06/11/2023

Åland

5 min.

På Åland satsas det på utbildningar inom förnyelsebar energi

På Åland satsar man på utbildning inom förnyelsebar energi.
Både Ålandsyrkesgymnasium och Högskolan på Åland startar under detta läsår utbildningar inom hållbar energi.

Här klättrar de som sökt till utbildningen inom vindkraftsteknik på hög höjd. Det ingick i testet för att antas till utbildningen.

Här klättrar de som sökt till utbildningen inom vindkraftsteknik på hög höjd. Det ingick i testet för att antas till utbildningen.

Det känns bra och arbetsmässigt så tror jag att det finns gott om jobb när vi är klara med utbildningen, säger Robin Berglund, en av de studerande.

Ålands landskapsregering gav i slutet av december 2022 Ålands yrkesgymnasium i uppdrag att starta en utbildning inom vindkraft.

Allt startade med ett förprojekt med inriktning på hållbar energi och teknik såsom vindkraft och solenergi finansierat med 100 % medel från Europeiska socialfonden i Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 ”Entreprenörskap och kompetens”.

Resultatet är en yrkesexamen inom maskinmontering och underhåll med inriktning vindkraftsteknik.

Det är en vuxenutbildning inom vindkraft och bakgrunden är att produktionen av hållbar energi växer globalt och på Åland planeras just nu flera vindkraftsparker.

12 studerande deltar nu i utbildningen inom vindkraftsteknik hos Ålands yrkesgymnasium. Johnny Ahlström är en av de studerande och han sökte för att han ville testa på något annat.

12 studerande deltar nu i utbildningen inom vindkraftsteknik hos Ålands yrkesgymnasium. Johnny Ahlström är en av de studerande och han sökte för att han ville testa på något annat.

Idag är behovet stort av nya tekniker och inom några år beräknas det finnas många lediga jobb inom denna bransch – även på Åland. 12 studerande startade denna utbildning i september och de beräknas vara klara med studierna och få examen i december 2024.

Behörig att söka är den som fyllt 18 år och har betyg från gymnasieutbildning inom teknik (metall, fordon, el och sjöfart – fartygselektriker, vakthavande maskinmästare, däcks-och maskinreparatör). Sökande med annat modersmål än svenska ska ha genomförd utbildning i svenska på minst A2-nivå enligt europeiska språkskalan samt ha kunskaper i engelska.

För att få en studieplats måste man göra ett godkänt höjdtest och intervju.

Ålands yrkesgymnasium samarbetar med vindkraftsbolagen på Åland under utbildningen. Bland annat kommer de och gästföreläser på utbildningen. De hjälper även studerande med att få praktikplatser på bolagen.

Hoppas på jobb efter studierna

Johnny Ahlström är en av de studerande. Han har tidigare jobbat som fartygselektriker. Men har nu tagit en paus för att studera.

12 studerande deltar nu i utbildningen inom vindkraftsteknik hos Ålands yrkesgymnasium. Johnny Ahlström är en av de studerande och han sökte för att han ville testa på något annat.

12 studerande deltar nu i utbildningen inom vindkraftsteknik hos Ålands yrkesgymnasium. Johnny Ahlström är en av de studerande och han sökte för att han ville testa på något annat.

-Jag ville prova på något annat än det jag tidigare höll på med. Det här ligger i tiden. Jag tycker det är kul med nya grejer och jag ångrar absolut inte att jag bestämde mig för att börja studera, säger han.

Utbildningen är helt ny för Ålands yrkesgymnasium, vilket gör att det tagit lite tid att hitta lämpliga lokaler och formen för själva utbildningen.

-Under omständigheterna har starten för utbildningen varit bra. Men man får ha i åtanke att det här är något helt nytt.
Robin Berglund tog examen som verkstadsmekaniker i juni och sökte in till utbildningen inom vindkraft och han fick en plats.

-Det känns bra och arbetsmässigt så tror jag att det finns gott om jobb när vi är klara med utbildningen, säger han.

Just nu är det mycket teori i fokus på utbildningen. Bland annat en kurs i säkerhet och sedan hur vindkraftsverken är uppbyggda.

-Jag ser framemot den praktiska delen av utbildningen. Vi har varit på studiebesök till Långnabba (befintlig vindkraftspark på Åland), säger han.

Fler utbildningar inom hållbarhet på Åland

Även Högskolan på Åland satsar på utbildningar inom hållbarhet. Enligt en nyhet på deras webb ha.ax

”Högskolan på Åland i samarbete med yrkeshögskolan Arcada startar en engelskspråkig teknikutbildning med fokus på energiautomatisering och hållbarhet. Den ettåriga utbildningen är på masternivå och går under namnet “Energy Automation Sustainable Engineering” (EASE). De första studerandena inleder sina studier i januari 2024. Ansökan pågår till 18 september 2023.

– Vi är väldigt glada att kunna starta vår första masterutbildning i samarbete med Arcada. Behovet av teknisk kompetens inom förnybar energi är stort och förväntas växa starkt under de kommande åren, säger Högskolan på Ålands rektor Johanna Mattila.

Utbildningsansvariga Matias Waller ser stor potential i samarbetet med industrier och andra högskolor i Norden.

– Vi är mycket glada över att EASE redan nu har industriella samarbetspartner som Ilmatar Offshore Ab, INFICON, Flexens Oy Ab och OX2. Studerande kommer att ha möjlighet att samarbeta och delta i gemensamma projekt med Mälardalens universitet i Sverige och Aalborg University i Danmark, säger Matias Waller.” Länk.

Högskolan på Åland satsar även på att införskaffa en egen elektrolysör, vilken skulle användas för att producera vätgas. Elektrolysören i fråga är av liten skala – poängen skulle vara att möta framtidens utbildningsbehov, inte att producera vätgas kommersiellt (för vilket en mycket större enhet skulle behövas). Läs mer om det här

Läs mer om hur de nordiska länderna arbetar strategiskt med utbildningsinitiativ inom hållbar utveckling

Nyeste artikler fra NVL

Bruk af fornybar energi og fangst av CO2 legger et viktig grunnlag for fremtidens lösninger for bæredyktighet i Island.

01/12/2023

Island

6 min.

Norden – en kraft for fred er overskriften på Islands formannskapsprogram i Nordisk ministerråd året 2023. Programmet fremhever ikke kun fred, men setter også et sterkt fokus på den grönne rammen og bæredyktigheten som det nordiske samarbeide understreker i sitt program i årene fremover: Norden som verdens mest bæredyktige og intergrerte region.

Kompetensmärken förändrar spelplanen för finländsk vuxenutbildning

29/11/2023

Finland

6 min.

Finnar munu á næsta ári innleiða færnimerki fyrir fullorðinsfræðsluna. Marja Juhola frá menntamálastofnuninni og Annika Bussman menntaráðgjafi hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu hafa tekið þátt í framsæknu verkefni sem talið er vera einstakt á Norðurlöndunum.

Knútur Rafn Ármann er eier og direktör i Friðheimar.

29/11/2023

Island

10 min.

Sanoo Islannin suurin tomaatintuottaja

Share This