06/07/2023

Norden

2 min.

Verksamhetsplan 2023 – NVL Digital – arbejdsliv

Detta skall NVL Digital – arbejdsliv göra 2023

Verksamhetsplan 2023 – NVL Digital – arbejdsliv

Verksamhetsplan 2023 – NVL Digital – arbejdsliv

Kort om Nettverket

Nettverket består av representanter fra myndigheter med ansvar for voksnes læring og arbeidslivstilknytning, i de fem nordiske land og representanter fra arbeidslivets organisasjoner i de fem nordiske land. Hensikten er å sikre at arbeidslivsorganisasjonenes perspektiver tas med i nettverkets arbeid og forskningsprosjektet, å sørge for forankring i arbeidslivet og å legge til rette for spredning av resultatene.

Forventet resultat 2023

Nettverket har fungert som styringsgruppe for et for et forskningsprosjekt. Målet er at anbefalinger som følger av forskningsprosjektet er relevante og nyttige for arbeidslivets organisasjoner og bedrifter/virksomheter, og for policynivået i de nordiske land. Nettverket skal formidle forskningsresultatene og dermed støtte bedrifter og virksomheter i en tid der teknologisk og digital utvikling skjer stadig raskere, samtidig som det forventes at sektoren tilpasser seg i tråd med kravene til konkurranseevne, inkludering og hensyn. av miljø og klima.

Download Vertsamhetsplan 2023 – NVL Digital – arbejdsliv(pdf)

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This