09/03/2023

Norden

2 min.

Verksamhetsplan 2023 – Vejledning

Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2023

Verksamhetsplan 2023 – Vejledning

Verksamhetsplan 2023 – Vejledning

Kort om nätverket

Nordiskt nätverk för vägledning bidrar till utveckling av vägledning i de nordiska länderna. Nätverket förbättrar samordningen av vägledningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i Norden vilket stödjer individers övergång mellan utbildning och arbetsliv och bidrar till mobilitet i Norden.

Genom karriärvägledning och tillgång till ny information stöds vuxna till att upptäcka sina kompetenser. Också användning av IKT i vägledning bidrar till ökat tillgång för individer att göra egna val gällande sin karriärutveckling. Kunskapsutbyte är en viktig del av nätverkets arbete för att göra vägledning tillgänglig för alla och stödja vuxnas mobilitet och främja jämlikhet i Norden.

Förväntade resultat 2023

Nätverket tar fram en visuell uppdatering av system och tjänster för vägledning i Norden. Syfte är att stödja förmedling av de uppdaterade delrapporterna kring samordningen av vägledning och stödja utvecklingen av vägledningstjänster i Norden.

Nätverket organiserar workshops och rundabord-diskussioner med nyckelaktörer och beslutsfattare i länderna för att presentera samordningsrapporter och diskutera hur samordning kan stärkas.

Nyeste artikler fra NVL

Bruk af fornybar energi og fangst av CO2 legger et viktig grunnlag for fremtidens lösninger for bæredyktighet i Island.

01/12/2023

Island

6 min.

Norden – en kraft for fred er overskriften på Islands formannskapsprogram i Nordisk ministerråd året 2023. Programmet fremhever ikke kun fred, men setter også et sterkt fokus på den grönne rammen og bæredyktigheten som det nordiske samarbeide understreker i sitt program i årene fremover: Norden som verdens mest bæredyktige og intergrerte region.

Kompetensmärken förändrar spelplanen för finländsk vuxenutbildning

29/11/2023

Finland

6 min.

Finnar munu á næsta ári innleiða færnimerki fyrir fullorðinsfræðsluna. Marja Juhola frá menntamálastofnuninni og Annika Bussman menntaráðgjafi hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu hafa tekið þátt í framsæknu verkefni sem talið er vera einstakt á Norðurlöndunum.

Knútur Rafn Ármann er eier og direktör i Friðheimar.

29/11/2023

Island

10 min.

Sanoo Islannin suurin tomaatintuottaja

Share This