09/03/2023

Norden

2 min.

Verksamhetsplan 2023 – Uddannelse i fængsler

Detta skall fängelsenätverket göra 2023

Verksamhetsplan 2023 – Uddannelse i fængsler

Verksamhetsplan 2023 – Uddannelse i fængsler

Kort om nätverket

Nätverket bidrar till kvalitetsutveckling inom fängelseutbildningen med syfte att öka intagnas utbyte av lärande genom att skapa bättre sammanhang mellan utbildningsaktiviteter och arbetsrelaterad verksamhet i fängelser, genom IKT stöd till lärande, och utveckling av andra stödtjänster som t.ex. vägledning. Tillgång till teknikstöd för intagna i fängelse är ett växande behov utifrån den snabba teknikutvecklingen i samhället, för att undvika att målgruppen hamnar i ett digitalt utanförskap.

Förväntade resultat i 2023

Nätverket initierar och koordinerar mindre, nordiska arbetsgrupper som är tematiskt avgränsade och har en tidsbegränsad mandatperiod. Dessa får riktade uppdrag av nätverket utifrån aktuella och angelägna gemensamma utvecklingsområden inom utbildning i fängelse.

Arbetsgruppen kring temat samarbete och samverkan mellan utbildning och arbetsdrift har varit aktiv under 2022. Arbetsgruppen ser på arbetsplatsen som en inlärningsarena, och analyserar hur man kan skapa fler möjligheter för yrkesutbildning genom samarbete mellan utbildning och arbetsdrift. Resultaten förmedlas i 2023.

Hösten 2022 har en ny arbetsgrupp med fokus på målgruppen unga vuxna intagna etablerats. Målet är att göra undervisningen tillgänglig för alla och bland annat inkludera unga som inte har de nordiska språken som modersmål och unga som behöver utveckla sina grundläggande färdigheter.

Download Verksamhetsplan 2023 – Uddannelse i fængsler (pdf)

Nyeste artikler fra NVL

Islands eldste universitet, Háskóli Ísland, ofrer stadig flere kurser på engelsk

18/04/2024

Island

18 min.

-Islandske myndigheter feier utfordringen under teppet mener eksperter

Godkjent utdanning fra utlandet et stort pluss i jobbsøknaden

11/04/2024

Norge

10 min.

Den som vil etablere seg i Norge med utdanning fra et annet land, kan få godkjent utdanningen sin og jamført den med norsk utdanning. Dermed stiller en gjerne sterkere i en jobbsøknad. Med vitnemål og full dokumentasjon er saken grei. Dersom dokumentasjonen er mangelfull, blir det en tyngre prosess, men det kan fortsatt være mulig.

ChatGPT kan bygge bro mellem ordblinde og undervisning

04/04/2024

Danmark

12 min.

Ordblinde og andre, der har udfordringer med bogstaver, har med generativ AI som ChatGPT fået nye muligheder for at udtrykke sig og læse svære tekster, fortæller lærer og ekspert.

Share This