Albert Einarsson

Jeg har jobbet med voksnes læring i en eller annen form i over 30 år - på Island, i Norge og i Norden. Jeg har vært lærer og rektor og ikke minst har jeg vært et lærende menneske. Jeg liker å se saker og ting fra nye ståsteder og jeg liker å se nye ideer og tanker blomstre. Jeg var heldig å få anledning til å arbeide sammen men mange flinke folk innen området voksnes læring i nesten 10 år - jeg ble rik av erfaring og vil gjerne dele den og mine tanker med andre på NVL-bloggen.


alberteinarsson@gmail.com


Author: Albert EinarssonVideregående skole på Island - en annerledes skole

Den videregående skolen på Island er på flere måter forskjellig fra tilsvarende skolenivå i de andre nordiske landene. De islandske skolene er organisert som modulskoler der alle fag er inndelt i korte moduler. Elevene går ikke i tradisjonelle klasser. Det islandske systemet er desentralisert og stor myndighet lagt til skolene.

[Læs mere...]

Nordisk fellesskap, fordi fellesskap fungerer

Her hjemme i Oslo har vi flere skap. Vi har selvfølgelig et nøkkelskap og vi har et bra vennskap og

[Læs mere...]

Begriper vi begrepene?

Det har vært interessant å arbeide på tvers i Norden, ikke minst språklig. Det er mange som er flinke med ord og begreper, også med å spleise sammen begreper til nye begreper som skal være mer presise eller ha et fyldigere innhold.

[Læs mere...]