27/12/2021

Norden

16 min.

Verksamhetsplan 2022 – Validering

Detta skall valideringsnätverket göra 2022

Netværket plan for Validering

Verksamhetsplan 2022 - Validering

Kort om nätverket

Valideringsnätverket följer och bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna och främjar synliggörandet av kompetenser. Nätverket stödjer vidareutveckling av nationella eller regionala valideringssystem genom kvalitetsutveckling och benchmarking av valideringssystem i Norden. Nätverket följer och deltar även i utvecklingen av validering på europeisk nivå.

Validering blir allt viktigare när arbetsmarknaden kräver att människor är förberedda på omställning och samhälle är i förändring. Förändring kräver att vi ställer om oss, löser nya problem, ställer kritiska frågor. Det blir därför än viktigare att varje individs kunskap och kompetens synliggörs för att bättre kunna möta utmaningar i arbetslivet och vardagen. Detta gynnar även ett konkurrenskraftigt Norden.

Förväntade resultat 2022

Nätverket för validering stödjer vidareutveckling av nationella eller regionala valideringssystem genom kvalitetsutveckling och benchmarking av valideringssystem i Norden. Nätverket skall slutföra översättningen av Nordisk kvalitetskompass för validering till alla nordiska språk och förmedla den genom nationella webbinarier. Verktyget underlättar för beslutsfattare att förbättra kvaliteten i valideringsprocesser och för organisationer att förbättra och utveckla valideringsprocesser och metoder.

Den fjärde Valideringsbiennalen kommer att genomföras i Reykjavik 19-20 maj 2022, Island. Nätverket bidrar med presentationer som synliggör nordiska erfarenheter kring konferensens teman:

  • Validation and work;
  • Validation and education;
  • Validation and social sustainability;
  • Validation and personal development.

Download Verksamhetsplan 2022 – Validering (pdf)

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This