18/01/2024

Norden

2 min.

Verksamhetsplan 2024 – Uddannelse i fængsler

Detta skall fängelsenätverket göra 2024

Verksamhetsplan 2024 – Uddannelse i fængsler

Verksamhetsplan 2024 – Uddannelse i fængsler

Kort om nätverket

Nätverket bidrar till kvalitetsutveckling inom fängelseutbildningen med syfte att öka intagnas utbyte av lärande genom att skapa bättre sammanhang mellan utbildningsaktiviteter och arbetsrelaterad verksamhet i fängelser, genom IKT stöd till lärande, och utveckling av andra stödtjänster som t.ex. vägledning. Tillgång till teknikstöd för intagna i fängelse är ett växande behov utifrån den snabba teknikutvecklingen i samhället, för att undvika att målgruppen hamnar i ett digitalt utanförskap.

Förväntade resultat i 2024

Nätverket initierar och koordinerar mindre, nordiska arbetsgrupper som är tematiskt avgränsade och har en tidsbegränsad mandatperiod. Dessa får riktade uppdrag av nätverket utifrån aktuella och angelägna gemensamma utvecklingsområden inom utbildning i fängelse.

En arbetsgrupp med fokus på målgruppen unga vuxna intagna har varit aktiv under 2023. Målet är att göra undervisningen tillgänglig för alla och bland annat inkludera unga som inte har de nordiska språken som modersmål och unga som behöver utveckla sina grundläggande färdigheter. Nätverket förmedlar resultat i 2024.

En ny arbetsgrupp planeras för start till våren 2024. Den nya arbetsgruppen att få fokusera på utbildning för intagna kvinnor. Nätverkets målsättning är att få en bild av utbildningsmöjligheter för kvinnor i de nordiska fängelserna, hur utbildningen är organiserad och vilket utbud som finns. Hur kan utbildning för kvinnor arrangeras så att kvinnor och män ges likvärdiga möjligheter till utbildning under verkställigheten?

Download Verksamhetsplan 2024 – Uddannelse i fængsler (pdf)

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This