31/01/2022

Island

Fag- og yrkesopplæring, Arbeidsliv

6 min.

Yrkesopplæring med fagbrev

Arbeidslivets opplæringssenter på Island er i ferd med å fullføre et pilotprosjekt om realkompetansevurdering i samsvar med næringslivets kriterier. Prosjektet ga de ansatte i noen virksomheter mulighet til å få ferdighetene sine vurdert og bekreftet med fagbrev.

Yrkesopplæring med fagbrev

Dominos medarbeidere fikk bekreftet sine kompetanser og yrkesutdanning med fagbrev.

Dominos pizza var blant virksomhetene. Åtte medarbeidere gikk gjennom realkompetansevurdering for å forkorte fagutdanning i handel og service. De har nå gjennomført arbeidsplassdelen av fagopplæringen, som er på totalt 30 studiepoeng og den er bekreftet i form av et fagbrev. Dialog møtte en av medarbeiderne, Stefán Þór Pétursson, og ba ham dele sin erfaring med prosjektet. Stefán er fra Sørlandet og hadde studert ved Sørlandets videregående skole på Selfoss.

Arbeidet lokket

Stefán Þór var på nest siste semester da han sluttet på den videregående skolen. Som så mange andre tenåringer på Island hadde han jobbet ved siden av studiet. Han jobbet på Dominos. Han ble fortalt at han skulle bli butikksjef om et år. Han trivdes på jobb, men bestemte seg likevel for å prøve å fullføre skolen. Så endret situasjonen seg. Butikksjefen som han skulle ta over etter sluttet brått og i august kort tid før skolestart tok derfor Stefán over som butikksjef, mye tidligere enn planlagt. Interessen for å studere klarte ikke å konkurrere med en spennende jobb.

Jeg droppet ut av skolen eller fikk sparken på grunn av dårlig oppmøte fordi det var morsommere på jobben og klarere mening.
Stefán Þór

– Jeg prøvde fjernundervisning, det gikk bra i starten, men jeg klarte aldri riktig å holde kontrollen. Jeg fullførte ikke, klarte ikke å levere oppgavene i tide, sier Stefán Þór.

Stefán Pétursson

Stefán Pétursson syns det er stor forskjell på å gå på allmenn videregående skole og yrkesopplæring som er direkte knyttet til jobben du utfører. Både jobben og opplæringen blir mer interessant.

Besluttet å slå til og prøve igjen

– Jeg var butikksjef i tre år, men ble flyttet opp til kontoret i 2019. Da studietilbudet skulle prøvekjøres, fikk jeg mulighet til å være med. Jeg bestemte meg for å prøve det og se om jeg kunne begynne å studere igjen. Før var jeg lei på den videregående skolen, men jeg fant fort ut at dette studiet passet meg. Den måten det er organisert funker fint. Jeg synes det er lett å studere sammen med jobben. Jeg kan gjennomføre skoleoppgavene i helgene eller på et tidspunkt som passer meg, bekrefter Stefán.

Realkompetansevurdering kom til nytte

Stefán gikk gjennom en realkompetansevurdering og fikk studiet han hadde tidligere gjennomført til å forkorte yrkesutdanningen.

– Jeg har fortsatt igjen å ta noen emner som hører til allmenne fag, som regnskap og økonomi. Dette er materiale som likevel er relatert til jobben og jeg har god peiling på. Etter fullført yrkesfag er det kun ett emne igjen, i islandsk, til studiekompetanse. Nå tar jeg sikte på å fullføre yrkesfagprogrammet og forhåpentligvis også studiekompetanse våren 2022. Det er greit å ha hvis man vil forbedre utdanningen sin. Jeg har planer om videre studier på høyskolen Bifröst, jeg må bare bestemme meg for hvilken studieretning jeg har vil ta der, sier Stefán.

