18/01/2024

Norden

2 min.

Verksamhetsplan 2024 – Validering

Detta skall valideringsnätverket göra 2024

Verksamhetsplan 2024 – Validering

Verksamhetsplan 2024 – Validering

Kort om nätverket

Valideringsnätverket följer och bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna och främjar synliggörandet av kompetenser. Nätverket stödjer vidareutveckling av nationella eller regionala valideringssystem genom kvalitetsutveckling och benchmarking av valideringssystem i Norden. Nätverket följer och deltar även i utvecklingen av validering på europeisk nivå.

Validering blir allt viktigare när arbetsmarknaden kräver att människor är förberedda på omställning och samhälle är i förändring. Förändring kräver att vi ställer om oss, löser nya problem, ställer kritiska frågor. Det blir därför än viktigare att varje individs kunskap och kompetens synliggörs för att bättre kunna möta utmaningar i arbetslivet och vardagen. Detta gynnar även ett konkurrenskraftigt Norden.

Förväntade resultat 2024

Nätverket förmedlar och stödjer implementering av Den nordiska kvalitetskompassen för validering.

Nätverket stödjer nordiskt utvecklingsarbete med EU:s strategi för mikromeriter, synliggör möjligheterna med mikromeriter och undersöker hur mikromeriter kan i ett nordiskt perspektiv kopplas till validering och vägledning. Hur de kan spela en roll? Vilka kan vinsterna bli genom att erkänna det icke-formella lärandet genom mikromeriter som annars inte syns varken för individen eller arbetsgivaren?

Download Verksamhetsplan 2024 – Validering (pdf)

Nyeste artikler fra NVL

Medelålders kvinna och man

19/06/2024

Norden

7 min.

How has the Nordic Network for Adult Learning – NVL – approached the challenges that were focused on during the European Year of Skills? In the Nordic region, how have we worked to improve matching, promote retraining opportunities and address the skills shortage? We asked the NVL’s validation and guidance network coordinators, Agnetha Kronqvist and Helgi Þorbjörn Svavarsson.

Utbildningsplaneraren Mia Skog fortbildar finlandssvenska lärare.

18/06/2024

Finland

8 min.

Dagens lärare måste hela tiden lära sig nytt, men räcker det om man går på kurs några dagar? Nej, säger Mia Skog från Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Här finns ett team på 20 personer som skapar hållbar lärarfortbildning som ligger i tiden. Många lärare känner nu press över sin kompetensförsörjning, men inte Krista Kaihovirta som är lika...
Arbetare som använder en vinkelslip i en metallverkstad, iförd skyddskläder och skyddsglasögon.

18/06/2024

Norden

13 min.

ESB hefur forgangsraðað hæfni í atvinnulífinu hátt og skýrt í áætlun sinni og varið heilu ári sem „Evrópuári færninnar“, (e. European Year of Skills) einfaldlega skammstafað EYS. Þeir sem höfðu gefið sig alla að verkefninu notuðu stór orð. Á lokaráðstefnunni í Brussel í apríl var sagt: Árið verður stökkpallur að færnibyltingu. Það er kannski ekki alveg svo einfalt.

Share This