18/01/2024

Norden

2 min.

Verksamhetsplan 2024 – NVL Digital – inklusion

Detta skall NVL Digital – inklusion göra 2024

Verksamhetsplan 2024 – NVL Digital – inklusion

Verksamhetsplan 2024 – NVL Digital – inklusion

Kort om nätverket

Nätverket arbetar för att överbrygga den digitala klyftan och öka vuxnas förståelse för digitalt deltagande. Genom att stöda fungerande lösningar inom vuxnas lärande och via rekommendationer till beslutsfattare bidrar nätverket till att den vuxna befolkningen i Norden får bättre möjligheter att använda digitala samhällstjänster, delta i livslångt lärande, blir aktiva och kritiska borgare och användare av teknologier, och bättre kan klara ett allt mer digitalt arbetsliv.

Förväntade resultat i 2024

Nätverket arbetar för förbättra möjligheterna för fler vuxna att kunna delta i det digitala samhället. Nätverkets 5 rekommendationer har översatts till alla nordiska språk samt till engelska. Dessa sprids och används som underlag för nationella diskussioner om digital delaktighet.

Under året lanseras nätverkets nya Toolkit som finns översatt till alla nordiska språk och till engelska. Detta verktyg är baserat på forskningsprojektets resultat och är framtaget av två forskare. Utgångspunkten är att hjälpa de som erbjuder digitalt stöd att diskutera hinder och barriärer för digital delaktighet tillsammans med slutanvändare.

Download Vertsamhetsplan 2024 – NVL Digital – Inklusion (pdf)

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This