09/03/2023

Norden

2 min.

Verksamhetsplan 2023 – Vejledning

Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2023

Verksamhetsplan 2023 – Vejledning

Verksamhetsplan 2023 – Vejledning

Kort om nätverket

Nordiskt nätverk för vägledning bidrar till utveckling av vägledning i de nordiska länderna. Nätverket förbättrar samordningen av vägledningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i Norden vilket stödjer individers övergång mellan utbildning och arbetsliv och bidrar till mobilitet i Norden.

Genom karriärvägledning och tillgång till ny information stöds vuxna till att upptäcka sina kompetenser. Också användning av IKT i vägledning bidrar till ökat tillgång för individer att göra egna val gällande sin karriärutveckling. Kunskapsutbyte är en viktig del av nätverkets arbete för att göra vägledning tillgänglig för alla och stödja vuxnas mobilitet och främja jämlikhet i Norden.

Förväntade resultat 2023

Nätverket tar fram en visuell uppdatering av system och tjänster för vägledning i Norden. Syfte är att stödja förmedling av de uppdaterade delrapporterna kring samordningen av vägledning och stödja utvecklingen av vägledningstjänster i Norden.

Nätverket organiserar workshops och rundabord-diskussioner med nyckelaktörer och beslutsfattare i länderna för att presentera samordningsrapporter och diskutera hur samordning kan stärkas.

Download Verksamhetsplan 2023 – Vejledning (pdf)

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This