21/12/2022

Åland

Folkbildning, Näringsliv

7 min.

Seminarium med temat kompetensutveckling i arbetslivet

Lärandecirkel och kompetenssäkring genom validering var i fokus under ett seminarium i oktober som arrangerades av utbildningsbyrån på Åland tillsammans med NVL.

Thomas Mattsson och Camilla Ernkrans

Thomas Mattsson och Camilla Ernkrans brinner för lärandecirklar som metod och hoppas det ska bli allt vanligare på Åland.

– Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter i förhållande till vilka krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde. En medarbetare kan ha utvecklats genom utbildning, många år på jobbet eller på något annat sätt – det spelar ingen roll. Det väsentliga är att synliggöra aktuell kompetens för kunna ta vara på den eller gå vidare med kompetensutveckling som är träffsäker och effektiv, säger Jonas Sandlin, VD i företaget Finnish Competence Validation.

Utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering arrangerade i oktober i samarbete med Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL ett halvdagsseminarium om metoder för kompetensutveckling och kompetenssäkring i arbetslivet. Målgruppen för seminariet var företagsledare, HR-personal, socialarbetare, handledare, vägledare, lärare och tjänstemän från företag, sociala sektorn, tredje sektorn och skolorna på Åland.

Två metoder för kompetensutveckling i arbetslivet presenterades på seminariet, det var Lärandecirkel och kompetenssäkring genom validering.

Lärandecirkel

Lärandecirkel är en metod som har testats och utvärderats inom NVL:s nätverk Kompetensutveckling av vuxenutbildare i ett pilotprojekt baserat på deltagarnas yrkeserfarenheter inom två områden:

  • de som arbetar med vuxenutbildning och kompetensutveckling i arbetslivet
  • de som arbetar med lärande och kompetensutveckling av utsatta målgrupper

Resultatet från pilotprojektet har sammanställts i rapporten Lärandecirklar: Utvärdering av två pilotcirklar.

I artikeln Med lärandecirkel kan man lära och lära att lära presenteras erfarenheter från Emmaus Åland.

– Vi ska under seminariet ha en workshop i själva metoden och bottna mer i det praktiska när det gäller lärandecirklar. På lilla Åland behöver vi jobba mer gränsöverskridande mellan näringslivet och till exempel Ung Resurs, säger Thomas Mattsson, verksamhetsledare för Ung Resurs på Åland.

– Det är en bra metod när tredje sektorn och myndigheter ska mötas. Alla blir stärkta i arbetet och vi kan skapa flera nya lärandecirklar på Åland. Man kan jämföra det lite med ABF:s studiecirklar, säger Camilla Ernkrans, projektledare för arbetsmarknadsprojekt vid Emmaus På Åland.

De nämner ofta vikten av samarbete med tredje sektorn och även arbetsförmedlingen AMS på Åland.

– Det är viktigt att vi diskuterar tillsammans, speciellt om vi har en problematik i samhället. I en lärandecirkel ska vi förstå varandra och olika perspektiv.

Kompetenssäkring genom validering

Jonas Sandlin
Jonas Sandlin är nöjd med seminariet. ” Jag var jätteglad över responsen jag fick från deltagarna, som såg både nyttan och potentialen i detta. Deltagarna fick bland annat möjlighet att testa på verktyget som används i valideringen. De fick en praktisk koppling”

Jonas Sandlin, VD i företaget Finnish Competence Validation berättar om deras metod där man använder validering som ett verktyg för kompetenssäkring i både små och stora organisationer. FCV Ab, som startade 2020, samarbetar med Svensk industrivalidering. Ensamrätt att ta över det svenska valideringssystemet till Finland och implementeras enligt samma system.

– Vår uppgift är att godkänna testcenter och utbilda testledare, och då får de göra valideringen och erbjuda tjänster mot till exempel företag på Åland. Efter får de erbjuda tjänsten och utföra valideringen.

För tillfället finns ett testcenter i Finland och det är Yrkesakademin (YA) i Österbotten som finns på tre orter Närpes, Jakobstad och Vasa.

Under seminariets första del presenteras metoderna och under den andra delen blev deltagarna indelad enligt intresse i en grupp med fokus på den sociala sektorns arbetstagare och en grupp med fokus på näringslivet/företag (tillverkningsindustri och produktionsföretag).

