09/03/2023

Norden

2 min.

Verksamhetsplan 2023 – Uddannelse i fængsler

Detta skall fängelsenätverket göra 2023

Verksamhetsplan 2023 – Uddannelse i fængsler

Verksamhetsplan 2023 – Uddannelse i fængsler

Kort om nätverket

Nätverket bidrar till kvalitetsutveckling inom fängelseutbildningen med syfte att öka intagnas utbyte av lärande genom att skapa bättre sammanhang mellan utbildningsaktiviteter och arbetsrelaterad verksamhet i fängelser, genom IKT stöd till lärande, och utveckling av andra stödtjänster som t.ex. vägledning. Tillgång till teknikstöd för intagna i fängelse är ett växande behov utifrån den snabba teknikutvecklingen i samhället, för att undvika att målgruppen hamnar i ett digitalt utanförskap.

Förväntade resultat i 2023

Nätverket initierar och koordinerar mindre, nordiska arbetsgrupper som är tematiskt avgränsade och har en tidsbegränsad mandatperiod. Dessa får riktade uppdrag av nätverket utifrån aktuella och angelägna gemensamma utvecklingsområden inom utbildning i fängelse.

Arbetsgruppen kring temat samarbete och samverkan mellan utbildning och arbetsdrift har varit aktiv under 2022. Arbetsgruppen ser på arbetsplatsen som en inlärningsarena, och analyserar hur man kan skapa fler möjligheter för yrkesutbildning genom samarbete mellan utbildning och arbetsdrift. Resultaten förmedlas i 2023.

Hösten 2022 har en ny arbetsgrupp med fokus på målgruppen unga vuxna intagna etablerats. Målet är att göra undervisningen tillgänglig för alla och bland annat inkludera unga som inte har de nordiska språken som modersmål och unga som behöver utveckla sina grundläggande färdigheter.

Nyeste artikler fra NVL

Nurses

18/09/2023

Norge

9 min.

I årene som kommer er det sannsynlig at knapphet på kompetanse vil bli en av de viktigste flaskehalsene for å løse de store utfordringene vi som samfunn står overfor

Verksamhetsplan 2023 - Bæredygtig Udvikling

15/09/2023

Norden

2 min.

Detta skall nätverket för bæredygtig udvikling göra 2023

VIA University College Viborg

11/09/2023

Danmark

7 min.

Tusindvis af danskere har ikke bestået 9. klasses afgangseksamen. Det er en stor ulempe for job, uddannelse og retten til at bestemme over sig selv. Grete Kerrn-Jespersen arbejder for at forbedre muligheden for at tage afgangseksamen senere i livet.

Share This