Seneste blogs

Nyeste

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

apr
23
2015

Yes Greenland - en anderledes uddannelse

Posted 5 years 114 days ago ago by Aina L. Knudsen
Aina L. Knudsen

 
Bildet: Inaluk Malene Brandt
Av Aina Knudsen

I Grønland arbejder YESGreenland med at give unge mellem 20-30 år mulighed for at få en anderledes uddannelse. En uddannelse, som lægger vægt på, at de unge kan arbejde med at løse opgaver og udvikle projekter, mens de lærer og udvikler kompetencer. Der stilles ikke specifikke krav om formel uddannelse, men man søger unge med ambitioner og indre drive, som er nysgerrige, kreative og som kan se muligheder i stedet for forhindringer.

Dldact projektet* og NVL´s Distans netværk afholdt et webinar om YESGreenland 13. maj 2014. aluk In Inaluk Malene Brandt gav en inspirerende præsentation af baggrund, tanker, mål og visioner bag YESGreenland. Hvis du ønsker at se og høre webinaret, kan du gøre det på linket:
https://nvl.org/content/id/8099/webinar-yesgreenland

Hvorfor YESGreenland?
Baggrunden for initiativet er, at der i Grønland er mange, som har gode idéer, at der er behov for at udvikle disse ideer til koncepter, at der er behov for at ændre kulturen, således at den er mere åben i forhold til entreprenørskab og, ikke mindst, at der er behov for at flere får mulighed for at uddanne sig.

Med den nye uddannelse ønsker YESGreenland at give unge en ny og anderledes mulighed for at uddanne sig. Man ønsker ligeledes at støtte op om det politiske mål at flere uddanner sig, at støtte grønlandske virksomheder i at blive mere innovative og at fremme entreprenørskab og innovation blandt unge mennesker i Grønland. De unge, som optages på uddannelsen skal arbejde med at løse virkelige opgaver og problemer, det være sig i virksomheder, inden for miljø, det social område eller andre områder – i og igennem studier.

Målgruppen er unge mellem 20-30 år. Mange unge i denne aldersgruppe har ikke fået en formel uddannelse efter grundskolen, men mange har til gængæld erfaringer. De som kan søge behøver ikke at have en formel uddannelse, men de skal have et indre drive. YESGreenland lægger vægt på, at det bliver et team og at forskellighed er en styrke.

YESGreenland tænker nyt!
YESGreenland udvikler en ´skole´ uden lærere og undervisningstimer. Fokus er på ´learning by doing´ og ikke på teori. Deltagerne skal lære at løse virkelige projekter og problemer medens de lærer og udvikler kompetencer. Projekterne kan være inden for mange områder, det være sig inden for det kommercielle, det sociale, det kulturelle eller miljø område.

Aktiviteter, som kan være del af uddannelsen kan f.eks. være master classes, interaktive pep talk fra personer med praktisk erfaring; crash courses, hvor deltagerne gennem korte kurser kan lære færdigheder; frivillig arbejde; ekspeditioner, hvor deltagerne kan få indsigt i de forskelligartede udfordringer rundt om i Grønland og creation camps, som centrer om læring i workshops.

Med YESGreenland ønsker man at udvikle deltagernes kompetencer inden for mange forskellige områder. Det være sig forretningsudvikling, design, projektledelse, at lære hvordan man samler informationer på mange forskelligartede måder, at samarbejde med forskellige mennesker og at kunne anskue ting fra forskellige vinkler og sektorer i samfundet. Og ikke mindst at være entreprenant – at udvikle ideer til konkrete initiativer.

Co-creation
I udviklingen af uddannelsen YESGreenland har co-creation spillet en central rolle. Co-creation betyder at konceptet bliver udviklet i samarbejde med unge, virksomheder, myndigheder og samfundet i sin helhed. Samarbejde med alle interessenter betyder at uddannelsen kan være med til at opfylde reelle behov og sikre ejerskab. Processen omkring skabelsen af YESGreenland har været meget åben. Der har været afholdt en række workshops for at udvikle mål og opgaver, at få indsigt i ideer, behov og ressourcer, som YESGreenland kan få – og bidrage med.
Et konkret resultat er at en række private virksomheder allerede har været med til at finansiere aktiviteter, ligesom virksomheder har givet tilsagn om at de er villige til at medfinansiere fremover.

Hvis ud ønsker yderligere information om YESGreenland, kan du besøge deres website:
www.yes.gl  eller du kan besøge YESGreenland på deres Facbook side: www.facebook.com/yesgreenland