Validering

Artikler

Kaj Sandvik från Optimaplus, Linda Fransson från Gnosjö Automatsvarvning och Jonas Sandlin från FCV möts på Åland i samarbete med NVL. Foto: Marika Kvarnström

14/03/2024

Finland

9 min.

Yrkesakademin i Österbotten börjar utföra branschvalidering enligt en beprövad svensk modell. Företagaren Jonas Sandlin har fått ensamrätt på den i Finland och flera finländska utbildningsinstitutioner visar intresse.

Tommy Hauglid

14/02/2024

Norge

13 min.

– Får du muligheten til å bli realkompetansevurdert, så ta imot! Det var en fantastisk måte å bli vurdert på, og komme seg videre etter lang sykemelding og fare for uførhet. Så utrolig bra å kunne gå rett på helsefagutdanning uten først å ta to års videregående skole, sier Tommy Hauglid (53) i Sørreisa. Nå er han i full jobb,...
En bonus för Marcus Karlsson, Anna Kahlson och Svante Sandell var att de själva lärde sig mycket av att arbeta med Erasmus Plus-projektet Nova Nordic.

24/01/2024

Sverige

10 min.

En gemensam struktur för kvalifikationer och validering, där allt lärande synliggörs är det långsiktiga målet. Erasmus Plus-projektet NOVA-Nordic har arbetat för att synliggöra och jämföra de strukturer och processer som finns.

Guðmundur Ármann

11/01/2024

Island

6 min.

Undervisning i form og farger er tittelen på et av mange tilbud hos Símey, senter for voksenutdanning í Akureyri i Nord-Island. Dette tilbudet startet på grasrota gjennom et initiativ hos en kunstner, Bryndís Arnardóttir eller Billa.

A neoclassical building with columns in an empty square, with a statue of a mounted figure under a clear sky at dawn or dusk.

14/11/2023

Finland

6 min.

Nästa år kommer Finland att införa nationella kompetensmärken inom det fria bildningsarbetet. Marja Juhola från Utbildningsstyrelsen och undervisningsrådet Annika Bussman vid Undervisnings- och kulturministeriet har varit med i det ambitiösa projektet som uppfattas som unikt i Norden.

Laering i nord 2023: Verdsetting av all kompetanse?

09/11/2023

Norge

12 min.

Vi bør ikke sette folk i gang med en utdanning i noe de allerede kan, sa finske Jonas Sandlin, leder for Finnish Competence Validation AB, under den digitale konferansen Læring i Nord nylig.

Magnus Karnefors

09/10/2023

Sverige

7 min.

Försvarsmakten har tagit fram flera kompetensbevis, bland annat kopplade till SeQF, för den som fullföljer sin värnplikt. Dessa bevis förväntas gynna både skattebetalarna och individerna. En huvudpoäng är att de förlänger den individuella krigsdugligheten med flera år.

Forskare: Validering saknas i läroplanerna för blivande yrkeslärare

14/08/2023

Sverige

5 min.

Läroplanerna för yrkeslärare i Norden innehåller för lite kunskap om validering, enligt ett forskningsprojekt.

Camilla Ernkran och Jamie Duncan

07/08/2023

Åland

6 min.

EU antog 2022 en europeisk strategi för mikromeriter för livslångt lärande och anställbarhet. I praktiken är det rekommendationer som ska vara till hjälp för länder, utbildningsanordnare och företag i processen att utveckla mikromeriter på ett likartat sätt. Det hoppas man kan bidra till att skapa förtroende för mikromeriter.

The conference Making all Skills Visible, 24-25 May

23/06/2023

Norden

8 min.

More than 100 participants from 19 countries discussed validation policies at the European Making all Skills Visible conference on May 24 and 25 in Stockholm.

Konferensen Skills meetup

05/05/2023

Sverige

10 min.

Vi lever i en tid av förändring. Så inledde generaldirektören för Yrkeshögskolan, Thomas Persson, den tre dagar långa konferensen Skills Meetup Sweden. Nästan 400 personer från branscher och myndigheter i Sverige och Norden deltog.

Thomas Mattsson och Camilla Ernkrans

21/12/2022

Åland

7 min.

Lärandecirkel och kompetenssäkring genom validering var i fokus under ett seminarium i oktober som arrangerades av utbildningsbyrån på Åland tillsammans med NVL.