Avoin päätöksenteko / Open Democracy

What is open policy and decision making and why is it important? Finnish open knowledge activist Raimo Muurinen tells us on the video what is broken in transparent decision making process nowadays and how to fix it.

[Mere...]

Hyvä kasvaa Järvenpäässä

Marja Nousiainen, one of the founders and activists in the movement tells us on the video how they are using free online tools to organize the action, inspire the participants and make their work more visible to the authorities and fellow citizens. She says that using the new technology is not a question of age but a question of will. When people see how the online applications make active citizens’ lives easier, they are willing to learn to use them.

[Mere...]

Tahdon2013

There’s a new law in Finland according to which a citizens’ proposal can be submitted to and has to be processed in Parliament if it has at least 50,000 supporters i.e. signatures. Open ministry (Avoin ministeriö in Finnish) provides an online platform to help the campaign and collect signatures to support the idea.

[Mere...]

Vill jakt på riktig kompetanse

Må vi drive jakt på riktig kompetanse for å få et konkurransedyktig næringsliv? Ingegerd Green

[Mere...]

Webtjeneste for økt lokaldemokrati

Personene bak webtjenesten DemocracyOS i Argentina forteller nå verden om hvordan de kan utvikle demokratiet ved hjelp av nettet. En av initiativtakerne, Pia Mancini, delte sine erfaringer på et nordisk webinar nylig, arrangert av DISTANS-nettverket i NVL og Nordplus-prosjektet Dldact.

[Mere...]

Digidel - en svensk suksesshistorie

Sverige har satset friskt på å få med alle generasjoner inn i den digitale hverdagen. Gjennom kampanjen Digidel i 2011-2013 nådde de ut med digital basiskompetanse til en halv million svensker. Det var en massiv, treårig innsats for å demme opp for det voksende digitale skillet.

[Mere...]

Welcome to Dldact

The examples are described by the partners in Nordplus project Dldact, and we look forward to input from everybody

[Mere...]

Kommentarer