Grundlæggende færdigheder

Artikler

VIA University College Viborg

11/09/2023

Danmark

7 min.

Tusindvis af danskere har ikke bestået 9. klasses afgangseksamen. Det er en stor ulempe for job, uddannelse og retten til at bestemme over sig selv. Grete Kerrn-Jespersen arbejder for at forbedre muligheden for at tage afgangseksamen senere i livet.

Det digitale passet – språk og digital ferdighet hånd i hånd

28/04/2023

Norden

3 min.

Et lærerteam ved språkskolen SPEAK har utviklet «Det digitale Pas», som systematiserer bruken av IT i språkundervisningen for innvandrere med liten eller ingen skolegang.

Sanna Markkanen, Alexandra Ljungkvist Sjølin og Katrine Flytkjær Holm

28/04/2023

Norden

8 min.

Vi har møtt nesten to hundre dedikerte, aktive og engasjerte lærere som legger hele sin sjel i å undervise og hjelpe medmennesker til å finne de første knaggene i et nytt språk.

Louise Tranekjær

28/04/2023

Norden

4 min.

Louise Tranekjær, ass. professor ved Roskilde universitet, var en gamer som barn. Kanskje var det egne spillerfaringer som slo inn da hun fikk ideen om å lage et spill for de som jobber i vaskeri- og renseribransjen, og som ikke kan dansk, og er uten skolegang.

Marianne Eek

28/04/2023

Norden

4 min.

Motivasjon er viktig for språklæring, men er det den viktigste faktoren som kan forklare språklæringsprosessene til voksne nyankomne med liten eller ingen skolebakgrunn?

Abdulkhadir Mohamed

28/04/2023

Norden

3 min.

Abdulkhadir Mohamed underviser somaliere på Hyllie Park Folkhögskola i Malmø.

En hel verden i et lite samfunn. Undervisning har en nökkelrolle i integrering av nye samfunnsborgere. Dette kunstverket ved gymnaset i Akureyri i Nord Island viser denne problemstillingen.

21/02/2023

Island

25 min.

Det trenges nye holdninger til språkopplæring, lettere tilgang til undervisning og bedre samarbeide mellom arbeidmarkedet og skolene. Mindre satsning på grammatikk og mer på praktisk spåkbruk!

Danmark har ikke en fælles national definition af talblindhed. Af samme grund er der heller ikke en nationalt anerkendt test. Billede: Ricky John Molloy / norden.org

19/01/2023

Danmark

10 min.

Nogle mennesker har en udviklingsforstyrrelse, som gør det så svært for dem at bruge tal, at de kan betegnes som talblinde. Det giver store problemer i skolen og i hverdagen. Forståelse for problemerne kan dog hjælpe de talblinde.

elever begyndte på FGU

28/12/2022

Danmark

11 min.

For tre år siden blev FGU indført som et tilbud til unge under 25 år uden uddannelse eller job. I uddannelsesverdenen er der bred enighed om, at tilbuddet er det rigtige. Starten har dog været præget af problemer.

Johanna Gustafsson

11/10/2022

Sverige

11 min.

Hur fungerar folkbildningens fria natur för personer med npf-diagnoser, som har stort behov av förutsägbarhet och struktur? Det frågade sig läraren Elise Arnell i en forskarledd studie. NVL har också pratat med Johanna Gustafsson som har npf-diagnoser och har läst på folkhögskola.

Hun skal omsætte et paradigmeskifte i praksis

22/09/2022

Danmark

11 min.

I projektet ”På vej til faglært” skal projektleder Janni Glæsel uddanne de ansatte i ni nordsjællandske jobcentre i at spotte, hvem der har brug for grundlæggende almene kompetencer for at få mere varige jobs. Det har været en stor opgave, men nu begynder der at ske noget.

Elsker denne jobben

06/09/2022

Island

11 min.

Det å oppleve at mennesker har kommet et stort skritt videre med deres liv og har satt seg mål for sin utdanning eller karriere er en viktig del av jobben til Steinunn Björk Jónatansdóttir, studie- og yrkes/karriereveileder ved MSS på Island.