18/01/2024

Norden

2 min.

Verksamhetsplan 2024 – Bæredygtig Udvikling

Detta skall nätverket för bæredygtig udvikling göra 2024

Verksamhetsplan 2024 – Bæredygtig Udvikling

Verksamhetsplan 2024 - Bæredygtig Udvikling

Kort om nätverket

Nätverket bidrar med kunskap och expertis att arbeta med de Globala målen 2030 för hållbar utveckling på ett pedagogiskt sätt i organisationer och institutioner för vuxnas lärande och i lokalsamhället.

Förväntade resultat 2024

Nätverket fungerar som sakkunnig i hållbarhetsfrågor och i hur man kan arbeta med dem ur ett transformativt perspektiv. Under 2024 kommer nätverket att vidareutveckla en Inspirationsbok kring hur man kan jobba med hållbarhet inom olika kontexter inom vuxenutbildningen.

Nätverket förväntas bidra med kunskap om en samskapande innovativ kompetensutvecklingsmodell, som bygger på en nordisk värdegrund och som kan generaliseras och skalas upp, som kan vidareutvecklas och anpassas till olika sammanhang. Modellen stödjer kontinuerlig och hållbar utveckling och kompetensutveckling.

Nätverket genomför ett pilotprojekt som bidrar till att skapa en hållbar organisation och involverar alla intressenter: ledare, lärare och studerande / deltagare. Under fas två av projektet (2023-2024) kommer man att försöka synliggöra hur lärare jobbar med hållbarhet och förändring samt vilken förändring som eventuellt sker hos de studerande eller deltagarna.

Download Verksamhetsplan 2024 – Bæredygtig Udvikling (pdf)

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This