Folkbildning och validering

De erfarenheter, den kunskap och kompetens som utvecklas inom civila sektorn, t.ex. inom folkbildningens verksamheter kan i många sammanhang synliggöras inom utbildningssektorn eller i form av olika yrkeskompetenser. Därutöver finns kunskap och kompetens som ännu inte synliggjorts och värderats på ett systematiskt sätt. De är nyckelkompetenser.
En nordisk arbetsgrupp har arbetat med att beskriva hur folkbildningen bidrar till att utveckla dessa nyckelkompetenser. Nätverket samlade också in nordiska exempel från projekt som arbetat med kartläggning, dokumentation och värdering av sådan kompetenser. Arbetet avslutades vintern 2015-2016.
 

Gå till Valideringsnätverket

 

Gå till Tema Validering

Husk at vælge gruppe

Nyheter kring validering

Udklip.JPG National validation network
EPALE has written an article about NVL's network for validation.

berlin-vplbiennale_ver02.jpg The 3rd Validation of Prior Learning (VPL) Biennale took place in Berlin, Germany, on May 7-8, 2019
After Rotterdam (2015) and Aarhus (2017), the 3rd Biennale on the Validation of Prior Learning (VPL) will take place in Berlin, Germany, on May 7 and 8, 2019.

vpl2017.png Individen i centrum när Europas valideringsexperter träffas i Århus
Närmare 170 deltagare från Europa diskuterar hur validering av vuxnas lärande skall utvecklas på den andra VPL-Biennalen.

Publikasjoner

nordix-matrix.jpg Nordic Matrix on implementation of the Sustainable Development Goals and National Action Plans (NAPs) in the Nordic countries
This report is based on a compilation of experiences and comparative analysis of the process related to NAPs, in Denmark, Sweden and Finland. Norway has had the opportunity to reflect on these findings in the national debate about whether and how to adopt a NAP of its own.

Capture.JPG Samordning av vägledning i de nordiska länderna
Status i Norge och Åland 2020. Ny rapport från NVL Nordisk nätverk för vägledning

Agenda 2030 and SDGs at the local level—a brief start-up guide Agenda 2030 and SDGs at the local level - a brief start-up guide
In the Nordic countries, municipalities are the most local form of official public authority with elected politicians.