom den store skolen i Reykjavík, Islands Unversitet, opprettet i 1911 og den vesle skolen i öst går godt, sier Helga Guðmundsdóttir som sitter i styret til Hallormsstaðaskole. Hver av skolene har utpeket to personer som skal utvikle detaljer i samarbeidet. Helga sier at det er enighet i gruppen og hun håper at arbeidet leder til et godt resultat. Blant dem som kan utnytte dette tilbudet i fremtiden er studenter som planlegger å bli lærere i det formelle skolesystemet.

Bæredyktighet i fokus

Islands Universitet legger i dag stor vekt på bæredyktighet, både i forskning og utdanning og har målbevist innarbeidet FNs verdensmålsetninger i driften av skolen. Hvis alt går som planlagt, blir tilbudet i kreativ bæredyktighet innfört på universitetsnivå og kommer til å bli huset i Islands Universitet, men utfört i öst i Hallormsstaðaskoli.

Skolebygningen i Hallormsstað er midt inne i en skog og arkitekten er Guðjón Samúelsson, en av Islands best kjente arkitekter.

Skolebygningen i Hallormsstað er midt inne i en skog og arkitekten er Guðjón Samúelsson, en av Islands best kjente arkitekter.

-Undervisningen dengang i skolen i öst bar ikke navnet bæredyktig, selvom den var det i realiteten, sier Ragna. Hun sier at skolens lokalisering i öst er perfekt og en naturlig forutsetning for de fagene som skolen setter i forgang.

-Her har studentene tillgang til natur i den videste forstand. Vi har bygget opp et godt samarbeide med nærområdet, bönder, kunstnere og eksperter av forskjellige slag. Disse deltar i undervisningen sammen med eksperter fra hele landet som kommer og underviser, noen kun få timer, mens andre underviser i lengre perioder.

Årstidene bestemmer

Årstidene bestemmer kursene som skolen fokuserer på i löpet av året. Om hösten er det fokus på bruk av det som jorden gir på den tiden av året, bær, sopp, kjött, skinn og så videre. Studentene får kunnskap om råvarer, kvalitet og egenskaper, forbruk og sirkulær bæredyktighet. De tilegner seg viten om bruk av det som jorden gir og respekt for naturen. Om våren er det fokus på kreativitet, produksjon og planlegging med miljö i sentrum. Til slutt gjör studentene en hovedopgave som bygger på alle områder som har vært i fokus om vinteren.

Om hösten er det fokus på bruk av det som jorden gir på denne tid av året.

Om hösten er det fokus på bruk av det som jorden gir på denne tid av året.

Studenter i alderen 18-65 år

Studiene i bæredyktighet og kreativitet gir nå 60 studiepoeng på gymnasnivå, men kan også anvendes på universitetsnivå hvis eleven önsker. Studentene har adgang til statens lånekasse. Programmet er ennå i utvikling men fungerene rektor sier at studentene er delaktige i å utvikle programmet i sin helhet, noe som er meget givende for alle parter, siger Ragna. I studentgruppen i år er det stor aldersforskjell, den yngste er 18 år og den eldste er 65. All undervisning foregår på engelsk. De fleste studentene er islandske, men noen kommer også fra Tyskland og Polen.

Fred og ro i en familie

Ragna er kun rektor dette studieåret mens den fastansatte rektor Bryndís Ford er på et års permisjon. Ragna sier at det er et privilegium å få sjansen til å arbeide i Hallormsstað. – Det finnes ikke bedre sted i Island for studier i bæredyktighet og kreativitet enn her i öst. Her er det ro og fred og studentene blir som en stor familie som bygger opp en felles respekt for omgivelsene, bæredyktighet og keativitet, sier hun til slutt.

Summary:

Forhandlinger er i gang om å utvikle samarbeide mellom Islands störste universitet og en liten skole i Öst-Island om å gjöre det mulig for studenter på universitetsnivå å sette fokus på kreativ bæredyktighet. I dag mangler det utdannet folk til å ta seg av undervisning på området. Östlandet ligger godt an som senter for disse studiene med tilgang til ren natur og kunnskapsrike folk. I dag er disse studiene på gymnasnivå, med 60 studiepoeng. Studiene foregår på engelsk.

Nyeste artikler fra NVL

Godkjent utdanning fra utlandet et stort pluss i jobbsøknaden

11/04/2024

Norge

10 min.

Den som vil etablere seg i Norge med utdanning fra et annet land, kan få godkjent utdanningen sin og jamført den med norsk utdanning. Dermed stiller en gjerne sterkere i en jobbsøknad. Med vitnemål og full dokumentasjon er saken grei. Dersom dokumentasjonen er mangelfull, blir det en tyngre prosess, men det kan fortsatt være mulig.

ChatGPT kan bygge bro mellem ordblinde og undervisning

04/04/2024

Danmark

12 min.

Ordblinde og andre, der har udfordringer med bogstaver, har med generativ AI som ChatGPT fået nye muligheder for at udtrykke sig og læse svære tekster, fortæller lærer og ekspert.

Simon Dahlgren ja Olof Gränström ovat puhujina Skellefteån konferenssissa.

03/04/2024

Sverige

9 min.

Missið ekki af ráðstefnunni “Taking great strides towards sustainable competence” 11.-12. apríl í Skellefteå þar sem fyrirlesarar eins og Olof Gränström og Simon Dahlgren miðla reynslu sinni við að meta gögn til þess að skilja breytingar á samfélaginu og aðlaga nám að þörfum fyrirtækja.

Share This