07/09/2022

Island

Aikuiskoulutus, Yhtäläiset mahdollisuudet

8 min.

Rakastan tätä työtä

Tärkeä osa Islannin MSS:n opinto- ja uraohjaajan Steinunn Björk Jónatansdóttirin työtä on kokea, että ihmiset ovat ottaneet ison askeleen elämässään eteenpäin ja asettaneet tavoitteita koulutukselleen tai uralleen.

Elsker denne jobben

Steinunn Björk ja Hafsteinn Stefánsson

Tapasimme Steinunnin kuullaksemme kuinka MSS, Reykjanesin elinikäisen oppimisen keskus, ottaa yhteyttä matalasti koulutettuihin ihmisiin kertoakseen heille tarjolla olevista avoimista mahdollisuuksista ja auttaakseen heitä ottamaan ensimmäisiä askeleita kohti koulutusta.

– Olemme sopeuttaneet toimintaa yhteiskunnan tarpeisiin, olemme oppineet olemaan joustavia ja kuunnelleet kansalaisten ja työelämän tarpeita. Olen työskennellyt täällä kahdeksan vuotta ja sinä aikana työ on kehittynyt aika paljon, mikä on mielestäni erittäin mielenkiintoista ja säilyttää rakkauden työhön, sanoo MSS:n työnohjauksen osastopäällikkö Steinunn Björk.

MSS monien haasteiden alueella

– Alueella asuu paljon maahanmuuttajia, jotka tarvitsevat perustaitoja, erityisesti islannin kielen osaamista. Ryhmä ei ole yhtenäinen. Pyrimme kuuntelemaan heitä ja tarjoamaan erilaisia kursseja ja eri opintopolkuja. Voin mainita useita kursseja, joilla tarjotaan perustaitoja, lukemista ja/tai kirjoittamista, suullisia ja digitaalisia taitoja tai islannin kielen koulutusta aikuisille. Perusopetus, yleinen teoreettinen valmistautuminen. Maahanmuuttajille suunnattu uusien kansalaisten koulu, jossa opetetaan islantia ja islantilaisesta yhteiskunnasta. Ponnahduslauta sekä Puolasta tulleille maahanmuuttajille että islantilaisten ryhmälle sekä tietotekniikan ja digitaalisten taitojen erityiskursseja, muutamia mainitakseni.

Steinunn Björk
Steinunn Björk Jónatansdóttir, ohjaaja, MSS, Elinikäisen oppimisen keskus Reykjanesissa.

Tiivis ja hyvä yhteistyö on tärkeää

– Teemme tiivistä yhteistyötä työ- ja hyvinvointipalveluiden sekä työelämän kanssa. Suuri osa toiminnasta on tarpeiden kuuntelemista. Missä on työvoimalle tarvetta, mitä ihmisten pitäisi voida tehdä saadakseen töitä ja säilyttääkseen työpaikkansa? Meillä on ollut onnea sen kanssa, että MSS:n kanssa samassa rakennuksessa sijaitsee meidän tärkeitä kumppaniorganisaatioita: alakerrassamme on työtoimisto, yläkerrassa kuntoutusrahasto VIRK ja meidän kanssamme samassa kerroksessa on MSS:n Samvinna-kuntoutusosasto. Teemme myös tiivistä yhteistyötä kunnan kanssa. Panostamme suuresti tähän yhteistyöhön, hyviin yhteyksiin ja lyhyeen välimatkaan. Työelämään pääsemiseksi käymme yritysvierailuilla ja esittelemme työelämää, Steinunn Björk sanoo ja jatkaa:

– Vähiten koulutusta saaneet eivät tunnetusti pyri aktiivisesti koulutukseen, eivätkä he välttämättä tiedä olemassa olevista mahdollisuuksista. Siksi on tärkeää ottaa yhteyttä tähän ryhmään ja saada heidät mukaamme. Ojennamme heille kätemme.

