17/05/2021

Sverige

Folkbildning, Vuxenutbildning, Vuxnas lärande

3 min.

Många ville lära om validering inom kommunal vuxenutbildning

Som en del av Skolverkets uppdrag att främja utvecklingen och användningen av validering i kommunal vuxenutbildning genomförde Skolverket den 13 april ett inspirationsseminarium med extra fokus på vägledning i samband med validering.

Många ville lära om validering inom kommunal vuxenutbildning

Många ville lära om validering inom kommunal vuxenutbildning

Syftet med seminariet var att visa hur validering kan förkorta sträckan mot arbete eller vidare studier för personer som har tillägnat sig kunskaper och färdigheter på annat sätt än i det reguljära systemet.

Under seminariet inkluderades även Skolverkets uppdrag inom NVL för att sprida intressanta exempel från de nordiska grannländerna, där systemen och ansvaret för validering kan se helt olika ut i förhållande till den svenska modellen som är mycket decentraliserad. Den här gången lyftes exempel ur Islands och Norges arbete med vägledning och validering. Särskilt tydligt ingick vägledning i den isländska processen. NVL:s verktyg De nordiska kvalitetskompassen presenterades också under seminariet. Kompassen är ett stöd för verksamheter att utvärdera och självskatta arbetet med validering i system och processer.

Deltagarna fick också ett svenskt exempel på hur mycket tid som både individ och samhälle kan spara om vägledning och validering används för att förkorta lärsträckan. Detta lyftes från Myndigheten för yrkeshögskolan som Skolverket samverkar med för att öka kunskapen om validering och hur den genomförs inom yrkeshögskolan. Samtidigt presenterades även Valideringskartan som har tagits fram genom samverkan mellan olika myndigheter som Skolverket, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan. Syftet med den är att underlätta för till exempel studie- och yrkesvägledare att veta vart man kan vända sig för att få information om var validering anordnas.

– Vi hoppas att deltagarna fick med sig både inspiration och nyheter inom valideringsområdet, säger Margaretha Allen, undervisningsråd på Skolverket.

För den som önskar mera information och kompetensutveckla sig inom validering finns dels en webbaserad utbildning samt en uppdragsutbildning via lärosäten. Under seminariet medverkade en före detta deltagare som hade haft god nytta av den sistnämnda i sin verksamhet.

Mer läsning

Nyeste artikler fra NVL

Ragna Dagbjört Davíðsdóttir, fungerene rektor sier det er et privilegum å arbeide i Hallormsstað.

22/02/2024

Island

9 min.

En tidligere kvinneskole blir ledende på området i Island?
Forhandlinger mellom Islands eldste universitet, Háskóli Íslands, og en liten skole i östlandet, Hallormsstaðaskóli, er på gang. Planen er å utvikle samarbeide om studier i kreativ bæredyktighet. Noe helt nytt innenfor det islandske skolesystemet på dette nivået.

Tommy Hauglid

14/02/2024

Norge

13 min.

– Får du muligheten til å bli realkompetansevurdert, så ta imot! Det var en fantastisk måte å bli vurdert på, og komme seg videre etter lang sykemelding og fare for uførhet. Så utrolig bra å kunne gå rett på helsefagutdanning uten først å ta to års videregående skole, sier Tommy Hauglid (53) i Sørreisa. Nå er han i full jobb,...
Projektledaren Merita Petäjä arbetar med ett stort välmåendeprojekt i Aalto-universitet i Finland. Foto: Suvi Helko

07/02/2024

Finland

8 min.

– Vi vill att våra studenter ska vara på toppen av sin kraftnivå istället för utbrända när de utexamineras från oss, säger projektledaren Merita Petäjä. Aalto-universitetet i Helsingfors erbjuder en populär online-kurs i konsten att leva som ingår i hållbarhetsprojektet Oasis of Radical Wellbeing.

Share This