Folkbildning och validering

De erfarenheter, den kunskap och kompetens som utvecklas inom civila sektorn, t.ex. inom folkbildningens verksamheter kan i många sammanhang synliggöras inom utbildningssektorn eller i form av olika yrkeskompetenser. Därutöver finns kunskap och kompetens som ännu inte synliggjorts och värderats på ett systematiskt sätt. De är nyckelkompetenser.
En nordisk arbetsgrupp har arbetat med att beskriva hur folkbildningen bidrar till att utveckla dessa nyckelkompetenser. Nätverket samlade också in nordiska exempel från projekt som arbetat med kartläggning, dokumentation och värdering av sådan kompetenser. Arbetet avslutades vintern 2015-2016.
 

Gå till Valideringsnätverket

 

Gå till Tema Validering

Husk at vælge gruppe

Nyheter kring validering

Många ville lära om validering inom kommunal vuxenutbildning Många ville lära om validering inom kommunal vuxenutbildning
Som en del av Skolverkets uppdrag att främja utvecklingen och användningen av validering i kommunal vuxenutbildning genomförde Skolverket den 13 april ett inspirationsseminarium med extra fokus på vägledning i samband med validering.

thought-2123970_1280.jpg Valideringsdelegationen lämnar sitt betänkande
Den 13 januari lämnade Valideringsdelegationen sitt slutbetänkande till utbildningsminister Anna Ekström.

Udklip.JPG National validation network
EPALE has written an article about NVL's network for validation.

Publikasjoner

samordning-af-vejledning-i-de-nordiske-lande-ny.jpg Samordning af vejledning i de nordiske lande
Status på Færøerne og i Sverige 2021. Ny rapport fra NVL Nordisk netværk for vejledning

Osaamisen kehittäminen työelämässä Osaamisen kehittäminen työelämässä
Raporttiin on koottu verkoston osapuolten pohdinnat ja suositukset, joissa kuvaillaan niitä edellytyksiä, joiden osapuolet yhteisesti katsovat olevan tärkeitä työelämässä tarvittavaan osaamiseen liittyvän toimivan kehittämisjärjestelmän kannalta.

preview.jpg Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030
NVL har genomfört en kartläggning kring hållbarhet för att göra en utvärdering av hur NVL:s verksamhet beaktar FN:s olika hållbarhetsmål.