”Den danske flexicurity model styrker arbejdsmarkedet ift. fremtidens forandringer”

Men færre deltager i voksen- og efteruddannelse i Danmark.

 

En vigtig del af den dansk flexicurity model er, at voksen efter- og videreuddannelse (VEU) medvirker til at sikre opdaterede medarbejderkompetencer, reducerer langtidsarbejdsløshed og gør omstilling til nye jobs lettere.

Trods politisk fokus på VEU deltager færre i voksen- og efteruddannelse i Danmark (I 2009 deltog 1 ud af 4, i 2019 1 ud af 6). Faldet skyldes bl.a. travlhed på arbejdspladserne, at dem, der har sikkerhed i arbejdet, ikke har behov for uddannelse og tidligere dårlige skoleerfaringer.

Positivt viser undersøgelsen, at dem, der starter efteruddannelse tidligt i livet, får mere efteruddannelse end dem der starter sent.

Læs mere i rapporten ”Det danske arbejdsmarked er skræddersyet til fremtidens forandringer” her.