10/01/2022

Danmark

Voksenuddannelse, Fjernundervisning, Erhvervsliv

12 min.

Vi håber, vi kan rokke ved en lidt gammeldags tænkning om voksenuddannelse

Kodeordene for den uddannelsesindsats, som oplysningsforbundet AOF sammen med en række fagforeninger har foretaget under corona, er hurtighed, smidighed og fleksibilitet. Det har givet gode resultater. Nu håber man, at også loven bliver smidigere.

Vi håber, vi kan rokke ved en lidt gammeldags tænkning om voksenuddannelse

En million danskere har ikke de nødvendige digitale færdigheder. Dem forsøger man at opsøge og give redskaberne på flere måder. Foto: pexels.com

Et simpelt brev på mail til de ledige medlemmer af 3F og FOA har sat gang i en lille uddannelsesbølge for de ufaglærte og kortuddannede voksne under coronaen – godt hjulpet på vej af den nødlov, der har ligestillet fysisk og onlineundervisning. De ledige fik et tilbud om at melde sig til forberedende voksenuddannelse – FVU – online via et link i mailen. Og gjorde de det, blev de ringet op til en vejledningssamtale på det bookede tidspunkt. Hvis den ledige var i målgruppen og ønskede undervisning, blev deres information sendt videre, hvorefter de blev kontaktet af en underviser inden for 24 timer.

– Hurtigheden er altafgørende, hvis du skal have fat i de ufaglærte og kortuddannede. Når noget er svært, eller du ikke rigtig har lyst til det, så udsætter du det. Men hvis du får et enkelt og nemt tilbud, og nogen giver dig et kærligt puf i ryggen, tager hånd om dig og gelejder dig igennem systemet, så behøver du ikke overveje, om du orker eller ej.

AOF og PSI-projektet

Det opsøgende projekt fra AOF Danmark er en del af et overordnet og tværfagligt treårigt projekt – PSI – eller Projekt Styrket Indsats, hvor man har forsøgt at finde måder at styrke både de ledige og beskæftiges almene færdigheder. Det er et tilbud til virksomheder, tillidsrepræsentanter, fagforeninger, a-kasser og jobcentre om at blive bedre til at spotte, informere, motivere og uddanne målgruppen indenfor enten forberedende voksenundervisning eller ordblindeundervisning.

Projektet har kørt fra januar 2018 til udgangen af 2020, og mere end 31.000 danskere har deltaget. Evalueringen viser, at 90 procent af de borgere med regne- og skrivevanskeligheder, der har gennemført projektet, oplever, at de enten er blevet bedre til deres arbejde eller har fået større mod på at søge arbejde.

Det treårige projekt har været landsdækkende og målrettet ledige og beskæftigede med udfordringer med de almene regne- og skrivefærdigheder. 70 pct. af de deltagere, der har været med i evalueringen, ønsker at videreuddanne sig.

PSI er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og er et samarbejde mellem fagforbund, a-kasser, arbejdsgiverorganisationer, KL og AOF Danmark. AOF har netop fået positivt tilsagn fra styrelsen om midler til at kunne fortsætte projektet med at løfte danskernes basale færdigheder.

Det siger Maj Ellegaard Bechmann. Hun er forbundskonsulent i oplysningsforbundet AOF Danmark, som i samarbejde med blandt andre 3F og FOA’s A-kasser har stablet et tilbud om FVU og OBU online på benene under corona. AOF har i tre år arbejdet med en mere opsøgende indsats over for de cirka 600.000 danskere, der ikke kan læse, skrive på 9. klasses niveau, de omkring 500.000 danskere, der ikke kan regne, og den million danskere, der ikke kan it, gennem Projekt Styrket Indsats, PSI. Og i stedet for at stoppe, da corona lukkede landet ned, blev det på flere måder et startskud til at sætte en ekstra turbo på udviklingen af onlineundervisning – og få nogle nye erkendelser.

– Vi blev væltet omkuld – især efter første nedlukning. På et tidspunkt vågnede jeg 100 bookede samtaler om dagen, siger Maj Ellegaard Bechmann og fortæller, at det også viste sig at være en måde at få fat i nye segmenter, der typisk var mere selvhjulpne end dem, de normalt har på deres hold.

Kodeord: smidighed

Fra marts 2020 til marts 2021 var der 1.734, som bookede en vejledningssamtale, og 1.280 af dem var i målgruppen for OBU- eller FVU-undervisning, sagde ja tak og blev sendt videre til onlineundervisningen. Så grebet med at ”smede, mens jernet var varmt” viste sig meget gavnligt. Og der er løbende blevet justeret endnu mere på tilmeldingen, så der nu ligger et link fast på AOF’s og flere fagforeningers hjemmeside med tilbud om uddannelse. Det fungerer, som når man booker en frisørtid, her booker man blot en tid til vejledning. Og så får man en påmindelses-sms om, at man bliver ringet op på et bestemt tidspunkt, hvor man sidder klar og ved, at man bliver ringet op, fortæller Maj Ellegaard Bechmann.

Ved opringningen får man en foreløbig vejledningssnak på 10-15 minutter. Det sker gennem en ”phoner”, der foretager en mere overordnet grovsortering. Hvis vedkommende for eksempel ikke kan tale dansk, kan phoneren fortælle, at tilbuddet så ikke er noget for ham eller hende og henvise til den nærliggende sprogskole. Og omvendt: Hvis en fra målgruppen ringer og siger, at hun gerne vil lære engelsk, bliver hun sendt videre til det rette tilbud efter en fordeling, AOF har lavet internt. Og fra da af er det læreren, der overtager kontakten til kursisten.

