Torhild Slåtto

Direktør i Fleksibel utdanning Norge. Medlem av NVL-nettverket DISTANS og norsk redaktør for DialogWeb.


slaatto@fleksibelutdanning.no


Author: Torhild SlåttoDigital competence and democracy

Digital competence has become a key competence in our daily life in the Nordic countries. And it is more than that. Digital competence can open roads to more democracy and makes new arenas for active citizenship. In a Nordplus project, Dldact, we have selected many good examples of how people in different countries have taken opportunities of digital tools to involve people in social activities and democratic processes. It is amazing how digital competence generates active citizenship.

[Læs mere...]

Gigantportal kan gi mer digital kompetanse

Gigantportal for voksnes læringAmbisjonen er sterk og klar. Den nye EU-portalen, EPALE, tar mål av

[Læs mere...]

Webtjeneste for økt lokaldemokrati

Personene bak webtjenesten DemocracyOS i Argentina forteller nå verden om hvordan de kan utvikle demokratiet ved hjelp av nettet. En av initiativtakerne, Pia Mancini, delte sine erfaringer på et nordisk webinar nylig, arrangert av DISTANS-nettverket i NVL og Nordplus-prosjektet Dldact.

[Læs mere...]

Digidel - en svensk suksesshistorie

Sverige har satset friskt på å få med alle generasjoner inn i den digitale hverdagen. Gjennom kampanjen Digidel i 2011-2013 nådde de ut med digital basiskompetanse til en halv million svensker. Det var en massiv, treårig innsats for å demme opp for det voksende digitale skillet.

[Læs mere...]