05/10/2020

Finland

Glesbygd, Näringsliv, Vuxenutbildning

7 min.

Lillgården – en framgångssaga på finska landsbygden

Jag har alltid haft en känsla av att jag kommer att bli företagare, säger odlingshortonomen Josefin Isaksson. En dag hände det. Tillsammans med båtbyggaren Jutta Saarinen startade hon ett unikt familjedaghem inom hållbar utveckling. Men först skaffade hon sig en yrkesexamen i företagsamhet. I dag är det kö till Lillgården i Kimito.

Företagarna Josefin Isaksson och Jutta Saarinen har många olika utbildningar i bagaget. Foto: Camilla Lindberg

Företagarna Josefin Isaksson och Jutta Saarinen har många olika utbildningar i bagaget. Foto: Camilla Lindberg

– Jag känner faktiskt inte till ett enda daghem i Finland som fungerar på samma villkor som Lillgården. Vi betonar det naturliga kretsloppet från ägg till höna och från frö till tomat, säger Josefin Isaksson.

Den pedagogiska verksamheten är inriktad på skötsel av lantdjur och egna trädgårdsodlingar. Daghemmet har också en egen äggkläckningsmaskin och driver upp egna kycklingar.

Redan två månader efter starten i augusti 2017 var Lillgårdens samtliga platser fullbelagda. Någon marknadsföring har ägarna inte behövt göra. Barnen strömmar till och det är till och med kö.

Gick utbildning i företagsamhet

– Jag kommer ursprungligen från en företagarfamilj som haft tomatodlingar ute i skärgården. Därför valde jag att först utbilda mig till odlingshortonom och först senare till familjedagvårdare, säger Josefin Isaksson.

Efter sin första utbildning hann hon arbeta bland annat som odlingsrådgivare på Åland och kommersiell försäljare inom trädgårdsbranschen. Hon fick sedan tre barn och var föräldraledig.

– Under den tiden gick jag en väldigt bra kurs i företagsamhet vid yrkesskolan Axxell. Jag hade planer på att starta ett odlingsföretag inom trädgårdsbranschen. Under studietiden ändrade jag inriktning, säger Josefin Isaksson.

Hennes man hade ett företag inom metallbranschen tillsammans med bland andra en god vän. Snart upptäckte Josefin Isaksson att dennes sambo Jutta Saarinen gick i liknande företagartankar som hon själv. De båda småbarnsföräldrarna valde att slå ihop sig och starta ett privat familjedaghem. De fick god hjälp i företagandet av sina män.

Från båtbyggare till städare

Jutta Saarinen är utbildad artenom med inriktning på möbelrestaurering. Senare utbildade hon sig till båtbyggare via en läroavtalsutbildning, men hon upptäckte snart att det var svårt att hitta lönejobb inom hantverksbranschen.

Under många år arbetade hon som bland annat städare på Viking Lines fartyg.

– Jag resonerade att det inte spelar så stor roll vad man arbetar med, bara man har ett jobb. Jutta Saaringen valde senare att utbilda sig till närvårdare med inriktning på barn och unga. Hon arbetade också tidvis på ett privat daghem.

– Där föddes tanken, att visst skulle det vara roligt att själv en dag får driva något motsvarande, säger Jutta Saarinen.

Jutta Saarinen i snickarboden på daghemmet Lillgården i Kimito

Jutta Saarinen i snickarboden på daghemmet Lillgården i Kimito

De tog banklån och köpte huset

Det första året efter idékläckningen av Lillgården gick tiden åt till allehanda praktiska förberedelser. Den första utmaningen var att hitta en lämplig fastighet. De nya företagarna upptäckte då att den fastighet där kommunens veterinär tidigare huserat stod tom. Den omfattade en stor huvudbyggnad i tegel med trädgård, ladugård och beteshagar i närheten av Kimito centrum.

– Kommunen ville inte hyra ut den så vi var tvungna att ta banklån och köpa den, säger Josefin Isaksson.

Men hon kände ingen oro. Under sin företagarutbildning hade hon fått lära sig att göra upp verksamhetsplaner, lönsamhetskalkyler och budgeter.

Företagarparet hade också ett löfte om betalningssedlar från kommunen och ett tillräckligt stort antal föräldrar hade hunnit visa intresse för verksamheten.

–Allting är precis lika roligt nu som jag trodde att det skulle bli. Jag har aldrig ångrat mig, säger Josefin Isaksson.

