”Arbetslinjen inom jobb- och utvecklingsgarantin”

 
En uppföljning av folkhögskoleinsatserna hösten 2007 redovisas i nu aktuell rapport. Rapporten innehåller en beskrivning och värdering av verksamheternas organisering, innehåll, uppföljning och dokumentation samt samverkan med andra aktörer.  Läs mer: www.folkbildning.se/portals/0/_dokumenter/2013/Fbr%20Arbetslinjen.pdf
1176