Seneste blogs

Nyeste

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

maj
04
2015

Region Syddanmark INVIA.NU

Posted 5 years 98 days ago ago by Jørgen Grubbe
Jørgen Grubbe

 

På idésitet invia.nu inddrager Region Syddanmark brugerne af sundhedsvæsenet og social- og psykiatriområderne i at udvikle fremtidens velfærdsløsninger - til gavn for både patienter og institutioner. Et innovationspanel bestående af interne og eksterne repræsentanter screener og kvalificerer idéerne. De mest perspektivrige idéer kan blive implementeret efter godkendelse i direktion eller sygehusledelse.

Med løsningen får Region Syddanmark skabt bedre, bæredygtige løsninger på de udfordringer, de står over for, fordi brugerne bliver inddraget hele vejen fra idé til realisering. Virksomheder og vidensinstitutioner, der skal være med til at levere løsningerne, får på den måde skabt velfærdsteknologiske produkter og services, der kan udbydes nationalt og internationalt – og som er udviklet på baggrund af reelle behov og i den hverdag, de senere skal realiseres i.

BRUGERDREVEN INNOVATION ER EN UDFORDRING

I organisationer med meget stærke faglige grupper og en nulfejlskultur kan det være udfordrende at arbejde med brugerdreven innovation, hvor løsningen ikke kendes på forhånd. Desuden viser erfaringen, at ledelsen er nødt til at prioritere innovation, og at den skal være klar til at investere tid og ressourcer i medarbejderne. Desuden kan det være svært at udvikle innovative løsninger på tværs af faggrænser og sektorer, da der er klare opgave- og ansvarsfordelinger
Det er vores medarbejdere, patienter, pårørende og borgere, der kender udfordringerne i dagligdagen på vores institutioner og kan pege på, hvor der er brug for at tænke innovativt. De input og idéer samler vi op i idébørsen www.invia.nu for at kunne hjælpe de mest perspektivrige til realisering.
Carl Holst, Regionsrådsformand. Region Syddanmark.