23/01/2024

Sverige

Elinikäinen oppiminen, Aikuiskoulutus

6 min.

Ruotsin puheenjohtajakaudella Pohjoismaiden ministerineuvostossa painopiste on kilpailukyvyssä

Ruotsi tarttuu vuonna 2024 ruoriin Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Puheenjohtajuuskauden painopiste on Pohjolan kilpailukyvyssä, ja läpäisevänä teemana ovat luonnontieteet, tekniikka, insinööritieteet ja matematiikka (STEM-aineet). Koulutussektorin kannalta keskeinen tapahtuma on huhtikuussa Skellefteåssa järjestettävä konferenssi, jonka aiheina ovat osaamisen saatavuuden takaaminen ja kestävä siirtymä.

Medelålders brunhårig kvinna med glasögon som ler mot kameran. Hon har en mörkt blå klänning med halvlånga ärmar på sig. Hon har några ringar, och armband på båda armarna. Hon är porträtterad mot en grå bakgrund.

Ruotsin EU-yhteistyöstä ja pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavan ministerin Jessika Roswallin mielestä pohjoismainen kokemusten jakaminen on tärkeää koulutusjärjestelmän vahvistamisen ja kehittämisen kannalta. Kuva: Kristian Pohl/Ruotsin hallituksen kanslia.

Kohti kilpailukykyistä Pohjolaa

Ruotsi toimii vuonna 2024 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Puheenjohtajuusohjelmassa keskitytään neljään osa-alueeseen:

  1. Integroitunut Pohjola ilman rajaesteitä. Ruotsi painottaa muun muassa ”yksilöiden mahdollisuuksi[a] asua ja työskennellä toisessa maassa kohtaamatta rajaesteitä” ja aikoo siksi vuoden aikana priorisoida raja-aluetilastojen laatimista.
  2. Vihreä Pohjola. Ohjelmassa mainitaan muun muassa, että Ruotsin puheenjohtajakaudella ”priorisoidaan edelleen liikenne- ja kuljetusjärjestelmien tehostamista, sähköistämistä ja digitalisaatiota”.
  3. Sosiaalisesti kestävä Pohjola. Kaksi Ruotsin valitsemista panostuskohteista ovat kokemustenvaihto rikollisuudesta ja vastentahtoisen yksinäisyyden estäminen.
  4. Kilpailukykyinen Pohjola. Kilpailukyvyn käsite on leimallinen koko Ruotsin puheenjohtajuuden kuvaukselle. Viestinä on, että meidän on oltava kilpailukykyisiä, jotta voimme luoda vihreän, integroidun ja sosiaalisesti kestävän Pohjolan.

Ruotsin puheenjohtajakausi on tietysti täysin linjassa Pohjoismaiden ministerineuvon vision kanssa, jonka mukaan Pohjolasta on vuoteen 2030 mennessä määrä tulla maailman kestävin ja integroiduin alue.

En textplatta med orden: Publikation. Ett säkrare, grönare, friare Norden. Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. Bredvid den, en bild av Öresundsbron
Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelman otsikko on “Turvallisempi, vihreämpi ja vapaampi Pohjola”

Pohjoismaiden koulutusjärjestelmiä vahvistetaan kokemustenvaihdolla

Ruotsin EU-yhteistyöstä ja pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavan ministerin Jessika Roswallin mielestä pohjoismainen kokemustenvaihto on tärkeää koulutusjärjestelmiemme vahvistamisen ja kehittämisen kannalta.

– Koulutusyhteistyö ja naisten ja miesten elinikäisen oppimisen priorisointi ovat tärkeitä, jotta voimme vastata kansallisiin ja kansainvälisiin haasteisiin, Jessika Roswall sanoo. Siksi Ruotsi aikoo puheenjohtajakaudellaan edistää kokemustenvaihtoa, jonka keskiössä on se, miten kehitämme ja vahvistamme inklusiivisia, laadukkaita koulutusjärjestelmiä.

– Tätä tarvitaan siksi, että maamme pärjäisivät jatkossa globaalissa kilpailussa. On tärkeää, että niin nuorten kuin aikuistenkin koulutuksella on selvä yhteys työmarkkinoilla tarvittaviin taitoihin, Jessika Roswall jatkaa.

Linkeissä lisätietoa vuoden 2024 puheenjohtajakaudesta
– Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2024 “Turvallisempi, vihreämpi ja vakaampi Pohjola”.
– Konferenssi Skellefteåssa 11.–12. huhtikuuta,”Taking great strides towards sustainable competence“.
Ruotsin pääministeri esittelee puheenjohtajakauden ohjelman.
Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintasuunnitema 2021–2024.
Vad innebär det att vara ordförande för Nordiska ministerrådet?
Sveriges program för Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) 2024.

Osaamisen saatavuuden takaaminen ja vihreä siirtymä tärkeitä kilpailukyvylle

Pohjola voi säilyttää asemansa ja vahvistaa sitä panostamalla osaamisen kehittämiseen ja varmistamalla, että työvoimalla on tarvittava osaaminen.

– Pohjolan globaali kilpailukyky on ratkaiseva tekijä muun muassa elinkeinoelämämme kehittymisen sekä maidemme hyvinvoinnin ja resilienssin kannalta. Yksi osa tästä on, että maiden tulee yhdessä taata parempi osaamisen saatavuus ja luoda parhaat mahdolliset edellytykset sille, että ihmiset ja yritykset voivat toimia rajojen yli. Tähän tarvitaan muun muassa rajaesteiden raivaamista, Jessika Roswall sanoo.

