Nordplus resultater

Artikler

En bonus för Marcus Karlsson, Anna Kahlson och Svante Sandell var att de själva lärde sig mycket av att arbeta med Erasmus Plus-projektet Nova Nordic.

24/01/2024

Sverige

10 min.

En gemensam struktur för kvalifikationer och validering, där allt lärande synliggörs är det långsiktiga målet. Erasmus Plus-projektet NOVA-Nordic har arbetat för att synliggöra och jämföra de strukturer och processer som finns.

Forskare: Validering saknas i läroplanerna för blivande yrkeslärare

14/08/2023

Sverige

5 min.

Läroplanerna för yrkeslärare i Norden innehåller för lite kunskap om validering, enligt ett forskningsprojekt.

John Frølich

18/05/2023

Danmark

7 min.

Tre af de største spillere indenfor journalistisk efteruddannelse er gået sammen om at udvikle redskaber og kurser til nordiske journalister, der vil formidle klimakrisen på nye måder.

Partners i projektet är fyra vuxenutbildningsanordnare i Norden. Under hösten har arbetsgruppen gjort studiebesök på Island och i Sverige. Foto: Privat

04/01/2023

Sverige

6 min.

Man behöver inte alltid tycka samma sak för att känna gemenskap. Nordplusprojektet Citizenship in adult education siktar på fler aktiva medborgare bland kursdeltagare på Nordens vuxenutbildningar.

Lärarens yrkesroll håller på att förändras. Det ville många lärare diskutera när Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande höll sitt första seminarium. Personerna på bilden har inte med texten att göra.

16/12/2021

Norden

7 min.

Hur kommer lärandet att se ut i framtiden och vilket blir lärarens uppdrag? I Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande samarbetar tre högskolor i Norden.

Be Digital to meet the digital divide

26/10/2021

Norden

14 min.

NVL disseminates the results of the Nord Plus Adults Project. Be Digital-Social Media for 50+ is a two-year Baltic-Nordic project supported by the Nord Plus Adult program. The focus of the project was on strengthening the social media skills necessary for older employees to succeed both at work and in everyday life.

Hannes Bjørn Hafsteinsson

06/09/2021

Norge

12 min.

NVL formidler resultater fra Nordplus projekter: ”Jeg synes at være på højskole har åbnet mange døre som jeg ikke havde adgang til før”, forteller en av de islandske ungdommene som har fått stipend for å gå på folkehøgskole i Danmark.

Bruk av Språkmentorer skal styrke sysselsettingen i Norge!

30/08/2021

Norge

15 min.

Norge ønsker å bistå andre land med å øke andelen av innvandrere i fast arbeid ved hjelp av språkmentormodellen.

Små prosjekt kan gi store resultater

02/08/2021

Norge

5 min.

Hvem har ikke jobbet og slitt i et utviklingsprosjekt for så å oppleve i etterkant at prosjektresultatet havnet i skuffen? Typisk, vil vi kanskje si. Men nei, det er faktisk mange prosjekt som lever lenge etter at sluttrapporten er levert. Det kan være små avleggere som lever videre. Noen ganger er det også store resultater, som en ny, nordisk samarbeidsorganisasjon,...
Johan Morales Campos og Rita Anson

07/07/2021

Norge

9 min.

NVL formidler resultater fra Nordplus projekter: Da jeg kom til Norge, kjente jeg ingen og visste ingenting om landet. Jeg måtte på en måte gjenoppfinne meg selv, sier Rita Anson. Hun kom fra Spania, hvor hun vokste opp og jobbet i mange år. Norge var annerledes.

Den nye veiledningsmodellen er resultatet av NordPlus-prosjektet Developing a Nordic model of guidance, to include vulnerable groups in co-creation. Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org

24/06/2021

Norden

11 min.

Veiledning er en gavepakke, sier veileder Henriette Seeberg i bedriften Fønix i Sandefjord. Men det er ikke likegyldig hvordan veiledningen «pakkes». Det bør skje i et tett samarbeid mellom den som blir veiledet og veilederen. Arbeidsverktøyet er viktig. Nordiske veiledere har presentert en ny veiledningsmodell – som vi drister oss til å kalle en gyllen gavepakke.

På partnerbesøk tar en med seg både små og store opplevelser!

17/10/2017

Norden

5 min.

Vi mener at fjernundervisning er framtidens studieform.