– Jag var jätteglad över responsen jag fick från deltagarna, som såg både nyttan och potentialen i detta. Deltagarna fick bland annat möjlighet att testa på verktyget som används i valideringen. De fick en praktisk koppling.

Verktyg och tips

Vilka metoder är viktigast när man använder validering som ett verktyg för kompetenssäkring i både små och stora organisationer?

– Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter i förhållande till vilka krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde. En medarbetare kan ha utvecklats genom utbildning, många år på jobbet eller på något annat sätt – det spelar ingen roll. Det väsentliga är att synliggöra aktuell kompetens för att kunna ta vara på den eller gå vidare med kompetensutveckling som är träffsäker och effektiv. Då detta är klargjort utbildar man enligt resultatet från valideringen och kompetensutvecklingsinsatserna får större effekt och känns även mera motiverande för personalen som skall gå utbildningarna. Utifrån validerad kompetens är det mycket enklare att upprätta en långsiktig plan för kompetensutveckling på företaget.

– Viktigt att nämna är att arbetsgivarna måste satsa på strategisk kompetensförsörjning.

Vilka konkreta råd och verktyg kan du ge till dem som vill börja jobba med detta?

– Processen inleds med att man är i kontakt med oss på FCV Ab. Vi utför en så kallad ackreditering av utbildningsorganisation och utbildar testledarna som kommer att övervaka valideringarna. Testledarna vid testcentret gör tillsammans med beställaren upp en plan över vilken eller vilka branschvalideringar som man vill utföra. Testledarna övervakar valideringsprocess för att säkerställa kvaliteten och att alla behandlas jämlikt. Kompetensområdena som man valideras mot är legitimerade av industrin då de är framtagna tillsammans med erkända referensföretag från industrins olika branscher. Underlagen kan användas inom utbildningsorganisationen som stöd och riktlinjer för vad som måste finnas med i utbildningen för att eleverna efter utbildningen ska ha den kompetens som motsvarar industrins krav.

– Arbetet med checklistor ger också ett bra underlag för uppföljning och efterföljande trepartssamtal med lärare, handledare och elev. Tillsammans med lärandet i skolan ges en god grund för att arbeta med industrins processer.

Hur anser du att en liten ö som Åland ska jobba med detta?

– Valideringssystemet är framtaget av arbetsgivar-, arbetstagar- samt branschorganisationer/föreningar inom svensk tillverkningsindustri. Det är samma gruppering som också står bakom Svensk industrivalidering. Systemet och frågorna har blivit översatta och granskade så att de är relevanta för finländska förhållanden. Målsättningen är att vi genom att använda oss av samma grundfrågeställningar och metodik i Sverige och Finland, därmed skapar synergieffekter för både utbildningsorganisationerna som fungerar som testcenter samt för arbetsgivarna länderna emellan men även lokalt på t.ex. Åland.

Nyeste artikler fra NVL

Medelålders kvinna och man

19/06/2024

Norden

7 min.

How has the Nordic Network for Adult Learning – NVL – approached the challenges that were focused on during the European Year of Skills? In the Nordic region, how have we worked to improve matching, promote retraining opportunities and address the skills shortage? We asked the NVL’s validation and guidance network coordinators, Agnetha Kronqvist and Helgi Þorbjörn Svavarsson.

Utbildningsplaneraren Mia Skog fortbildar finlandssvenska lärare.

18/06/2024

Finland

8 min.

Dagens lärare måste hela tiden lära sig nytt, men räcker det om man går på kurs några dagar? Nej, säger Mia Skog från Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Här finns ett team på 20 personer som skapar hållbar lärarfortbildning som ligger i tiden. Många lärare känner nu press över sin kompetensförsörjning, men inte Krista Kaihovirta som är lika...
Arbetare som använder en vinkelslip i en metallverkstad, iförd skyddskläder och skyddsglasögon.

18/06/2024

Norden

13 min.

ESB hefur forgangsraðað hæfni í atvinnulífinu hátt og skýrt í áætlun sinni og varið heilu ári sem „Evrópuári færninnar“, (e. European Year of Skills) einfaldlega skammstafað EYS. Þeir sem höfðu gefið sig alla að verkefninu notuðu stór orð. Á lokaráðstefnunni í Brussel í apríl var sagt: Árið verður stökkpallur að færnibyltingu. Það er kannski ekki alveg svo einfalt.

Share This