Mutta Pohjolan on panostettava myös vihreään siirtymään.

– Toinen osa on liikennesektorin siirtymä, joka on keskeinen edellytys kilpailukykyiselle Pohjolalle ja sille, että Pohjoismaat pystyvät saavuttamaan ilmasto- ja ympäristötavoitteensa. Ruotsi aloittaa puheenjohtajuutensa täysin vakuuttuneena siitä, että yhä läheisempi pohjoismainen yhteistyö on ratkaisevaa, jotta Pohjolasta tulee vuoteen 2030 mennessä maailman integroitunein ja kestävin alue, Jessika Roswall toteaa.

STEM-aineet puheenjohtajuuskauden läpäisevänä teemana

Yksi Ruotsin puheenjohtajuuskauden läpäisevistä teemoista liittyy STEM-aineisiin. Englanninkielinen käsite STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) tarkoittaa luonnontieteitä, tekniikkaa, insinööritieteitä ja matematiikkaa.

Pärjätäksemme kilpailussa tarvitsemme ”korkealuokkaisia ja yhdenvertaisia koulutusjärjestelmiä, joilla on selvä yhteys työmarkkinoilla tarvittavaan osaamiseen ja taitoihin, ennen kaikkea luonnontieteiden, tekniikan, insinööritieteiden ja matematiikan alalla”.

STEM-alan koulutus ja tutkimus ovat myös ratkaisevan tärkeitä vihreää Pohjolaa kohti vievälle kehitykselle, sillä meidän on esimerkiksi kehitettävä uusia biopohjaisia materiaaleja vanhojen, fossiilisten tilalle.

Skellefteåssa konferenssi vihreän osaamisen turvaamisesta

Osana puheenjohtajakauttaan Ruotsi järjestää 11.–12. huhtikuuta Skellefteåssa konferenssin, jonka aiheena on osaamisen saatavuuden takaaminen ja vihreä siirtymä. Konferenssissa on tarjolla esityksiä, paneelikeskusteluja ja messut kaikille, jotka työssään edistävät osaamisen turvaamista etenkin vihreän siirtymän näkökulmasta.

Vi vill inspirera och skapa ett forum för idéutbyte, säger Fredrik Berglund, undervisningsråd på Skolverket och nationell koordinator i NVL
Haluamme antaa inspiraatiota ja luoda foorumin ajatustenvaihdolle, sanoo Fredrik Berglund, Ruotsin valtion kouluviraston opetusneuvos ja NVL-verkoston kansallinen koordinaattori

Konferenssi on suunnattu koko koulutussektorille, ja erityisesti painotetaan aikuiskoulutusta mukaan lukien toisen asteen aikuiskoulutus ja ammattikorkeakoulu. Konferenssiin ovat tervetulleita myös korkeakoulujen ja työelämän edustajat sekä muut tahot, joiden tavoitteena on kestävä tulevaisuus.

– Haluamme inspiroida, luoda foorumin ajatustenvaihdolle ja antaa tilaisuuden osallistujien välisen yhteistyön lisäämiseen. Haluamme, että lähtiessään kävijät pohtivat: ”Miten minä voin omalla toiminnallani edistää osaamisen saatavuutta paikallistasolla sekä vihreää siirtymää?” kertoo Fredrik Berglund, Ruotsin valtion kouluviraston opetusneuvos ja NVL-verkoston kansallinen koordinaattori, joka on mukana toteuttamassa konferenssia.

Konferenssin isäntinä toimivat Ruotsin koulutusministeriö, NVL, Ruotsin valtion kouluvirasto, Ruotsin ammattikorkeakouluvirasto ja Skellefteån kunta.

Nyeste artikler fra NVL

Medelålders kvinna och man

19/06/2024

Norden

7 min.

How has the Nordic Network for Adult Learning – NVL – approached the challenges that were focused on during the European Year of Skills? In the Nordic region, how have we worked to improve matching, promote retraining opportunities and address the skills shortage? We asked the NVL’s validation and guidance network coordinators, Agnetha Kronqvist and Helgi Þorbjörn Svavarsson.

Utbildningsplaneraren Mia Skog fortbildar finlandssvenska lärare.

18/06/2024

Finland

8 min.

Dagens lärare måste hela tiden lära sig nytt, men räcker det om man går på kurs några dagar? Nej, säger Mia Skog från Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Här finns ett team på 20 personer som skapar hållbar lärarfortbildning som ligger i tiden. Många lärare känner nu press över sin kompetensförsörjning, men inte Krista Kaihovirta som är lika...
Arbetare som använder en vinkelslip i en metallverkstad, iförd skyddskläder och skyddsglasögon.

18/06/2024

Norden

13 min.

ESB hefur forgangsraðað hæfni í atvinnulífinu hátt og skýrt í áætlun sinni og varið heilu ári sem „Evrópuári færninnar“, (e. European Year of Skills) einfaldlega skammstafað EYS. Þeir sem höfðu gefið sig alla að verkefninu notuðu stór orð. Á lokaráðstefnunni í Brussel í apríl var sagt: Árið verður stökkpallur að færnibyltingu. Það er kannski ekki alveg svo einfalt.

Share This