Seneste blogs

Nyeste

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

apr
30
2015

Vejle kommune - Vejles fremtid.dk dialog om Vejle kommunes nye erhvervspolitik

Posted 5 years 102 days ago ago by Jørgen Grubbe
Jørgen Grubbe

 

Vejlesfremtid.dk er ikke kun en ”idékasse”. Den præsenterer også informationer og billeder, der sætter debatten ind i en sammenhæng. Det er også her, man finder analyser og fakta, og så samler den alle de ideer, der er kommet ind i løbet af det ”Erhvervspolitiske forår” - uanset om de er kommet frem på en konference, et temamøde, virksomhedsbesøg eller tastet ind på portalen. Målet med løsningen har været at lave en dialogportal, der både formidler viden om emnet og opfordrer til deltagelse. Denne kan foregå på flere niveauer: Brugerne kan vælge at bidrage med deres egen vision eller bare nøjes med at læse de andres og afgive en stemme. Vejlesfremtid.dk er designet specielt til debatten om kommunens nye erhvervspolitik, men erfaringerne vil blive brugt til at udvikle en mere generisk platform, der fremover også kan fungere som platform for andre debatter og høringer.
 
Emnet skal være vedkommende
Vejle Kommune har fået bekræftet, at brugerne ikke finder frem til portalen af sig selv. Den skal markedsføres massivt. Det står også klart, at emnet skal være vedkommende for borgernes hverdag. Erhvervspolitik er muligvis ikke det emne, almindelige borgere i Vejle Kommune brænder allermest for at diskutere. Der var spænding om, hvorvidt erhvervsledere ville debattere på nettet.
Det nedsatte Advisory Board med bl.a. erhvervsledere og uddannelsesfolk, som fulgte processen, anbefalede ideen og syntes, det kunne være spændende, hvis erhvervspolitikken kunne formuleres på nettet. Men i realiteten har det været få erhvervsledere, der har lagt indlæg ud på portalen.
Selvom brugerne på hjemmesiden måske ikke selv har ønsket at debattere, har der været interesse for at læse, hvad andre har skrevet, og mange er gået ind på aktivitetsoversigten. Vejlesfremtid.dk er en dialogportal, hvor alle i første halvdel af 2011 kunne deltage i det ”Erhvervspolitiske forår” i Vejle og derigennem bidrage med deres visioner, ideer og kommentarer til kommunens nye erhvervspolitik. Gennem pressen, trykte materialer, bannerannoncer på Vejle Amts Folkeblads hjemmeside og Invejle, konferencer og temamøder har kommunen opfordret både chefer, virksomhedsledere og bestyrelsesmedlemmer til at deltage i debatten.
Det er meget vigtigt, at vi lytter til virksomhedernes oplevelser med kommunen og får indsamlet de gode ideer til, hvordan vi f.eks. kan optimere vores forretningsgange. Men vi vil også gerne høre fra engagerede medarbejdere i virksomhederne, for de har fingeren på pulsen og ved, hvad der sker, og hvad der er brug for af nye tanker og ideer. På dialogportalen, Vejlesfremtid.dk, kan alle deltage og komme med bidrag døgnet rundt. Arne Sigtenbjerggaard Borgmester Vejle Kommune
Anbefalinger fra Vejle kommune • Det er en rigtig god ide, at have alt i processen samlet på ét site – det gør det lettere at samle op på, samt at dokumentere forløbet og resultater. • En dialogportal kræver omfattende markedsføring - omfanget afhænger af emnet.