Göran Hellmalm

Jäg jobbar på Svenska Studieforbunen


Goran@studieforbunden.se

Author: Göran Hellmalm • demokrati |
  24-01-2018

  Hundra år av demokrati - var står vi om hundra år?

  En annan fråga är hur stabil demokratin som sådan är i Sverige och övriga Norden.

 • integration |
  27-09-2017

  Bildning och integration

  Norden i allmänhet och Sverige i synnerhet har under de senaste åren tagit emot ett stort antal människor som sökt en fristad och en framtid i våra länder.

 • livslang læring |
  28-06-2017

  Släpp loss lusten att lära!

  Erfarenheterna från olika delar av utbildningssystemet har fått mig att fundera på hur samhällets olika utbildningsstrukturer skulle kunna inspireras av varandra för   att stödja det livslånga lärandet som alla säger sig eftersträva.

Nyeste billeder