07/02/2024

Finland

Lika möjligheter, Motivation, Vuxnas lärande

8 min.

”Vi vill skapa ett klimat där människor gemensamt strävar efter att göra gott”

– Vi vill att våra studenter ska vara på toppen av sin kraftnivå istället för utbrända när de utexamineras från oss, säger projektledaren Merita Petäjä. Aalto-universitetet i Helsingfors erbjuder en populär online-kurs i konsten att leva som ingår i hållbarhetsprojektet Oasis of Radical Wellbeing.

Projektledaren Merita Petäjä arbetar med ett stort välmåendeprojekt i Aalto-universitet i Finland. Foto: Suvi Helko

Projektledaren Merita Petäjä arbetar med ett stort välmåendeprojekt i Aalto-universitet i Finland.
Foto: Suvi Helko

Det kommer ständigt nya rapporter om att unga inte mår så bra. Hur ska man orka med alla prestationskrav och den stora mängden valmöjligheter i livet?
Vid Aalto-universitetet i Finland har man initierat ett projekt för hållbar utveckling och välbefinnande. I centrum för projektet finns Art of Living-kursen, en öppen online-kurs som ger deltagarna verktyg att reflektera över livets stora frågor. Kursen har snabbt blivit populär och redan nu har cirka 800 studerande anmält sig.

– Kursens målsättning är inte enbart glädje och framgång, utan den ska också ge beredskap att hantera livets svårigheter. Det här är någonting som många unga har utmaningar med, säger kursledaren Frank Martela som är en internationellt känd filosof.

Forskaren Frank Martela vill hjälpa människor att skapa lycka i livet som inte beror på pengar. Foto: Marek Sabogal

Forskaren Frank Martela vill hjälpa människor att skapa lycka i livet som inte beror på pengar. Foto: Marek Sabogal

Viktigt att personalen orkar

Kursen i konsten att leva är en del av universitetets strategiprojekt Oasis of Radical Wellbeing där social hållbarhet står i fokus. Målsättningen är att samtidigt skapa en inkluderande och respektfull kultur inom universitetsvärlden.

– Vi vill skapa ett klimat där människor gemensamt strävar efter att göra gott och bidra till en bättre värld. Det handlar inte enbart om individens välmående, utan lika mycket om att skapa en gemenskap där människor vill bidra positivt till helheten, säger projektledaren Merita Petäjä.

Organisationen har stort ansvar

Projektet Oasis of Radical Wellbeing har resulterat i flera initiativ och pilotprojekt för att främja välbefinnande, men inte endast för studenterna.

– För oss är det är lika viktigt att vår akademiska personal mår bra och har resurser för forskning och möjligheter till kreativitet, säger Merita Petäjä.
Hon förklarar lite mera om projektets betoning på social hållbarhet.

– Varje dag deltar var och en av oss i många möten där vi kan bygga goda relationer och stärka det sociala kapitalet i vårt samhälle. Om man vill skapa en kultur av respekt, tillhörighet och social rättvisa manar det oss alla till handling.
Hon säger att var och en av oss kan göra vår del, men ibland måste vi våga ta tag i strukturerna och göra förändringar, även radikala.

– Huvudansvaret för att skapa social hållbarhet ligger i vår organisations praxis.

Aalto-universitets principer för social hållbarhet

  • Aalto-universitetet är mycket internationellt och strävar särskilt efter att fokusera på att stärka en inkluderande och uppskattande kultur. Man anser att samhörighetskänslan är central ur välmåendesynpunkt.
  • Både samhället och individer kan göra mycket för att främja välbefinnande innan saker utvecklas till problem. Handledare och chefer för utbildningsprogram kan uppmuntra anställda och studenter att ta hand om sitt eget välbefinnande
  • Utvecklingen av holistiskt välbefinnande utgår från vetskapen om att till exempel lärares välmående har en betydande inverkan på studerandes välmående.