  Vi er blevet mødt positivt med den lethed, der ligger i, at tilbuddet nu ligger på vores hjemmeside

– Voksen- og efteruddannelse kan være en jungle. Og det betyder noget for tilgængeligheden, at man ikke skal igennem den ene og den anden og tredje procedure, før man starter, siger Maj Ellegaard Bechmann.

Så det er mindre modvilje mod uddannelse hos deltagere end forhindringer i selve systemet, der gør, at vi ikke formår at få uddannet flere ufaglærte og kortuddannede?

– Det er i hvert fald også et element, og særligt når vi taler de beskæftigede. Det kan være tungt og bøvlet. Og vi er blevet mødt positivt med den lethed, der ligger i, at tilbuddet nu ligger på vores hjemmeside. Det giver os en landsdækkende fleksibilitet. Og det betyder, at du altid kan booke en samtale, siger hun og tilføjer, at hun altid har haft det sådan, at ”det ikke er dem, der har et uddannelsesbehov, der skal ringe, men os, der skal ringe til dem”:

– For hvem har egentlig lyst til at gå på kursus i noget, de føler, de er dårlige til?

Læs også artiklen ”Det er trygt, at vi sidder hver for sig”.

Ligestil online og fysisk undervisning

Det har faktisk været den nødlov, der blev vedtaget under corona, som har gjort det nemmere at agere mere fleksibelt med uddannelsestilbuddet. Det har været muligt at screene kursisterne online i stedet for fysisk, og det har gjort det nemmere at ”komme fra A til B”, mener Maj Ellegaard Bechmann.

– Ved screeninger af kursisternes niveau synes jeg da, det er skørt, at vi skal troppe op med 10 computere i en bil for at screene. Det kan vi godt gøre online i 2021. Det vil være mere effektivt og behageligt for alle, siger hun.

Det er ikke billigere at drive onlineundervisning. Det er ikke noget, man kan effektivisere.

AOF har også været glade for, at onlineundervisning under corona er blevet registreret som 100 procents undervisning. Ifølge den sædvanlige lov modtager man kun 75 procent af taxameteret for onlineundervisning, fordi man ikke får den såkaldte bygningstakst på de sidste 25 procent. Men under corona har online- og fysisk undervisning været ligestillet.

– Det er ikke billigere at drive onlineundervisning. Det er ikke noget, man kan effektivisere, tværtimod er det et område, der kræver meget didaktik. Man er også nødt til at kalkulere med et frafald for at være dækket ind økonomisk, hvilket betyder alt for store hold i begyndelsen og mindre kvalitet, siger hun og fortæller, at noget af det, de har set under forløbet, er, at hvis man skal sikre en progression via en onlineundervisning, er det meget vigtigt at følge op på den enkelte og have en god kontakt.

Maj Ellegaard Bechmann
Maj Ellegaard Bechmann er forbundskonsulent i AOF Danmark og har fået mange nye erkendelser under nedlukningens onlineundervisning. Blandt andet en mere nuanceret holdning til onlineundervisning for voksne.

– Det kræver noget af vores undervisere – at de forbereder sig på den kontekst og de individer, der nu er i det rum. Og det krav bliver ikke mindre af, at det er online eller blended undervisning. Så vi håber, at vi kan rokke ved en lidt gammeldags tænkning af voksenundervisning, siger Maj Ellegaard Bechmann og oplyser, at AOF vil arbejde for at få ligestillet onlineundervisning med fysisk undervisning økonomisk, som det gælder for andre uddannelser.

Læs også artiklen ”Jeg har lært ikke at være bange for computeren”.

Området har kaldt på at blive udviklet

Forløbet har vist, at man kan mere online, end man troede, mener Maj Ellegaard Bechmann. Corona og sygdommens ”benspænd” har tvunget alle til at arbejde sammen på tværs, og på den måde har det haft et udviklende element.

– Det er et område, der har kaldt på at blive udviklet inden for voksen- og efteruddannelse i mange år, og nu blev vi nødt til det, og så gjorde vi det bare lidt hurtigere, end vi plejer, siger hun og fortsætter:

– Vi har talt om, hvordan man skulle undervise målgrupperne online i 10 år, men er igen og igen kommet frem til, at det er bedst fysisk. Der har vi fået en mere nuanceret holdning nu. Onlineundervisningen kan også noget, og det kan i hvert fald supplere ind i noget, vi allerede gør på en god måde, fordi det giver fleksibilitet.

Nu er AOF sammen med 3F i gang med uddannelsen af de beskæftigede. Og hvis man skal nå ud til små- og mellemstore virksomheder og have fat i folk, der arbejder meget, skal der være en fleksibilitet i forhold til at kunne logge på hjemmefra, mener Maj Ellegaard Bechmann, der tror, at vi vil se rigtig meget til synkrone hold fremover for de beskæftigede, hvor der på det samme hold kan være syv, der møder ind, og tre, der logger på hjemmefra.

– Det er vi i gang med at prøve af, og det fungerer rigtig godt. Det giver en fleksibilitet for mange, der arbejder langt væk fra en uddannelsesinstitution, eller har syge børn, mener hun, der fortæller, at man har ”bøvlet” med meget fravær.

– Så hvis man kan tilbyde den fleksibilitet, vil det være rigtig godt, siger hun, men understreger, at hun ikke dermed siger, at alt uddannelse kan blive online.

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This