13/09/2011

Norden

7 min.

Med blicken vänd mot stora världen

Som far till en liten son är han tacksam för en arbetsplats med extremt flexibla arbetstider.

Christoph Schepers

Christoph Schepers inspireras av sina kolleger. Ibland kan det vara svårt att få dem att förstå att de ska gå hem.

Med blicken vänd mot stora världen

Den här fredagen öppnar språkkonsulent Christoph Schepers dörren till sitt arbetsrum på Studieskolen i Köpenhamn klockan halv åtta. Ibland kommer han till jobbet redan klockan fem på morgonen, men lika ofta händer det att han kommer först klockan elva. Som far till en liten son är han tacksam för en arbetsplats med extremt flexibla arbetstider.

Föreningen Studieskolen erbjuder olika former av språkundervisning för vuxna; det ges undervisning i danska för utlänningar, man säljer språkundervisning till företag och institutioner och man har en avdelning som inom ramen för folkbildningsarbetet erbjuder undervisning i trettio främmande språk. Inom den avdelningen ansvarar Schepers för utvecklingsarbetet och som fackkonsulent är han också ansvarig för personalarbetet.

Christoph Schepers delar rum med kollegan Eva Abrahamsen och det är han lycklig över.

– Hon är den bästa kollega man kan tänka sig och dessutom välstrukturerad i motsats till mig. Vi har både tid att prata om barn och dryfta konkreta problem som har med det dagliga arbetet att göra, skrattar han, och frågar i samma andetag om han får bjuda på en kopp te eller kaffe. I det lilla köket som ligger nära arbetsrummet öppnar han locket till en liten teburk och låter aromen strömma ut.

– Det här blir man lycklig av. Men klockan elva måste jag gå för att komma i tid till universitetet, där jag undervisar i tysk kultur. Eller egentligen vore kvart i elva det bästa för mitt blodtryck.

Europeiskt samarbete behövs

Christoph Schepers är född i Tyskland, men han flyttade till Danmark för femton år sedan. Han har märkt att man i Norden är bra på tekniska framsteg, men inte lika bra på att samarbeta.

– Vi kör med egna system och är rätt fixerade vid våra egna saker.
Christophs dröm är att få alla språkskolor inom tredje sektorn att samarbeta och att dessutom gemensamt vända blicken ut mot det övriga Europa.

– För mig är den europeiska referensramen, European Qualification Framework, ljuset inom språkundervisningen, men i Norden används den alltför sällan för att dokumentera språkkunskaper.

Christoph Schepers kungstanke är att en person ska kunna få sina språkkunskaper validerade enligt ett och samma system oberoende var i världen denna person bor, studerar eller arbetar. Då kan det vara bra att börja med Norden och det är inom ramen för ett Nordplus Vuxen-projekt som man under de senaste tre åren har utvecklat verktyg med mycket omfattande nätbaserade och självreglerande test inom de kompetensområden som den europeiska referensramen beskriver. Studieskolens samarbetsparter är Folkeuniversitet i Norge och Folkuniversitetet i Sverige och de tre är nu inne på sitt andra Nordplus Vuxen-projekt för att utveckla, testa, evaluera och använda verktyg som dokumenterar språklig realkompetens.

– Det handlar om ett försök att knyta ihop inplaceringstest, kursinnehåll, kursbeskrivning och dokumentation efter avslutad kurs till en logisk helhet, säger Christoph Schepers.
Att arbeta nordiskt har för honom betytt att han kunnat komma ett steg närmare sin dröm, men det har också medfört svårigheter.

– Vi stötte på en del språkliga missförstånd, som slutade med att jag tog en kurs i svenska.

Arbete och fritid går in i varandra

Klockan närmar sig elva, men Christoph hinner ännu berätta vad det finns för planer för resten av arbetsdagen. Jag undrar om och när han tänker äta lunch, eller ”frokost”, som det heter i Danmark, och då erkänner han att de på hans arbetsplats är lite dåliga på att lämna arbetet för kaffe- och lunchpauser.

– Min chef försöker etablera en lunchkultur och uppmuntrar oss att utnyttja vårt fina lärarrum, men det blir tyvärr inte av så ofta.
Eftermiddagen är i allmänhet vikt för möten och denna fredagseftermiddag kommer det att bli ett extralångt strategimöte mellan klockan tre och sex.

– Vi kommer att dra upp linjer för var vi ska vara om tre år. I den digitala världen måste hela inlärningsbegreppet definieras på nytt och om fem eller tio år kommer utbildningen att se helt annorlunda ut. Att vi i vår skola redan är förberedda för detta känns helt fantastiskt.
Det märks att Christoph Schepers brinner för sitt arbete och han medger att det kan vara svårt att dra en gräns mellan arbete och fritid. Det är han inte ensam om på Studieskolen.

– Vi är nog alla väldigt engagerade och vi skickar ofta idéer till varandra per mejl efter arbetstid. Ibland när vi har möte på eftermiddagen måste folk nästan kastas ut för att de ska förstå att gå hem.
Rätten att göra bort sig utan att behöva skämmas är något som Schepers älskar i den danska arbetskulturen.

– Vi skrattar åt våra misstag och rättar till dem med ett smil.

Text och foto: Clara Henriksdotter

Christoph Schepers fyller i meningar:
Som arbetskamrat strävar jag efter att vara lojal, lyssnande och inspirerande.
På mitt jobb blir jag speciellt motiverad av samarbete.
Jag vill gärna lära mig mera om pedagogik och IT.
Mina viktigaste arbetsredskap är mina kolleger och lärare.

Christoph Schepers associerar fritt:
Samlärande: enda sättet att lära sig
Folkbildningsarbete: rädd för att det dör ut om vi inte för in det i 2000-talet
Grundtvig: han skulle älska att vara med på 2000-talet
Livslångt lärande: en fantastisk dröm som inte ska missbrukas för att användas enbart som kvalificering för arbetsmarknaden

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This