Viktigt att klara motgångar

Frank Martela återgår till att berätta om kursen. Han har identifierat flera gemensamma brister i många västerländska samhällen. De är enligt honom en grundorsak till att många unga människor inte trivs med sina liv.

– Om man har en överdriven tro på att man kan uppnå allt och kan få allt man önskar sig, kan det i stället leda till att man blir olycklig när livet inte blir som man hoppats.
Enligt honom behöver unga få livsverktyg.

– Att reflektera över vilka mål som verkligen är meningsfulla för det personliga välbefinnandet kan vara en värdefull övning för alla människor.

Vänta inte på det magiska

Filosofen Martela är övertygad om att människan mår bättre och får ett lyckligare liv när hon gör gott för andra människor. Det här säger han med stöd av forskning där man kunnat påvisa att pengar inte bidrar till någon större lycka när grundbehoven väl är tillgodosedda. Kursen i konsten att leva använder forskningsrön och filosofin som ett verktyg för att reflektera över egna värderingar och mål.
Han ger ett gott råd till unga som funderar över sin framtid.

– Det är inte värt att sitta och vänta på något magiskt. Ta tag i saker själv, engagera dig och upptäck gradvis vad som verkligen är meningsfullt. Man kan sedan korrigera riktningen medan man går.

Processen viktigare är resultat

Merita Petäjä säger att syftet med kursen är att fördjupa deltagarnas förståelse av sig själva, livet och vad det innebär att vara människa.

– Men kursen handlar också om att stärka förmågan att leva ett autentiskt och gott liv enligt sina egna mått, säger Merita Petäjä.

Meritä Petäjä medverkar själv i ett skolningstillfälle. Foto: Suvi Helko

Meritä Petäjä medverkar själv i ett skolningstillfälle. Foto: Suvi Helko

Den nya kursen har fått god kundrespons och utgående från den har man redan gjort förbättringar. Många har anmält sig, men än så länge är det inte jättemånga som slutfört kursen. Deltagarna kan utföra kursen i sin egen takt och utifrån sina egna intressen.

– I den här typen av storskaliga, öppna och nätbaserade kurser är slutförandet inte det viktigaste, utan man måste minnas betydelsen av den personliga reflektionen under processens gång, säger Merita Petäjä.

Om kursen Konsten att leva

Kursen är en del av Aalto universitetets strategiprojekt Oasis of Radical Wellbeing.
Läs mera om innehållet i kursen: Aalto-yliopisto – Art of Living.

Vem får använda materialet?
Art of Living MOOC är en kurs som är öppen för alla som vill registrera sig och materialet kan man gå igenom i sin egen takt. Materialet är skyddat av en Creative Commons-licens.

Ännu mera läsning.

Podcast.

Nyeste artikler fra NVL

Ragna Dagbjört Davíðsdóttir, fungerene rektor sier det er et privilegum å arbeide i Hallormsstað.

22/02/2024

Island

9 min.

En tidligere kvinneskole blir ledende på området i Island?
Forhandlinger mellom Islands eldste universitet, Háskóli Íslands, og en liten skole i östlandet, Hallormsstaðaskóli, er på gang. Planen er å utvikle samarbeide om studier i kreativ bæredyktighet. Noe helt nytt innenfor det islandske skolesystemet på dette nivået.

Tommy Hauglid

14/02/2024

Norge

13 min.

– Får du muligheten til å bli realkompetansevurdert, så ta imot! Det var en fantastisk måte å bli vurdert på, og komme seg videre etter lang sykemelding og fare for uførhet. Så utrolig bra å kunne gå rett på helsefagutdanning uten først å ta to års videregående skole, sier Tommy Hauglid (53) i Sørreisa. Nå er han i full jobb,...
Wille Bolinder

01/02/2024

Sverige

9 min.

Efter över 25 år som formgivare inom reklam- webb-branschen bytte Wille Bolinder till ett helt annat yrke. Idag är han lastbilschaufför och transporterar farligt avfall. Trots halverad lön tycker han att det var ett enkelt val.

Share This