Todellisen osaamisen arviointi avaa uusia mahdollisuuksia

– Suunnittelemme nyt epävirallista osaamisen arviointia sekä ammattitaidottomien työntekijöiden kouluttamista päiväkodeissa. Sitten vierailemme kaikissa päiväkodeissa tarjoten prosessin esittelyä. Kysymme heiltä, haluaisiko joku käyttää palveluitamme? Jätämme heille tietoja toiminnastamme sekä puhelinnumeron ja kutsun keskusteluun ohjaajiemme kanssa. Epävirallisessa osaamisen arvioinnissa selvitämme heidän koulutustarpeensa ja voimme räätälöidä heille tarjouksen.

Osaamisen arviointi Ihmiset alkavat ymmärtää, että he osaavat jo paljon. Kylvämämme siemenet itävät ja käynnistävät uuden prosessin. He uskaltavat tulla meille koulutukseen. Olen jatkuvasti hämmästynyt siitä, että on ihmisiä, jotka eivät ole tietoisia tarjoamastamme palvelusta, eivätkä tiedä, mitä askeleita tarvitaan viralliseen koulutusjärjestelmään palaamiseen. Että heidän ajan myötä hankkimansa osaaminen ja tieto voidaan tehdä näkyväksi työmarkkinoilla. Ihmiset, jotka lähtivät työelämään heti peruskoulun jälkeen ja ovat jääneet sinne. He eivät ole tietoisia niistä mahdollisuuksista, joita olemme heille kehittäneet, jotta he voivat jälleen aloittaa kouluttautumisen, Steinunn sanoo.

MSS-keskus MSS

Keskus perustettiin viime vuosisadan lopulla, ja se kehitti nopeasti monipuolisia koulutusmahdollisuuksia aikuisten täydennys- ja jatkokoulutukseen. Keskuksen päätehtävänä on vahvistaa asukkaiden uudelleenkoulutusta yhä monipuolisemmilla koulutusvaihtoehdoilla yhteiskunnan sosiaalisten ja taloudellisten edellytysten sekä asukkaiden elämänlaadun parantamiseksi. Suðurnesin alue kattaa osan Reykjanesin niemimaata, ja Reykjanesin kunta on suurin kaupunki. Vuoteen 2006 asti amerikkalainen tukikohta Keflavikin lentokentällä oli tärkeä toimielin, joka katosi lyhyellä varoitusajalla.

Tukikohta oli toimielin, jossa monet kunnan asukkaat olivat työskennelleet erikoistehtävissä vuosia ja joka katosi melkein yhdessä yössä. Seuraava iso isku tuli finanssikriisissä vuonna 2008, ja kolmas isku vuonna 2018, kun lentoyhtiö WOW air meni konkurssiin. WOW työllisti 1 100 henkilöä, joista monet asuivat lentokentän ympäristössä. Ja sitten tämän lisäksi iski Covid-19. Kaikkien näiden kriisien jälkeen MSS:llä on ollut keskeinen rooli yhteiskunnan jälleenrakentamisessa.

Oppimaan oppiminen

– Me ammatillisen ohjauksen ja opinto-ohjauksen parissa työskentelevät olemme erityisen ylpeitä voidessamme tarjota hyviä neuvoja ja henkilökohtaista palvelua sekä oppimisympäristön, jossa yksilö viihtyy. Perusopetuksen opintoala on tarkoitettu niille, jotka palaavat koulun pariin pitkän koulutustauon jälkeen ja haluavat valmistautua muodollista koulutusta varten. Perusopetus on koulutusala, joka sisältää erityisesti mukautettua perustaitojen opetusta; lukemista ja/tai kirjoitusta, sekä islannin että englannin opiskelua, laskutaidon sekä suullisten ja digitaitojen kehittämistä sen lisäksi, mikä meidän ohjaajien mielestä on tärkeintä, eli oppimaan oppimista, Steinunn sanoo

– Autamme heitä yksilökohtaisesti selvittämään, mikä on heille oikea tapa oppia. Huomaamme, että se vahvistaa heidän itseluottamustaan ja valaa heihin uskoa omaan osaamiseen.

Ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä kunkin koulutusalan projektipäälliköiden kanssa. Projektipäälliköt pitävät sormensa pulssilla, seuraavat kehitystä ja raportoivat ohjaajille. Otamme henkilöön yhteyttä selvittääksemme, miksi hän ei ilmesty paikalle. Kun tiedämme miksi, voimme löytää ratkaisun yhdessä. Voimme auttaa, antaa lisätukea esimerkiksi opetuksessa. On erittäin tärkeää pystyä tukemaan ja motivoimaan tarpeen mukaan, Steinunn sanoo.

Tuen ja avun paikka

– Keskuksen opettajilla on usean vuoden kokemus työskentelystä luku-, kirjoitus-, lasku- ja digitaidoiltaan eritasoisten opiskelijoiden kanssa. He tapaavat jokaisen opiskelijan sellaisina kuin he ovat taitoineen ja osaamisineen. Tarjoamme myös lisäpalvelua: avaamme lounaan jälkeen tukiaseman. Asemalla opiskelijat voivat saada apua kaikkeen, mitä he eivät ole aamulla oppitunneilla täysin ymmärtäneet tai jos he eivät pärjää läksyjen kanssa. Opettaja on siellä heitä varten. Tällä hetkellä he työskentelevät kirjoitustehtävien parissa. Monien opiskelijoiden mielestä ongelma on luultavasti ylitsepääsemätön, mutta aseman opettajat auttavat heitä ratkaisemaan tehtävän askel askeleelta, yksi tehtävä kerrallaan. Apua annetaan esimerkiksi tarjoamalla uusi näkökulma vuoropuhelun aikana tai auttamalla heitä seuraavan tehtävän kanssa. Ja he jatkavat eteenpäin, Steinunn vahvistaa.

Osallistujan kokemus

– Hafsteinn Stefánsson ei jatkanut opintojaan peruskoulun jälkeen. Hän astui työmarkkinoille ja lopetti työnteon, ja sitten tuli vain hölynpölyä, kuten hän itse sanoo. Mutta hän selvisi siitä ja hänen tyttöystävänsä kertoi Hafsteinnille MSS:stä ja siellä olevista mahdollisuuksista. Nyt on kulunut vuosi siitä, kun Hafsteinn aloitti perusopetuksessa.

– Päätin asettaa tavoitteita ja työskennellä elämäni eteen.

Ilmoittauduin VIRK:iin ja pääsin perusopetukseen. Aluksi en ollut varma pärjäänkö. Mutta selvisin hyvin ja huomasin varhain, että tiesin jo paljon. Opetuksen lähestymistapa täällä MSS:ssä sai itseluottamukseni kasvamaan. Pärjäsin melko hyvin, pystyin tekemään kaikki läksyt koulussa, Hafsteinn Stefánsson sanoo ja jatkaa:

Hafsteinn Stefánsson
Steinunn Björk ja Hafsteinn Stefánsson ovat molemmat astuneet askeleen kohti tavoitteitaan.

– Perusopetuksen suoritettuani hyvillä tuloksilla halusin siirtyä seuraavalle tasolle Menntastoðirissa. Se on koulutusala aikuisille, joilta puuttuu lukion peruskurssit, kuten islanti, matematiikka, englanti ja tanska. Pyrin sähköasentajaksi ja haluan valmistautua mahdollisimman hyvin. Kyllä, matematiikan koe meni loistavasti, siitä tulee 10, Hafsteinn Stefánsson sanoo.

Mitä rakastan työssäni

– Aiemmin tänään puhuin Hafsteinnin kanssa aulassa, kun hän oli matkalla matematiikan kokeeseen. Toivotin hänelle onnea matkaan. Tapasimme uudelleen, kun hän osallistui kokeisiin, joista hän suoriutui hyvin. Hän on kulkenut pitkän matkan sinä aikana, jonka hän on ollut täällä MSS:ssä. Olen saanut kokea, että työlläni on merkitystä muille, olen auttanut ihmisiä menemään askeleen pidemmälle elämässä tai saavuttamaan tavoitteensa. Siitä pidän työssäni, sanoo Steinunn Björk Jónatansdóttir, MSS:n ohjausosaston johtaja.

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This