– Læs også artiklen «Læring i arbeidslivet anerkjent med realkompetansevurdering «

Oppfordrer sine medarbeidere til å benytte muligheten

– Som regiondirektør har jeg et ansvar for at oppmuntrer medarbeidere til å benytte seg av muligheten for realkompetansevurdering, forkorte yrkesopplæringen som uten tvil vil komme de til gode i arbeid og komme selskapet til nytte. Jeg er glad for at Dominos gir oss mulighet til dette og at jeg kunne benytte den.

Det er stor forskjell på å gå på allmenn videregående skole og yrkesopplæring som er direkte knyttet til jobben du utfører. Både jobben og opplæringen blir mer interessant
Stefán Þór

Fagopplæring innen handel og service

Litt om sammenhengen. Fagopplæringen i handel og service er et resultat av et utviklingsprosjekt som Fagopplæringsfondet for handel- og kontorarbeidere (SVS) satte i gang for ansatte innen handel og service. Representanter fra Handelsgymnaset (Verzlunarskólinn), SVS, Arbeidslivets opplæringssenter, Mímir-livslangt læringssenter, og tre store butikkjeder innenfor detaljhandel Samkaup, Lyfja medikament og Húsasmiðjan byggevarer, var med i gruppen som deltok i utvikling av prosjektet. Det første oppgaven var å kartlegge jobber innen handel og definere hva folk som jobber innen handel og service trenger å vite og kunne, hvilke ferdigheter de trenger å ha. Deretter ble det lagt grunnlag for en realkompetansevurdering i samarbeid med Arbeidslivets opplæringssenter og Mímir livslangt læringssenter, ved å formulere kriterier for kompetanse. Deretter ble fagopplæringen utviklet i samarbeid med handelsgymnaset. Målet med studietilbudet er blant annet at studentene skal øke sine kunnskaper og ferdigheter på arbeidsplassen, få opplæring i å gi kundene en god service og kunne styre prosjekter i butikk i henhold til organisasjon og planer.

Realkompetansevurdering og fagbrev

Erfarne medarbeidere kan gå gjennom en realkompetansevurdering og få sin kompetanse vurdert for å forkorte utdanningen som tilbys ved Islands handelsgymnas. Utdanningen er på totalt 90 studiepoeng fordelt på tre økter hvor teoretiske emner (60 studiepoeng) og arbeidsplasslæring (30 studiepoeng) kombineres. Opplæringen på arbeidsplassen skjer i samarbeid med virksomhetene der studentene jobber. Anerkjennelse av at de har fullført arbeidsplasslæringen gis av et fagbrev. De som fullfører yrkesfag i handel og service og ønsker å fortsette utdanningen kan også legge til og fullføre studiekompetanse i fjernundervisning på handelsgymnaset.

– Læs også artiklen «Kompetanse i skogen øker effektiviteten og sparer drivstoff». Kompetanse i skogen øker effektiviteten og sparer drivstoff>Content>NVL – Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Nyeste artikler fra NVL

Bruk af fornybar energi og fangst av CO2 legger et viktig grunnlag for fremtidens lösninger for bæredyktighet i Island.

01/12/2023

Island

6 min.

Norden – en kraft for fred er overskriften på Islands formannskapsprogram i Nordisk ministerråd året 2023. Programmet fremhever ikke kun fred, men setter også et sterkt fokus på den grönne rammen og bæredyktigheten som det nordiske samarbeide understreker i sitt program i årene fremover: Norden som verdens mest bæredyktige og intergrerte region.

Kompetensmärken förändrar spelplanen för finländsk vuxenutbildning

29/11/2023

Finland

6 min.

Finnar munu á næsta ári innleiða færnimerki fyrir fullorðinsfræðsluna. Marja Juhola frá menntamálastofnuninni og Annika Bussman menntaráðgjafi hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu hafa tekið þátt í framsæknu verkefni sem talið er vera einstakt á Norðurlöndunum.

Knútur Rafn Ármann er eier og direktör i Friðheimar.

29/11/2023

Island

10 min.

Sanoo Islannin suurin tomaatintuottaja

Share This