”Den usynlige student – voksne i fleksibel høyere utdanning”

 
Sju forskere fra universitetene i Tromsø, Trondheim, Agder, Aalborg og Uppsala har vært med i ei spesialkompetansegruppe som har tatt for seg voksnes vilkår for å studere ved universitet og høgskoler. Gruppa ble opprettet av Norgesuniversitetet i 2005, og har hatt fokus på det som blir kalt den voksne, fleksible student. Boka legger vekt på at gruppen er i framvekst i høyere utdanning – og derfor må tas på alvor av institusjonene.
Du kan lese mer her.
1350