31/08/2021

Finland

Folkbildning, Livslångt lärande

6 min.

Medborgarinstituten vädrar morgonluft

I finska Seinäjoki har man lyckats höja sysselsättningsgraden rejält bland långtidsarbetslösa. Projektledaren Yrjö Uurtimo är taggad. – Vårt mål är nu att fördubbla antalet deltagare och anställda.

Medborgarinstituten vädrar morgonluft

Stora satsningar på språkstudier för nyanlända hör till framtidens strategi i medborgarinstitutet i Aurala. Arkivbild/Medborgarinstitutet i Aurala.

I medborgarinstitutet i Seinäjoki har man skapat en arbetsverkstad för långtidsarbetslösa som fyllt 29 år. Och resultatet har varit häpnadsväckande gott. Av de 17 deltagare som avslutade sin rehabiliterande verksamhet i juni, har tre hittat ett nytt jobb, tre har fått en praktikplats och fyra har börjat studera. Den positiva uppföljningen är med andra ord hela 59 procent.

Skapa tro på framtiden

– Syftet med aktiviteterna är att utveckla kompetens, skapa tro på framtiden och hitta nya vägar ut i arbets- eller studielivet, säger projektledaren Yrjö Uurtimo.

Projektet som startade i september 2020 och slutade i juni 2021, har haft totalt 23 deltagare. Fem av dem deltar fortsättningsvis i verkstaden under hösten.

– Arbetsverkstaden kräver att deltagaren verkligen har som målsättning att börja studera eller att snart ingå i arbetslivet, säger Yrjö Uurtimo.

Arbetsverkstaden erbjuder grupp-, individ- och arbetscoaching. All coaching, lärande och rehabilitering sker genom olika kreativa sätt och genom eget arbete. Verksamheten pågår mellan 4–5 timmar, fyra dagar i veckan.

I skolköket får studerande hjälp med att laga näringsrik mat som ett stöd i sin dagliga livshantering.
I skolköket får studerande hjälp med att laga näringsrik mat som ett stöd i sin dagliga livshantering. Arkivbild/Medborgarinstitutet i Seinäjoki.

Pengar och god mat

– Genom olika typer av hobbyverksamhet kan man hitta självförtroende, vänner och kanske till och med ett nytt jobb, säger Yrjö Uurtimo.

Varje vecka finns det därför möjlighet att delta i kreativt skrivande, konst, yoga, keramik, trähantverk och andra kurser som stärker välbefinnande.

– För att orka vara delaktig i arbetslivet, måste man må bra både psykiskt och fysiskt. Det främjas genom att man får hjälp med att bibehålla en daglig rytm och skolan har erbjudit guidad träning och gymträning varje vecka, säger Yrjö Uurtimo.

I det veckovisa köksarbetet förbereder man tillsammans näringsrik mat och upptäcker nya smaker och olika sätt att laga mat. Dessutom ges experthjälp för att hantera sin egen ekonomi.

Datorrum och spanska

– Syftet har varit att också uppmuntra användningen av främmande språk. Vi har erbjudit kurser i engelska, svenska, italienska och spanska. Språkstudierna har varit populära, säger Yrjö Uurtimo.

Skolan håller som bäst på att utveckla nya metoder för att kunna stödja tidigare deltagare som inlett sina studier på annat håll.

Studerande från medborgarinstitutet i finska Aurala skolan till andra vuxenstuderande. Arkivbild/Medborgarinstitutet i Aurala
Studerande från medborgarinstitutet i finska Aurala skolan till andra vuxenstuderande. Arkivbild/Medborgarinstitutet i Aurala

– Stöd behövs på en mängd olika kompetensområden, att upprätthålla en inlärningsrytm, läsförståelse, textproduktion och digital kommunikation. Att få träffa andra studenter har också visat sig vara viktigt, säger Yrjö Uurtimo.

Skolan organiserar också ett datorrum, där studenter kan samlas. Det här uppföljande stödet pågår mellan 1–6 månader efter studiestarten.

Goda exempel från Finland

De två finskspråkiga medborgarinstituten som nämns i huvudartikeln hörde till ett tiotal skolor som medverkade under ett webinarium. Det ordnades i Finland i november 2020. Rubriken var Fria bildningen och arbetslivet.

Här medverkade representanter från folkbildningen och lokala näringslivsaktörer. Inom folkbildningen i Finland arbetar man med olika grupper som annars är svåra att nå. Ibland är det ett uppdrag med extern finansiering. Ibland sker det på initiativ av skolorna. Gemensamt för alla dessa projekt är att man jobbar med någon typ av kompetenshöjande och förberedande yrkesutbildning som ska förebygga arbetslöshet.

InPromptu-projektet som avslutades i mars tangerar samma område. Det innefattar digitala färdigheter för arbetslösa.

Ny tid för medborgarinstituten

Det här goda exemplet är ett av många som verksamhetsledaren Jaana Nuottanen från Medborgarinstitutens förbund i Finland kan lyfta fram.

– Nu är det vår tid. Vi ska visa att vi som ansvarstagande aktörer inom finsk vuxenutbildning kan svara på den efterfrågan som efterlyses i vårt regeringsprogram. Det ligger i tiden att man börjat erkänna nyttan också med de icke-formella utbildningarna.

– Jag hoppas att skolorna kommer att hitta sina egna styrkor och möjligheter när det gäller att ge starka arbetslivskunskaper till arbetslösa och människor i riskzonen. Målgrupperna är finländare, men lika mycket invandrare.

– Vi har verkligen mycket att erbjuda, så jag uppmuntrar alla kolleger att försöka erbjuda den här typen av utbildningar.

Goda resultat kräver tid

Aurala medborgarinstitut (Auralan kansalaisopisto) är inne på samma linje. Enligt tf. rektorn Tiina Seikkula och projektansvariga Laura Siniranta är skolan en modig föregångare på många sätt. Satsningarna man gjort inom området har burit frukt.

– Feedbacken från studerande har varit god. De är beredda att rekommendera skolan för andra. De upplever att de fått färdigheter som underlättar deras fortsatta arbetskarriär och anpassning till samhället. Kompetensbaserade undervisningshelheter introduceras nu som en del av skolans vardag.

– Målsättningen är att studier som gjorts inom ramen för den fria bildningen, ska kunna användas som en del av mer utvidgade studiehelheter.

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This