Dirigenten

Møtet er demokratiets viktigste verksted og verktøy.

[Mere...]


Reformation – revolution – pedagogikens mål?

Den 31 oktober år 1517 är en märkvärdig dag som lade grunden till folklig bildning i Norden och Europa.

[Mere...]

Att fylla 150

Snart blir 149 150. Det borde firas.

[Mere...]

Kvalifikationssystem - kvalifikationen i centrum

Den här bloggen ingår i en serie av bloggar där jag kommer skriva om kvalifikationer och kvalifikationssystem.

[Mere...]

Where is lifelong learning now when we really need it?

‘Lifelong learning’ became fashionable in Finnish education policy discourse after the European Year of Lifelong Learning.

[Mere...]

Er folkbildningen politisk?

Politikk er å gjøre det nødvendige mulig.

[Mere...]

Bildning och integration

Norden i allmänhet och Sverige i synnerhet har under de senaste åren tagit emot ett stort antal människor som sökt en fristad och en framtid i våra länder.

[Mere...]

Klima og kunnskap

Er det sammenheng mellom et godt liv og et bærekraftig liv?

[Mere...]

Vandra in på svenska i Finland?!

Det finns en seg fördom om att det inte går att integrera invandrare på svenska i Finland. Själva fördomen är så vanlig att den även odlas i tvåspråkiga sammanhang där svenskan har en mer betydande andel.

[Mere...]

Kommentarer