26/09/2023

Island

Arbeidsliv

8 min.

Vi holder på å steke jorden på en panne

Hösten 2023 arrangeres i Reykjavík Nordic Circular Summit, den til nå störste, nordiske konferansen om sirkulær ökonomi. Den holdes årlig og roterer mellom de Nordiske lande.

Hrund Gunnsteinsdóttir

Hrund Gunnsteinsdóttir, leder for Festa, brenner for saken. Hun flytter nå til Berlin til å forsette internatsjonalt sin kamp for bæredyktighet.

Hösten 2023 arrangeres i Reykjavík Nordic Circular Summit, den til nå störste, nordiske konferansen om sirkulær ökonomi. Den holdes årlig og roterer mellom de Nordiske lande. Hovedtemaet i år er den menneskelige siden, det vil si hvordan vi kan bruke holdbar ökonomi til å öke likestilling og bygge opp et bæredyktig samfunn og arbeidsliv. Festa – Senter for bæredyktighet i Island er blandt dem som planla denne store, nordiske begivenheten. Kate Raworth er med på konferansen. Hun er forfatteren til det som  på engelsk kalles Doughnut economic.

Vi holder på å steke jorden på en panne
-sier lederen for Festa – Senter for bæredyktighet i Island

Festa arrangerer hvert år store konferanser om bæredyktighet. Dette bilde er fra vårens arrangement í Reykjavík.
Festa arrangerer hvert år store konferanser om bæredyktighet. Dette bilde er fra vårens arrangement í Reykjavík.

Festa – Senter for bæredyktighet har vært i virksomhet i Island fra året 2011. Hrund Gunnsteinsdóttir har ledet Festa fra året 2019. För det arbejdet hun for FN, (De Forente Nasjoner) og World Economic Forum. Festa er en frivillig organisasjon. Hrund sier at Festa fokuserer på bæredyktighet i den videste forstand og setter spörsmålstegn ved om målet skal altid være å bli större og tjene mer. Hun sier at vi har et stort problem på dette området, fordi vi tenker meget på vekst og glemmer å se hva som holder på å skje rundt i verden.

– Vi må lære oss å tenke i sirkulære prosesser i takt ved de krefter som i finnes i naturen. Når vi produserer noe, må vi straks tenke om dette produktet kan gå i en naturlig sirkel, sier Hrund.

Vi må komme oss ut av boksene

-Vi er en meget rik nasjon, men i det offentlige rom ber vi om mer og mer. Nå er det brennende viktig for oss å komme ut av boksene våre og arbeide mer faglig sammen og snakke bedre sammen. Hvis vi ikke lykkes med dette, oppnår vi ingen resultater, sier Hrund.

-Vi i Festa vil være informanter, mentorer og brobyggere. Vi fokuserer også på indre kulturer og pröver å få folk med i å skape det indre miljöet på arbeidsplassene. Mennsksene forandrer strukturer, strukturer forandrer ikke sig selv det er mennesken som gjor. Det er menneskene som kan dra oss frem på dette området, sier Hrund. Hun sier at Festa tar kontakt med sine medlemmer og tilbyr hjelp og stötte til å bli bæredyktig i driften. De tar kontakt med folk som holder på med spennende prosjekter, tilbyr personlig hjelp og bygger bruer til andre som holder på med lignende prosjekter, alt uten betaling. Via detta har Festa skapt seg et godt rykte som er av stor verdi, mener Hrund.

Fokusen er på bæredyktighet

Hrund sier at når Festa ble opprettet var fokusen på samfunnsansvar. Da var forståelsen mer den at det var ikke så viktig hvordan selve bedriften ble drevet. Det som var sentralt var å gi midler til gode formål, f.eks til kunst, sport eller andre fritidsaktiviteter ute i samfunnet. Det gjelder ennå, men det er slett ikke nok. Nå er fokusen satt på å forandre produksjonsmodellerne i stedet for bare å gi penger til gode formål. Dette er en meget stor forandring.

– Hele verden er i denne samme prosessen. Vi trenger å forandre så mange ting til å bli bæredyktig. I dag er vi langt fra det målet. Vi holder på å steke jorden på en panne, sier Hrund.

Fremragende foretak i Festa

Blant Festa´s slagord er Noen ganger er det lett å ta store skritt og Alt som du gjör har påvirkning. I Island har Festa lykkes med å få til samarbeide med rundt 200 enkelte foretak, kommuner og institusjoner som alle har den målsetning å ha postiv påvirkning på miljöet og samfunnet. Alle disse har undertegnet erklæring om å minske CO2, minske avfall, måle resultater og gjöre dem offentlig. Hrund sier at det som er enestående med medlemmerne i Festa er at noen av dem er blant de störste foretakene i landet, men også noen av de alle minste. Det finnes også offentlige organisasjoner. Blant dem tre av sju universiteter. Den islandske statsbanken er i Festa, utenriksdepartementet, miljödirektoratet og noen av de större kommunene i landet.

Vi bör ikke styres av våre små egoer

Hun sier at året 2023 har vist oss hvor stort problemet er. Havene har aldri vært varmere, isbreene smelter. Vi ser ikke udyret foran oss fordi det er rett og slett for stort. Hun sier at folk trenger å arbeide bedre sammen. Derfor er Festa meget viktig i Island, mener hun.

– Vi bör glemme våre store egoer og begynne å samarbeide. Vi trenger å la oppgavene styre oss, men ikke la oss styre av våre små egoer. Vi trenger å sette opp krisegrupper som leter etter svar på hvordan vi egentlig kan stoppe det som holder på å skje i verden.

Hun sier også at „greenwashing“ ikke lenger kan godtas og det er nå ulovlig å late som bedrifter og dtofnanir og hið opinberaer bæredyktig hvis det ikke er riktig. Det kommer til å få ökonomiske konsekvenser i fremtiden hvis du ikke spiller med på dette området, både via böter og mindre tilgang til kapital. Ofte er det slik at pengene snakker, sier hun.

Hrund Gunnsteinsdóttir har kjempet for bæredyktighet i Island i lang tid og brenner ennå for saken. Hun har nå bestemt seg for å starte et nytt kapittel i Berlin i Tyskland fra hösten av. Hun skal arbeide videre innenfor det samme området og skal gi ut en bok neste år. Den heter „The Art of InnSæi, The Icelandic Way to Harness your Intution“ hos Lagom, Bonnier i London.

Elva Rakel Jónsdóttir har overtatt lederskapet i Festa av Hrund. Elva Rakel vil forsette arbeidet med å få flere bedrifter og instititusjoner i Island inn i samarbeidet om bæredyktighet.

Summary:

Festa- Senter for bæredyktighet har operert i Island fra året 2011. Nesten 200 foretak, institusjoner og kommuner er medlemmer og har skrevet under kontrakt om å minske CO2 utslipp, minske avfall, og måle resultater og gjöre dem offentlige. Hrund Gunnsteinsdóttir har ledet Festa fra starten av. Hun sier at vi holder på med å steke jorden på en panne og vi har ikke tid til å vente med handling. En stor nordisk konferanse, Nordic Circular Summit, arrangeres i Reykjavík om bæredyktighet i senere halvdelen av året 2023.

Forelesere kommer fra mange land og er i alle aldre.
Forelesere kommer fra mange land og er i alle aldre.
Forelesere kommer fra mange land og er i alle aldre.
Forelesere kommer fra mange land og er i alle aldre.

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This