Artikler fra NVL

Tema

Land

Line Vikre Skifjeld (til venstre),Stine Hansen Bakkebø (til høyre) og Karense Foslien (i midten)

04/09/2023

Norge

4 min.

De som jobber med språkmentorordningen har stor nytte av nettsidene «yrkesnorsk.no», som de også skryter av. Yrkesnorsk er utviklet over flere år til bruk for de som underviser i norsk for utlendinger.

Forskare: Validering saknas i läroplanerna för blivande yrkeslärare

30/08/2023

Sverige

5 min.

Í norrænum námsrám fyrir starfsmenntakennara er ekkert fjallað um þekkingu á raunfærnimati samkvæmt niðurstöðum rannsóknaverkefnis.

Forskare: Validering saknas i läroplanerna för blivande yrkeslärare

29/08/2023

Sverige

4 min.

Pohjoismaisen tutkimusryhmän mukaan ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa ei ole tarpeeksi tietoa validoinnista.

Nyanlända får nytt visuellt verktyg

28/08/2023

Finland

8 min.

I Finland utvecklas ett nytt kartläggningsverktyg för nyanlända. – Man ska aldrig krossa någons drömmar, men genom ett visuellt verktyg kan personen få en realistisk bild av sitt utgångsläge och vad som krävs för att nå målet, säger Maija-Leena Pusa som arbetat med projektet.

En ny undersökelse om immigranter ble presentert på en nordisk konferanse i Reykjavík våren 2023

21/08/2023

Island

10 min.

Vi når ofte kun til den gruppen immigranter som allerede er priviligert fordi de snakker enten islandsk eller engelsk. Vi får mindre kontakt med  dem som vi trenger mest å nå  frem til, d.v.s de mange som kommer til landet kun med sitt morsmål.

Forskare: Validering saknas i läroplanerna för blivande yrkeslärare

14/08/2023

Sverige

5 min.

Läroplanerna för yrkeslärare i Norden innehåller för lite kunskap om validering, enligt ett forskningsprojekt.

Camilla Ernkran och Jamie Duncan

07/08/2023

Åland

6 min.

EU antog 2022 en europeisk strategi för mikromeriter för livslångt lärande och anställbarhet. I praktiken är det rekommendationer som ska vara till hjälp för länder, utbildningsanordnare och företag i processen att utveckla mikromeriter på ett likartat sätt. Det hoppas man kan bidra till att skapa förtroende för mikromeriter.

Verksamhetsplan 2023 – NVL Digital – arbejdsliv

06/07/2023

Norden

2 min.

Detta skall NVL Digital – arbejdsliv göra 2023

Dr. Hermína Gunnþórsdóttir, Professor ved Universitet i Akureyri og Lara Hoffmann Doktorsstudent, Universitet i Akureyri

29/06/2023

Island

10 min.

Ny undersökelse i Island som lytter til immigrantenes stemmer

Marie Egerstad

26/06/2023

Sverige

5 min.

Felast gæði í fullorðinsfræðslu í því að fjárhagsáætlun standist, að allir nemendur hafi fengið pláss í námi á vinnustað eða að flestir nemendur hafa lokið náminu? Þessar flóknu spurningar voru til umfjöllunar á ViS ráðstefnunni í byrjun maí.

Isbreene i Island vil bli borte om 200 år hvis vi ikke handler

26/06/2023

Island

5 min.

Miten välittäisimme tehokkaasti ilmastokriisitietoutta suurelle yleisölle? Journalistit valittavat, etteivät lukijat jaksa lukea ilmastoaiheisia artikkeleita. Mitä he tekevät väärin?

The conference Making all Skills Visible, 24-25 May

23/06/2023

Norden

8 min.

More than 100 participants from 19 countries discussed validation policies at the European Making all Skills Visible conference on May 24 and 25 in Stockholm.