Niðurstöður Nordplus

Artikler

En bonus för Marcus Karlsson, Anna Kahlson och Svante Sandell var att de själva lärde sig mycket av att arbeta med Erasmus Plus-projektet Nova Nordic.

28/02/2024

Sverige

10 min.

Sameiginleg formgerð fyrir hæfni og raunfærni, þar sem allt nám er gert sýnilegt er langtímamarkmiðið. Erasmus Plus verkefnið NOVA-Nordic snýst um að því að draga fram og bera saman fyrirliggjandi formgerð og ferla.

Forskare: Validering saknas i läroplanerna för blivande yrkeslärare

30/08/2023

Sverige

5 min.

Í norrænum námsrám fyrir starfsmenntakennara er ekkert fjallað um þekkingu á raunfærnimati samkvæmt niðurstöðum rannsóknaverkefnis.

Partners i projektet är fyra vuxenutbildningsanordnare i Norden. Under hösten har arbetsgruppen gjort studiebesök på Island och i Sverige. Foto: Privat

30/01/2023

Sverige

6 min.

Ekki er nauðsynlegt að allir hafi sömu skoðanir til þess að þeir finni fyrir samheldni. Nordplusverkefnið Borgaravitund i fullorðinsfræðslu (e.Citizenship in adult education) miðar að efla virkni í samfélaginu á meðal þátttakenda í norrænni fullorðinsfræðslu.

Lärarens yrkesroll håller på att förändras. Det ville många lärare diskutera när Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande höll sitt första seminarium. Personerna på bilden har inte med texten att göra.

20/12/2021

Norden

7 min.

Hvernig mun nám fara fram t í framtíðinni og hvert verður hlutverk kennarans? Samstarfsaðilar í Nordplus verkefninu Endursköpun símenntunar eru fulltrúar þriggja háskóla á Norðurlöndum.

Hannes Bjørn Hafsteinsson

24/09/2021

Norge

13 min.

NVL miðlar árangri verkefna sem hafa hlotið stuðning frá NordPlus. „Mér finnst dvölin í lýðskóla hafa opnað mér margar dyr sem ég hafði ekki aðgang að fyrr“, segir einn af íslensku unglingunum sem hefur hlotið styrk til þess að sækja lýðskóla í Danmörku.

Johan Morales Campos og Rita Anson

30/08/2021

Norge

9 min.

Þegar ég kom til Noregs, þekkti ég engan og vissi ekkert um landið. Ég varð að endurfinna sjálfa mig, segir Rita Anson. Hún er frá Spáni, þar óx hún upp og starfaði í fjölda ára. Noregur var öðruvísi.

Den nye veiledningsmodellen er resultatet av NordPlus-prosjektet Developing a Nordic model of guidance, to include vulnerable groups in co-creation. Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org

28/06/2021

Norden

11 min.

Ráðgjöf er gjafapakki, segir Henriette Seeberg ráðgjafi í fyrirtækinu Fønix í Sandefjord. En það skiptir máli hvernig ráðgjöfinni er „pakkað inn“. Það verður að gera í nánu samstarfi þess sem sækir ráðgjöfina og ráðgjafans. Vinnuverkfærin eru mikilvæg. Norrænir ráðgjafar hafa kynnt nýtt ráðgjafarlíkan – sem við áræðum að kalla gullinn gjafapakka.