Josefin Isaksson känner sig glad och inspirerad varje dag på jobbet.

Josefin Isaksson känner sig glad och inspirerad varje dag på jobbet.

De klipper barnens hår

På daghemmet finns fem får, tolv hönor och två kaniner samt ett akvarium. Till dagsrutinerna hör skötseln av djuren tillsammans med barnen.

På daghemmet arbetar fem vårdare. Många av dem har en bred kompetens också från andra områden än barnskötsel och pedagogik.

– Vi försöker arbeta så att alla får användning för sina olika kompetenser. Min kollega Petra Karlsson är utbildad frisör och närvårdare. Vi erbjuder föräldrarna gratis klippservice under den tid som barnen är här. Det här underlättar föräldrarnas vardag, säger Josefin Isaksson.

Hon sprudlar av inspiration när hon ser ut över trädgården där barnen leker. I bakgrunden betar några får. I växthuset bland gungor och sandlådor får hon användning för sitt kunnande i trädgårdsodling. Också skötseln av djuren kräver sin kompetens.

Djurskötsel hör till vardagens många sysslor.

Djurskötsel hör till vardagens många sysslor.

Det gäller att bygga team

Josefin Isaksson betonar betydelsen av att de som äger företaget också styr upp verksamheten så att alla fem medarbetare trivs och får vara kreativa på sin nivå. Det handlar helt enkelt om att leda och forma ett fungerande team.

Vi kommer in på ledarskapskompetens, och de båda ägarna ser förvånade ut. De betraktar sig varken som chefer eller ledare. Ändå är det ledarskap som deras arbeten i dag går ut på.

– På mina tidigare arbetsplatser har jag kommit i kontakt med många olika sorters människor och det har gett mig social kompetens att hantera alla dessa olika familjer, säger Jutta Saarinen.

Hon drar också nytta av sin snickarutbildning. På Lillgården är hon den person som ansvarar för snickarboden, en kreativ oas som finns inrymd i ladugården.

På daghemmet driver man upp egna hönor.

På daghemmet driver man upp egna hönor.

Mörka moln tornar upp sig

Just nu lyser solen från en klarblå hösthimmel, men det finns några moln som tornar upp sig inför framtiden. Det beror på en lag som väntas träda i kraft i Finland under 2030. Den innebär kort och gott ett krav på att minst två tredjedelar av vårdarna på ett daghem bör vara utbildade i småbarnspedagogik på universitetsnivå.

Det här innebär krasst att endast en av dem som nu arbetar på Lillgården skulle fylla kompetenskravet.

– För mig personligen skulle det vara i det närmaste otänkbart att börja en utbildning från noll på universitetsnivå på annan ort, säger Jutta Saarinen.

Josefin Isaksson tror och hoppas att staten ska kunna erbjuda andra flexibla utbildningar och lösningar när den dagen kommer.

– Just nu är det barnen som gäller för oss. De är för dem vi ständigt utvecklar vår verksamhet.

Nyeste artikler fra NVL

Ragna Dagbjört Davíðsdóttir, fungerene rektor sier det er et privilegum å arbeide i Hallormsstað.

22/02/2024

Island

9 min.

En tidligere kvinneskole blir ledende på området i Island?
Forhandlinger mellom Islands eldste universitet, Háskóli Íslands, og en liten skole i östlandet, Hallormsstaðaskóli, er på gang. Planen er å utvikle samarbeide om studier i kreativ bæredyktighet. Noe helt nytt innenfor det islandske skolesystemet på dette nivået.

Tommy Hauglid

14/02/2024

Norge

13 min.

– Får du muligheten til å bli realkompetansevurdert, så ta imot! Det var en fantastisk måte å bli vurdert på, og komme seg videre etter lang sykemelding og fare for uførhet. Så utrolig bra å kunne gå rett på helsefagutdanning uten først å ta to års videregående skole, sier Tommy Hauglid (53) i Sørreisa. Nå er han i full jobb,...
Projektledaren Merita Petäjä arbetar med ett stort välmåendeprojekt i Aalto-universitet i Finland. Foto: Suvi Helko

07/02/2024

Finland

8 min.

– Vi vill att våra studenter ska vara på toppen av sin kraftnivå istället för utbrända när de utexamineras från oss, säger projektledaren Merita Petäjä. Aalto-universitetet i Helsingfors erbjuder en populär online-kurs i konsten att leva som ingår i hållbarhetsprojektet Oasis of Radical Wellbeing.

Share This